చనా మసాలా. (మహారాష్ట్ర శైలి), Chana Masala. ( Maharashtrian style) recipe in Telugu - Manisha Shukla : BetterButter - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

చనా మసాలా. (మహారాష్ట్ర శైలి), Chana Masala. ( Maharashtrian style) recipe in Telugu - Manisha Shukla : BetterButter

Description:

CHANA MASALA RECIPE IN TELUGU చనా మసాలా. (మహారాష్ట్ర శైలి) తయారుచేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ( Ingredients to make Chana Masala. ( Maharashtrian style) Recipe in Telugu ) 1.సెనగలు (ఎండు) 1/2 కప్పు 2.ఉల్లిపాయలు 2 3.టమోటా 1 1/2 4.తురిమిన కొబ్బరి (ఎండు, తాజా) 1 పెద్దచెంచా/ కొబ్బరి పాలు 5.తురిమిన అల్లం 1 చెంచా 6.చిదిమిన వెల్లుల్లి 1 చెంచా 7.ఖాడా మసాలా (దాల్చిని, లవంగాలు, మిరియం, బిర్యానీ ఆకులు) 8.ధనియా పొడి 1 చెంచా 9.పసుపు 1/2 చెంచా 10.రుచికి ఉప్పు, ఎండు కారం పొడి 11.నూనె 2 చెంచాలు 12.సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర అలంకరణకి 2 చెంచాలు 13.తాజా క్రీం 1 పెద్ద చెంచా – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:7
Slides: 4
Provided by: betterbutter123
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: చనా మసాలా. (మహారాష్ట్ర శైలి), Chana Masala. ( Maharashtrian style) recipe in Telugu - Manisha Shukla : BetterButter


1
??? ?????. (?????????? ????), Chana Masala. (
Maharashtrian style) recipe in Telugu - Manisha
Shukla BetterButter
 • CHANA MASALA RECIPE IN TELUGU
 • ??? ?????. (?????????? ????)
  ?????????????? ????????? ????????? ( Ingredients
  to make Chana Masala. ( Maharashtrian style)
  Recipe in Telugu )
 • 1.?????? (????) 1/2 ?????
 • 2.?????????? 2
 • 3.????? 1 1/2
 • 4.??????? ??????? (????, ????) 1 ??????????/
  ??????? ????
 • 5.??????? ????? 1 ?????
 • 6.??????? ?????????? 1 ?????
 • 7.???? ????? (????????, ???????, ??????, ????????
  ?????)
 • 8.????? ???? 1 ?????
 • 9.????? 1/2 ?????
 • 10.?????? ?????, ???? ???? ????
 • 11.???? 2 ???????
 • 12.?????? ?????? ????????? ???????? 2 ???????
 • 13.???? ????? 1 ????? ?????

2
??? ?????. (?????????? ????), Chana Masala. (
Maharashtrian style) recipe in Telugu - Manisha
Shukla BetterButter
3
??? ?????. (?????????? ????), Chana Masala. (
Maharashtrian style) recipe in Telugu - Manisha
Shukla BetterButter
 • ??? ?????. (?????????? ????) How to make Chana
  Masala. ( Maharashtrian style) Recipe in Telugu
 • ??????? ??????. ?????????? ??????.
 • ?????? ???????? ?????? ??????????.
 • ?????? ???? ??????? ??????. ?????? ?????
  ?????????.
 • ?????? ??????????? ?????? ????? ?????? ??????.
 • ??????? ???????????? ???? ??????.
 • ??????? ?????, ??????????, ????? ????, ?????,
  ???? ??????.
 • 2 ???????? ??????. ??????? ???? ?????? ??????.
 • ?????? ??????? ??????? ???? ???? ??????. 5 ?????
  6 ???????? ????????.
 • ???????? ?????? ??????. ???? ???????? ??????
  ??????????. ?????? ????? ???????? ???? ??????.
 • ??????? ???????? ??????? ??????? ??????. ????
  ??????? ????? ???? ????????. ???? ??? ???????
  ???? ??????? ?????? ??????? ??????.
 • ????? ??????? ??????????? ???? ??????.
 • ??? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ????? ??????.
 • ??????? ???? ????????? ??????? ??????. ???
  ???????? ????????????????
 • ????? ??????? ??????????? ??????? ??????.
 • ???? ????? (?????) ???????? ???????.
 • ???????? ??????. ???? ??????.
 • ?? ?????? ?????????? ??????? ?????????.
  ??????????? ?????? ???? ??????????.
About PowerShow.com