N - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – N PowerPoint presentation | free to download - id: 46629b-MDU0ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

N

Description:

N v nyrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat Erd m rn ki szak Gyerty n b basepr Taphrina carpini: nincs term test Z ld nemespen sz - Penicillum ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:124
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 113
Provided by: Zoli3
Learn more at: http://novtan.emk.nyme.hu
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: N


1
Növényrendszertan gyakorlatok1. gyakorlat
 • Erdomérnöki szak

2
Baktériumok Bacteria (Schizomycophyta,
Schizophyta)
 • A baktériumok általános jellemzése
 • mikroszkópikus méretu, többnyire magános,
  ritkábban csoportokba rendezett sejtek (1-200 µm)
 • örökíto anyaguk kétfonalú DNS, mely maghártyával
  nincs körülvéve ? diffúz sejtmag, prokarióták
 • leggyakoribb alakok gömb, pálcika, csavar
 • sejtfaluk van, mely alatt sejthártya található

3
 • talajokban élnek, szénhidrát-bontók Azotobacter
  fajok
 • a levego szabad nitrogénjét kötik, szimbionták
  Rhizobium fajok, Frankia alni

Azotobacter chroococcum
4
Rhizobium leguminosarum
5
Clostridium pasteurianum
Micrococcus roseus
6
 • talajlakó szimbionta fajok, nitrogénkötok (az
  Alnus, Myrica, Elaeagnaceae, Juglans fajokon)
 • Frankia alni (Nocardia alni)

7
Frankia alni (Nocardia alni)
8
 • Algae algák, moszatok
 • 1. Prokatióta algák
 • Kékmoszatok (kékbaktériumok) - (Cyanophyta)
 • nincs valódi sejtmagjuk és nincsenek
  kromoszómáik (prokarióták)
 • elkülönült színtest sincs (kromatoplazma),
  színanyaguk a klorofill-a (kékeszöld), fikocián
  (kék)
 • nagy alkalmazkodó képességuek

9
Kékmoszatok (kékbaktériumok) - Cyanophyta
Microcystis flos-aquae
Nostoc commune
10
Nostoc commune
11
 • Algae
 • 2. Eukarióta algák (moszatok)
 • Eukarióták jellemzoi
 • Egyszeru felépítésu, asszimilációra képes
  növények
 • Színanyagok (nagyrészt autotróf táplálkozásúak)
 • Egy- vagy többsejtuek (pl. telepesek), valódi
  szöveteik nincsenek
 • Foként vízi életmódot folytatnak

12
Ostorosmoszatok törzse - Euglenophyta
Euglena viridis zöld szemesostoros
13
Euglena viridis zöld szemesostoros
14
Sárgásmoszatok törzse (Chrysophyta)
Kovamoszat faj - Diatoma vulgare
15
Barázdásmoszatok - Pyrrophyta
Ceratium hirundinella
16
Zöldmoszatok törzse (Chlorophyta)
Pleurococcus viridis
17
Zöldmoszatok törzse (Chlorophyta)
Békanyál - Spirogyra nitida
18
Csillárkamoszat - Chara foetida
19
Csillárkamoszat - Chara foetida
20
 • Gombák (Fungi, Mycophyta)
 • Heterotrófok (szaprobionták, paraziták,
  szimbionták), színtesteket nem tartalmaznak
 • Teleptestuek
 • Az alacsonyabbrendu gombák sejtjei csupaszok vagy
  kitines hártyával borítottak, a fejlettebbeké
  sejtfal által védett
 • A sejtfal poliszacharidokból (hemicellulóz,
  kitin, ritkán cellulóz) épül fel
 • Testfelépítésük egysejtuek (plazmódium),
  fonalasak (hifák), fonalak tömege (micélium)

21
Nyálkagombák - Myxomycota
Kakukknyál Mucilago spongiosa
22
 • Valódi gombák (Eumycota) törzse
 • Sejtfaluk van
 • Testüket gombafonalak (hifák) építik fel, ezek
  fonadéka a micélium (esetenként fonadékköteg
  (rhizomorfa) vagy szövedék (plektenhima) is
  létrejöhet)
 • Mozgó moszatgombák altörzse - Mastigomycotina
 • teljes vagy részleges életciklusukban
  zoospórásak
 • foleg növényi (pl. Plasmopara viticola) és
  állati élosködok

