T - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – T PowerPoint presentation | free to view - id: 4839ed-MGNiYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

T

Description:

T d ,mediastinum tumorok A mellkasi szervek sug rkezel se sor n v rhat radiog n mell khat sok kock zata Mellkasi szervek irradi ci ja R gi daganatai ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:78
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 28
Provided by: Imik4
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: T


1
Tüdo,mediastinum tumorok
 • A mellkasi szervek sugárkezelése során várható
  radiogén mellékhatások kockázata

2
Mellkasi szervek irradiációja
 • Régió daganatai tüdö NSCLC,SCLC,nyelocsodaganatok
  ,HD,NH
 • lymphomák
 • Radiogen mellékhatások által érintett
  legfontosabb mellkasi szervek tüdo,nyelocso,gerin
  cvelo,szív.

3
Mellkasi szervek irradiációja-tüdö
 • Párhuzamos szervezettségu szerv
 • Funkcionális egységalveolusok
 • Magas sugárérzékenységu szövet
 • Mellékhatások Pneumonitis,fibrosis
 • Mellékhatást befolyásoló fizikai
  tényezokdose-rate,volumen,frakciódózis,összdózis,
  a kezelés idotartama

4
Mellkasi szervek irradiációja-tüdo
 • Klinikai paraméterek konkomittáns
  kemoth.,életkor,anat.és funkcionális rezerv
 • Dózis-volumen határértékek ,tüdo regionális
  sugárérzékenysége
 • DVH paraméterek V20Gy,MRD mean regional dose,MLD
  mean lung dose
 • Distalis helyzetu tumorok sugárkezelése magasabb
  pneumonitis gyakorisággal jár
 • MLD kisebb 12.3Gy pneumonitis grade II 10
  eséllyel

5
Mellkasi szervek irradiációja-oesophagus
 • Sorosan szervezett
 • Korai radiogen mellékhatás acut oesophagitis(4-12
  hét)
 • Késoi mellékhatás strictura,ulceratio,perforatio(
  3-18hó)
 • TD 5/5(strictura,ulceratio)60Gy,1/3oesophag.
 • 55Gy,teljes
  oesoph.

6
Mellkasi szervek irradiációja-gerincvelo
 • Sorosan kapcsolt,szegmentális szervezettségu
 • Radiogen károsodás subacut myelopathia(2-6hó az
  irrad.után)
 • Krónikus,progressiv myelopathia (9-15hó)
 • Riziko magas frakciódózis,magas
  összdózis,nagyobb mint 10cm hossz,rövid fr.közti
  ido,fiatal életkor
 • Dózislimit 45Gy kisebb 10cm,fr.1.8-2Gy,myelopathia
  valószínusége 0.2
 • Hyperfr.csökkenti a toleranciát,komplett repair
  15óra min.

7
Mellkasi szervek irradiációja-szív
 • Vegyes szervezettségu
 • Radiogén károsodás pericarditis(6-12hó)
 • IHD ischemic heart disease (10-15év)
 • Klinikai ff.dohányzás obesitas,hypertonia
 • Dóziskorlátok V40Gy kisebb 25,V30Gy kisebb 50

8
Mellkasi szervek tumorai
 • Tüdoparenchyma,bronchusok tumorai
 • Pleura,mediastinum,rekeszizom
 • Tüdotu SCLC kissejtes az APUDOMAK közé tartozik
  alapszövete a normál tüdo felépítésében nem
  szerepel
 • NSCLC,SCLC
 • Etiológiavirusok,ion.sugRn222.,kémiai
  karcinogének

9
Lung cancer etiológiája
 • 20cig.naponta,20éven keresztül,vagy 40 cig.10
  évig 15 a tüdorák kialakulásának
  kockázata,korai halál h.h.ca,HNC,krónikus
  bronchitis,tüdo emohyséma,kardiovask.,perifériás
  érbetegségek,ISZB
 • 20-szor nagyobb rizikó mint a nem
  dohányzó,rizikós cigarettaszám 200 000
 • Spontán tu,BAC bronchoalv.ca-fiatal nok

