Coordinated path planning for Multiple Robots - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Coordinated path planning for Multiple Robots PowerPoint presentation | free to download - id: 50b94a-YWNkMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Coordinated path planning for Multiple Robots

Description:

Coordinated path planning for Multiple Robots Siu-Siu Ha Multi robot path planning Decoupled planning: Paden van robots los vanelkaar plannen en dan naar interactie ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:177
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: kosh
Learn more at: http://www.cs.uu.nl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Coordinated path planning for Multiple Robots


1
Coordinated path planning for Multiple Robots
 • Siu-Siu Ha

2
Multi robot path planning
 • Decoupled planning Paden van robots los
  vanelkaar plannen en dan naar interactie kijken.
 • Coordinated approach Centralized planning,
  combineren configuratieruimte van de robots.

3
Roadmap
 • Simple roadmap per robot
 • Combineren tot een super-graph
 • Van de composite robot (A1,..,An), een toegestane
  pad construeren van start naar goal in de
  super-graph.

(A1,A2)
A1
A2
4
Notaties
 • Pad P.
 • Begin pad P(0)
 • Eind pad P(1)
 • Concatenatie P ? Q als P(1) Q(0)
 • Roadmap G (V, E)
 • A(x) Volume van robot A op node x
 • A(e) Sweep volume van edge e van robot A.
 • A(e) ? A(x) edge e geblokkeerd door x

5
Discretised Coordinated Paths (1)
 • Composite robot (A1, .. , An)
 • Vrije begin configuratie (s1, .. , sn)
 • Vrije eind configuratie (g1, .. , gn)
 • Pad P1 tussen s1 en g1 , .. , pad Pn tussen sn en
  gn
 • Coordinated path (P1, .. ,Pn)

6
Discretised Coordinated Paths (2)
 • Trivial coordinated path Slechts 1 robot beweegt
  tegelijkertijd
 • (P1, .. ,Pn) ? (Q1, .. ,Qn)
 • (P1 ? Q1, .. ,Pn ? Q1)
 • Discretised coordinated path is concatenatie van
  trivial coordinated paden.
 • Identity path Robot beweegt niet

7
Flat super-graph (1)
 • Roadmap G (V, E) met n robots
 • Flat super-graph FG (VF, EF)
 • (x1, .. , xn) is een node van FG als voor alle i
  en j geldt ?A(xi) ? A(xj)
 • Supernodes X(x1,..,xn ) en Y(y1,..,yn) zijn
  verbonden als
 • Een trivial coordinated pad tussen de supernodes
 • Geen blokkage beweging door rest van de robots.

8
Flat super-graph (2)
9
Multi-level super-graph (1)
 • Grootte flat super-graph exponentieel in het
  aantal robots
 • Idee Alleen als robots in dezelfde buurt komen,
  kunnen ze elkaar blokkeren en kunnen er deadlock
  situaties ontstaan.
 • Neighbourhood (subgraph)Dienen independent te
  zijn. Geen node van een andere subgraph mag een
  edge van jou blokkeren.

10
Multi-level super-graph (2)
(x1,x2,x3) X (x4,x5,x6,x7) (A,B) (x4,x5,x6,x7)
X (x1,x2,x3) (B,A)
11
Multi-level super-graph (3)
 • (x3,x7), (x3,x4), (x1,x4),(x1,x2), (x3,x2),
  (x4,x2)
 • (A,B), (x1,x2), (x3,x2), (B,A)

12
Independent G-subgraphs
13
G-subdivision tree
 • Each node is a connected G-subgraph, T-nodes
 • G is root van T
 • V van kinderen vormen partitie van V ouder
 • Bladeren bevatten 1 G-node en zitten op dezelfde
  level

14
Coverage
 • Nodes samentrekken
 • (E,F) covers
 • (A,C) (B,C) (a3,c3) (b2, d1)
 • (B,C) covers
 • (b3, c1) (b1, c2)

15
Induced multi-level super-graph (1)
 • Geen super-nodes
 • (A, B) -gt niet-indep.
 • (b1, c1) -gt (B, C)
 • (b3, a1) -gt niet-indep.
 • Wel super-nodes
 • (A, C)
 • (B, C)
 • (a3, a1)
 • Pad ertussen als bestaat

16
Induced multi-level super-graph (2)
17
Path retrieval (1)
 • ((s1,.., sn), (g1,.., gn)) sis en gis in V
 • Vind node Xs in MGT zodat Xs covers (s1,.., sn).
 • Vind node Xg in MGT zodat Xg covers (g1,.., gn).
 • Vind pad P X1,.., Xn in MGT
 • Vind Tis tussen de Xi en Xi1
 • Vind paden in de knopen van in naar uit

18
Path retrieval (2)
 • Y1 in en Y2 uit, zijn covered door dezelfde
  multi-level super-node X2.
 • P2 is covered door X2
 • VB X2(A,C) (a1, c3) (a1, c2) (a3, c2)
 • T2 tussen X2 en X3 is pad van edge van FG

19
Path retrieval (3)
 • Uiteindelijke pad P is een G-discretised
  coordinated pad.
 • P P1 ? T1 ? P2 ? T2 ?
 • Kan ook vanuit willekeurige configuraties,
  coordinated retraction.

20
Verdere verbeteringen
 • Sieving
 • Verdere reductie van grootte van graph
 • Slechts deel van MGT nodig, de grootste
  subgraphs.
 • Smoothing
 • Simultaan bewegende robots
 • Shortcuts

21
Resultaten
22
Resultaten
About PowerShow.com