23
 • Petespórás moszatgombák osztálya - Oomycetes
 • ivartalanul kétostoros rajzóspórákkal, ivarosan
  oospórákkal szaporodnak
 • vízben élo élosködo fajaik a halpenészek
  (Saprolegnia spp.)
 • a szárazföldi fajok közül veszélyes élosködo a
  szoloragya (Plasmopara viticola), továbbá a
  Pythium és Phytophtora fajok

Szoloragya Plasmopara viticola
Halpenész Saprolegnia ferax
24
r Saprolegniales
Halpenész Saprolegnia ferax
25
Szoloperonoszpóra, szoloragya Plasmopara
viticola
26
Járomspórás moszatgombák altörzse - Zygomycotina
r Mucorales
Fejespenész Mucor mucedo
27
Fejespenész Mucor mucedo
28
r Entomophtorales
Légypenész Empusa muscae (Entomophtora muscae)
29
 • Tömlosgombák altörzse (Ascomycotina)
 • tömlo (aszkusz) aszkospórák képzodési helye
  (tömloben 8 haploid aszkospóra)
 • termotestformák kleisztotécium (zárt),
  peritécium (palack), apothecium (tál)
 • termoréteg (himénium) egymás mellett álló
  aszkuszok alkotják

30
          Elterjedt, gazdag csoport
(30)         Paraziták, szaprotrófok,
mikorrhiza képzok, zuzmó szimbionták         Sok
fitopatogén         Tömloszeru
sporangium         8 aszkospóra
(általában)         Osztott hifa (egyszeru
válaszfal)         Konídiumok és oidiumok végzik
az ivartalan terjesztést         Ivarszervek
oogónium és antherídium         Dikariotikus
állapot (csak a termotestben)        
Horogképzodés a tömloképzés elott        
Termotest (aszkokarpium) kialakulása
jellemzo         Termoréteg himénium steril
hifák (parafízis)
31
A csatképzodés menete és az aszkusz kialakulása
32
Az aszkuszos gombák termotest típusai
kleisztotécium
peritécium
összetett apotécium
apotécium
termotestpárna
33
A különbözo nemu fonalaknak minden évben
találkozni kell a termotestképzés elott
34
A tanult tömlosgombák termotesttípusai
 • Gyertyán bábasepro Taphrina carpini nincs
  termotest
 • Zöld nemespenész - Penicillum roqueforti
  kleisztotécium
 • Tölgy lisztharmat Microsphaera quercina
  kleisztotécium
 • Piros héjbibircs - Nectria cinnabarina
  peritécium
 • Juhar levélfoltossága Rhytisma acerinum
  apotécium
 • Erdeifenyo tukarcgomba Lophodermium pinastri
  apotécium
 • Narancssárga csészegomba Peziza aurantia
  apotécium
 • Ízletes kucsmagomba Morchella esculenta
  összetett nyeles apotécium (süveg tönk)
 • Redos papsapkagomba Helvella esculenta
  összetett nyeles apotécium (süveg tönk)

35
Gyertyán bábasepro Taphrina carpini
36
Plectascales Tömlospenészek    Termotestben
az aszkuszok szabálytalanul helyezkednek
el  Kleisztotécium termotest Aspergillus sp.
és Penicillium sp.
37
(No Transcript)
38
Zöld nemespenész Penicillium roqueforti
39
(No Transcript)
40
(No Transcript)
41
 Erysiphales - Lisztharmatgombák   Kleisztotéc
ium van, gyakran csak egyetlen aszkusszal 
A termotesten jellegzetes, fajra jellemzo
függelékekkel  Obligát paraziták  Borszöveti
sejteken élosködnek  Kénvegyületekkel
védekeznek ellene   Microsphaera quercina
42
(No Transcript)
43
Tölgy-lisztharmat Microsphaera quercina
44
Tölgy lisztharmat Microsphaera quercina
45
(No Transcript)
46
Maggombák osztálya - Pyrenomycetes
r Pyrenomycetales
Piros héjbibircs Nectria cinnabarina
47
Csészegombák osztálya- Discomycetes
r Phacidiales Rhytisma acerinum juhar
levélfoltossága
48
r Phacidiales
Erdeifenyo tukarcgomba Lophodermium pinastri
49
Pezizales - Csészegombák
 • Apotécium
 • Fedovel nyíló aszkuszok
 • Élénk színu parafízisek (meddo hifavégek) vannak
 • Szaprotrófok
 • Peziza badia
 • Sarcoscypha coccinea
 • Aleuria aurantia
 • Peziza aurantia
 • Otidea onotica