10
Carcinoma pulmonum, LUNG Cancer
 • Familiáris elofordulás
 • Sklerodermia,genetikai predispozíció
 • P450 cytokróm fokozott aktivitása
 • Dohányzás
 • P53 onkosupressor protein,kódolása p53génnel,mely
  a 17.kromoszómán van,P53 az apoptózis regulátora
 • Rosszabb túlélés ha a p53 mutált
 • Onkogén az a gén,amely termelt proteinjain
  keresztül a sejtek tumoros elváltozását okozzák.
 • K-ras onkogén(6.kromosóma),K-ras pozitivitás
  kemorezistencia mértéke

11
Tüdotumorok TNM rendszere
 • T1 3cm-ig,nem igazolható tu inf.a lebenyhörgotol
  proximálisan
 • T2 nagyobb 3cm,ráterjed a fohörgore a carinától
  2cm-re,visc.pl.,atelectasia,obs.pneumonia
 • T3a carina ép,de 2cm-tol közelebb,egést tüdo
  atelectasias,obstr.pn.
 • T4szív,nagyerek,mediastinum,légcso,nyelocso,csigol
  yatest,carina érintettség,pl.folyadék
 • N1 Yhilusi,N2 Ymediastin.,subcarin.r.,N3 Xm.,h.,
 • X vagy Y scalenus,supracl.

12
Tüdotumorok sebészeti ellátása
 • N2,N3 nem mutheto
 • Neoadjuváns kezelés
 • Lymphogen,haematogen met.

13
Tüdotumorok irradiációja
 • 30Gy felett ingerköhögés,radiogen
  tracheobronchitis
 • Produktív köhögésnél a beteget a besugárzás elott
  ki kell köptetni
 • Eleve anticoagulált betegnél alacsony
  frakciódózisok javasolhatók
 • Vállgödrökbe sugárzó fájdalom a rekeszizom
  érintettségére ural
 • Dyspnoe atelectasia,fluidum,n.frenicus,n.recc.

14
Sugárterápiás indikációk
 • Radikális lebenyirtás,bilobectomia,pulmonectomia
  után a sugárkezelés még pN1-nél sem
  ind.(ablasticus mutét,ha a pleura
  intact,mediast.nycs.negat.
 • Ha a hist.érinváziót jelez,adj.kemoter.mérlegelend
  o
 • Kuratív irrad.tu,bizt.zóna,hilus,N1-azonos
  oldali mediastinum
 • pN2 adenocc,nagysejtescc. Mediast.
  Postop.irrad(ha nem abl.a mutét,akkor pal.irrad.

15
Sugárterápiás indikációk SCLC
 • Kemoterápia
 • Mellkason belüli limitált formában a sugárterápia
  kötelezo
 • Kemo-radioterápia
 • PCI-az 1 éven túl CR lévoknél indikált
 • PCI 20-25Gy

16
Pancoast tu és met.irradiációja
 • Tüdocsúcsok rosszindulatú daganatai
 • 30Gy után mutét,majd irrad.
 • Ha nem mutheto mihamarabb komplettálni 60Gy-ig
 • WBRT 30Gy
 • Csontáttétek bisfosfonátok,fájdalomcsillap.
 • Hasi met(máj,mellékvese,lép) nem indikált a
  sugárterápia

17
Tüdotumorok irradiációja
 • Tumorkaverna leginkább elszarusodó
  laphámcc,radioterápiája a sugárvérzés
  kockázatával jár.(hyperfr.,naponta többször)
 • A savós hártyák izzadmánya sugárfogó
  réteg,besugárzás fokozhatja az exsudációt
 • Hemoptoe rel.KI
 • A kiterjedt mögöttes atelectasia egésze a
  beolvadás miatt nem célterület
 • Láz gyógyítása