50
Narancssárga csészegomba Peziza aurantia
51
Barna csészegomba Peziza badia
52
Helvellales Papsapkagomba-félék           A
termotest fejlett, nyeles apotécium        
Ivarszervek nem alakulnak ki         Nagyméretu,
olajcseppekkel rendelkezo spórák
jellemzok         Spóraszórás fototrópikus      
   Szaprotrófok
53
 • Helvellales Papsapkagomba-félék
 •       Morchella esculenta ízletes kucsmagomba
 •       Morchella conica hegyes kucsmagomba
 •       Ptychoverpa bohemica cseh kucsmagomba
 •       Mitrophora semilibera fattyú kucsmagomba

Ízletes kucsmagomba Morchella esculenta
54
Ízletes kucsmagomba Morchella esculenta
Fattyú kucsmagomba Mitrophora semilibera
55
 • Helvellales Papsapkagomba-félék
 •  
 •    Gyromitra esculenta redos papsapkagomba
 •    Gyromitra fastigiata vörösbarna
  papsapkagomba
 •    Helvella crispa fodros papsapkagomba
 •    Helvella leucopus homoki papsapkagomba

Fodros papsapkagomba Helvella esculenta
56
Fodros papsapkagomba Helvella crispa
Homoki papsapkagomba Helvella leucopus
57
Tuberales Szarvasgomba-félék        
Különleges, föld alatti termotest       
Módosult apotéciumnak tekintheto        Spórák
száma redukálódik egyes esetekben       
Obligát mikorrhizás fajoko      Tuber aestivum
nyári szarvasgombao      Terfezia terfezoides
homoki szarvasgomba
58
(No Transcript)
59
Nyári szarvasgomba Tuber aestivum
60
Homoki szarvasgomba Terfezia terfezoides
61
Xylariales Agancsgomba-félék         A
termotest fejlett, sötét sztrómába ágyazott
peritécium        Foleg korhadó
fán        Sok bontja a lignin
(fehérkorhasztás), ami ritka a tömlosök
közötto      Xylaria hypoxylon ágas
agancsgomao      Xylaria polymorpha bunkós
agancsgomba
62
Szarvas agancsgomba Xylaria hypoxylon
63
Basidiomycotina Bazídiumos gombák altörzse
          Speciális sporangium
bazídium         Exogén lefuzodéssel keletkezo
spórák (4)         Aszkuszos gombák
rokonai         Sejtfal kitin         Osztott
hifa parentoszómás dolipórus         Gyakori a
dikariotikus állapot         Álszövetes
szervezodés         Ivarszervek nem alakulnak
ki, hifavégek egyesülnek
(szomatogámia)         Termotestek alakulnak ki
(rajta bazídium)         Ivartalan szaporító
képletek szerepe kicsi         Csatképzés
gyakori         Termoréteg kialakulása általános
bazídiumok csiszták
64
 • Bazidiumos gombák altörzse
 • A hifavégeken kialakuló bazidiumokon 4
  bazidiospóra képzodik, exogén módon
 • Termotest sejtmagpáros (dikariotikus),
  harántfalakkal tagolt hifákból áll
 • Parentoszómás dolipórus
 • A bazídiumok himéniumot alkotnak, mely lehet
  ráncos, csapos, csöves ill. lemezes

65
 • Bazidiospóra
 • Haploid hifa
 • Magpáros hifa
 • 4.-7. Csatképzodés a magpáros hifákon
 • 8. Bazídiumképzés

66
krusztotécium
holotécium
A bazidiumos gombák termotesteinek morfológiai
típusai
termotestformák
gaszterotécium
holotécium
pilotécium
67
 1. o Teliospórás gombák Teliomycetes
  (Hemibasidiomycetes)
 • r Rozsdagombák - Uredinales
 • obligát paraziták
 • bazídiumaik harántfalasak
 • spóratípusaik
 • 1. spermáciumok
 • (pikniospórák)
 • 2. ecidospórák
 • (ecidiospórák)
 • 3. uredospórák
 • 4. teliospórák
 • (teleutospórák)
 • 5. bazidiospórák
 • 1. és 5. haploid,
 • 2. és 3. sejtmagpáros,
 • 4. diploid

68
Gabonarozsda Puccinia graminis
69
Gabonarozsda Puccinia graminis
70
ecidospórák
teliospórák
uredospórák
Gabonarozsda Puccinia graminis
71
r Üszöggombák - Ustilaginales
Kukoricaüszög Ustilago maydis
72
Kukoricaüszög Ustilago maydis
73
Basidiomycotina - bazídiumos gombák altörzse 1.
o. Teliomycetes - teliospórás gombák osztálya 2.
o. Hymenomycetes - termoréteges gombák osztálya
Phragmobazidiomycetidae
Holobazidiomycetidae
A B C
74
        Hosszirányban osztott bazídium       
A spórából horogszeru konídium képzodik       
Kocsonyás termotest jellemzoo      Tremella
mesenterica Kocsonyás rezgogombao      Exidia
glandulosa boszorkányvaj
2. o. Hymenomycetes Phragmobazidiomycetidae Trem
ellales Kocsonyagomba-félék
75
Kocsonyás rezgogomba Tremella mesenterica
76
Boszorkányvaj Exidia glandulosa
77
        Szaprotrófok vagy paraziták        A
szaprotrófok termoteste porcos, fülszeru       
Osztott bazídiumuk van (haránt)        A
bazídiospórából másodlagos spóra
képzodiko      Auricularia auricula-judae
Júdásfüle gomba
Auriculariales Fülgomba-félék
78
Júdásfüle-gomba Auricularia auricula-judae
79
ao. Phragmobasidiomycetidae (rezgogombák,
fülgombák)ao. Holobazidiomycetidaefr.
Aphyllophoranae likacsgombák felrendje      H
olobazídium és himénium van     Sokféle
termotest (krusztotécium, holotécium)
 • Basidiomycotina - bazídiumos gombák altörzse
 • o. Teliomycetes - teliospórás gombák osztálya
 • (rozsdagombák, üszöggombák)
 • 2. o. Hymenomycetes - termoréteges gombák osztálya

80
Stereum hirsutum borostás réteggomba
81
Sárga korallgomba Ramaria flava
82
Sárga korallgomba Ramaria flava
83
Sparassis crispa fodros káposztagomba
84
Sárga gerebengomba Hydnum repandum
85
Májgomba Fistulina hepatica
86
Májgomba Fistulina hepatica
87
Májgomba Fistulina hepatica
88
Lepketapló Trametes versicolor
89
Lepketapló Trametes versicolor
90
Labirinthustapló Daedalea quercina
91
Labirinthustapló Daedalea quercina
92
Labirinthustapló Daedalea quercina
93
Lemezes tapló Lenzites betulina
94
Nyírtapló Placodes betulina
95
Pecsétviasz-gomba Ganoderma lucidum
96
Bükkfatapló - Fomes fomentarius
97
Bükkfa-tapló Fomes fomentarius
98
Kétalakú csertapló Inonotus nidus-pici
99
Gyökérrontó tapló Heterobazidion annosum
100
Pisztricgomba Polyporus squamosus
101
Sárga rókagomba Cantharellus cibarius
102
Bazídiumos gomba termotestének alakulása
vázlatosan
103

Ízletes vargánya Boletus edulis
104
Ízletes vargánya Boletus edulis
105
Sátántinóru Boletus satanas
106
Leccinum nemzetség
107
Barna érdestinóru Leccinum scabrum
108
Suillus nemzetség
 • nyálkás, de legalább tapadó kalapbor
 • a kalap szélén enyhén túlnyúló kalapbor
 • tág pórusok, melyek gyakran a tönkre egy kissé
  lefutnak
 • egyenletes tönk, az bázisban gyakran görbe
 • több fajnál gallér

109
(No Transcript)
110
Barna gyurustinóru Suillus luteus
111
Szemcsésnyelu (fenyo)tinóru Suillus granulatus
112
Molyhos tinóru Xerocomus subtomentosus
About PowerShow.com