18
Tüdotumorok irradiációja
 • Teleterápia CTVGTV1/1.5cm
 • Brachyterápia feltétele a tengelyszimmetrikus
  célvolumen,katéterezheto lumen,kooperábilis ,KS
  60 min.
 • 1x7Gy,0.5cm szöveti mélységbe 21Gy összgócdózisig
 • A kezeléshez bronchuskatéter kell,sugárforrás az
  adott izotóppal tölti a katéter adott szakaszát a
  kívánt dózis kiszolgáltatásának idejére
 • 2ó observatio,korai mellékhatás
  bronchospasmus,vérzés.Késoi eróziós
  vérzés,fistula képzodés

19
Tüdotumorok kezelése
 • I,II st. Sebészet,irrad. Sebészet KI
 • III.A,N2 postop.irrad.med.LU,inkompl.res.,poz.seb
  észeti szélek,poz.hilusi LN
 • III.A/B inop sebészet KI
 • neoadj.radiokemoterápia,rádioterápia
 • IV.met.irrad.,indiv.

20
A trachea tumorai
 • Tünetingerköhögés,stridor,hemoptoe
 • Laphámcc,adenoid cysticus cc,adenoca,pajzsmirigy
  cc,sa,lymphomák,mucoepdermoid,kissejt.
 • Sugárkezelést mind tele-,brachyterápiát
  légútbiztosítási feltételek mellett
 • 40-60Gy,tracheatumorok irradiációja pall.
 • Median duration time 6hó,trachea 80free

21
A mediastinum daganatai
 • Gátor tumorai 1
 • Thymoma,lymphoma,germinoma,tüdotu,neurogen tu
 • Tünetek retrostrenalis fájdalom,dyspnoe,stridor,kö
  högés,rekedtség,dysphagia,VCS sy
 • VCS sürgosségi irrad,60-70 javulás

22
Pleura tumorai
 • Mesothelioma
 • Rekeszizom sa kemorat.,mesotheliomas
  sa,mal.fibrosus histiocytoma

23
VCS sy
 • Tumor növekedés a mediastinumban
 • Dyspnoe,nyak(Stokes gallér),arc oedema,felszíni
  mellkasi vénák distensioja,cyanózis
 • Kortikosteroidok,vízhajtók
 • Sürgosségi irrad.
 • Szövettani lelet nélkül is irrad.
 • Fr.3Gy,majd konvencionális frakcionálás

24
Frakcionálás,összdózis
 • Normál,konvencionális frakcionálás
 • Hyperfrakcionálás a tu repopulációjának esélyét
  hivatott csökkenteni,rövidebb összkezelési
  ido,fr.között min 6 óra,súlyosabb mellékhatások
 • Hypofrakcionálás,néhány napos szünetek,palliáció.
 • CHART continuous accelerated hyperfractionated
  radiotherapy,6 ó,éjjel-nappal,Szo-vas.Lokális
  regressio,túlélés kedvezo.jó általános
  állapot,kuratív cél.
 • CHARTWELL week end less
 • Konkomittáns boost,követo boost,nagymezok norm.
  Fr.,a tumorra szukített mezobol extra dózis
  ugyanabban az ülésben.

25
Besugárzástervezés
 • Kuratív indikációnál precíz,egyedi teströgzítési
  helyzetben 0.5cm topometriás CT
 • GTV,CTV,PTV,TV,OaR
 • Adaptáció-precíz resimuláció
 • Verifikáció,verifikációs felvételekkel,gammogram,p
  ortál ellenorzés

26
Rádioterápia sikertelensége
 • Nincs sugárrezistens tu,csak elégtelen technika
 • Helyi kiújulás okai a TV-n belülalacsony
  D,dózihomogenitás,magas összkezelési
  ido-repopuláció
 • Helyi kiújulás okai a TV-n kívülelégtelen
  preirradiációs diagnosztika,alulbecsült
  kiterjedés,tumor biol.jellemzoi.

27
Rádioterápia sikertelensége
 • Távoli áttét kialakulása
 • Nem korrekt staging
 • A diagnostokus eljárásainak feloldó képessége
 • A tu biológiai jellemzoi
 • IV.st. 3-éves túlélés 2.
About PowerShow.com