Data Driven In School Improvement Programme (Malay) - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Data Driven In School Improvement Programme (Malay) PowerPoint presentation | free to download - id: 86ea4a-NzM4MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Data Driven In School Improvement Programme (Malay)

Description:

Penggunaan Data Dalam Program Peningkatan Sekolah – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:28
Slides: 49
Provided by: sazman68
Category: Other

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Data Driven In School Improvement Programme (Malay)


1
Penggunaan DATA Dalam Program Pembangunan Sekolah
Data Driven In School Improvement Programme
Disampaikan oleh EN. AZMAN BIN SAFII Pegawai
SIPartner, PPD Kulai
 • www.jprisma.com

2
Kandungan
3
IMBAS AMALAN ANDA DI SEKOLAH
Apakah data yang biasa anda gunakan di
sekolah? Adakah data anda mencukupi?
4
Refleksi Kemahiran dan Penggunaan Data di Sekolah
Apa Yang Anda Tahu? (What Do You Know?) Apa Yang Anda Ingin Tahu? (What Do You Want To Know?) Apa Yang Anda Telah Pelajari? (What You Have Learned?

5
OBJEKTIF
Interpretasi Data Pemacu Transformasi
 • Pada akhir sesi, peserta dapat
 • mengumpul dan mengenal pasti maklum balas dan
  data-data yang relevan secara bermakna untuk
  menentukan hala tuju sekolah
 • menganalisis dan menggunakan maklum balas dan
  data-data yang relevan secara bermakna untuk
  merancang penambahbaikan sekolah
 • memfokuskan pengumpulan data dan maklum balas
  untuk mentaksir status dan memantau proses
  perkembangan sekolah secara berkesan.
 • Menghasilkan Pelan Tindakan Sekolah berasaskan
  Data

6
Mengapa Data itu Penting?
Memahami dan menggunakan data mengenai prestasi
sekolah dan murid adalah asas kepada peningkatan
sekolah. Tanpa menganalisis dan menggunakan DATA,
sekolah tidak mungkin berupaya mengenal pasti
dan menyelesaikan masalah.atau mengetahui
perkembangan prestasi semasa ke arah pencapaian
.Data adalah nadi pembaharuan sekolah - (Killian
Bellamy, 2000)
7
Data sebagai Pemacu Perubahan Kitaran Data
Mencari maklumat
Menilai
KITARAN DATA
Mengumpul data
Tindakan
Analisis / Interpretasi data
8
Kitaran Analisis Penilaian Data / Maklumat
Secara Berkesan
1. Membina fokus yang strategik terhadap bidang
aspirasi / keberhasilan utama
2. Melaksanakan kajian dan mengumpul data yang
berkaitan dengan bidang utama yang dibina
7. Memutuskan dan bertindak untuk meneruskan
perancangan tindakan atau menyemak semula
perancangan tindakan serta meneruskan
pengumpulan data untuk mentaksir kesan
perancangan tindakan pembangunan professional
(CPD action plan) yang dilaksanakan
3. Mengenalpasti bidang fokus penambahbaikan
6. Menilai proses dan hasil kerja dan melakukan
refleksi terhadap proses dan hasil kerja buat
(tindakan)
4. Membangunkan perancangan tindakan pembangunan
professional (CPD action plan)
5. Melaksanakan tindakan dan mengumpul data
terhadap tindakan yang dilaksanakan untuk
pemantauan dan pengawalan
9
Kitaran Data Kitaran Analisis
E1 Mencari Maklumat 1. Membina fokus yang strategik terhadap bidang aspirasi / keberhasilan utama
E2 Mengumpul Data 2. Melaksanakan kajian dan mengumpul data yang berkaitan dengan bidang utama yang dibina
E3 Menganalisis Mengintertpretasi 3. Mengenalpasti bidang fokus penambahbaikan
E4 Bertindak 4. Membangunkan perancangan tindakan pembangunan/ intervensi sekolah transformasi
E4 Bertindak 5. Melaksanakan tindakan dan mengumpul data terhadap tindakan yang dilaksanakan untuk pemantauan dan pengawalan
E5 Menilai 6. Menilai proses dan hasil kerja dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil kerja
Membuat keputusan 7. Memutuskan dan bertindak untuk meneruskan perancangan tindakan atau menyemak semula perancangan tindakan serta meneruskan pengumpulan data untuk mentaksir kesan perancangan tindakan pembangunan professional (CPD action plan) yang dilaksanakan
10
Elemen 1 Mencari Maklumat
 • Sumber maklumat mestilah mencukupi sebelum
  membuat keputusan.
 • Maklumat mencukupi dan bermakna dalam
 • menentukan bidang keberhasilan

Manpower
Material
Maklumat Produk/ Hasil dicapai Maklumat Proses
Kerja Maklumat Kapasiti
Performance
Method
Machine
11
Data dalam Proses Penambahbaikan
Penambahbaikan
Kapasiti (Input)
Proses (Proses)
Produk (Output)
Keberhasilan (Outcome)
Maklum balas (Kepuasan hati)
Maklum balas (Kepuasan hati)
Maklum balas (Kepuasan hati)
12
Menentukan KRA
13
Elemen 2 Mengumpul Data
 • Maklumat apa yang dikehendaki.
 • Pembolehubah yang perlu diukur untuk mendapatkan
  maklumat tersebut.
 • Bagaimana mengukur indikator pembolehubah
  diukur?
 • Apakah alat ukur dan ukuran yang sesuai?

14
Contoh Kualiti Guru
Apa yang boleh mengukur kualiti guru?
Menepati masa
Ketrampilan
Berwawasan
PdPc
Kualiti Guru
Integriti
4C
15
Kenapa pilih kualiti guru?
Kerana guru berkualiti menghasilkan murid yang
cemerlang.
Tapi Bagaimana menghasilkan murid cemerlang?
Melalui PdP berkesan.
Kualiti guru boleh diukur melalui PdP berkesan
16
Apakah Indikator kualiti guru?
Apakah indikator yang mengukur PdP berkesan?
17
Prinsip Pemilihan Kaedah Mengumpul Data
 • Kesesuaian perkara diukur dan indikator dengan
  kaedah

LW
 • Kebolehan melihat/ukur Indikator dengan kaedah

Semakan Buku Latihan Murid (Analisis Dokumen)
Pencerapan PdP dalam Kelas (Perhati)
 • Kebolehlaksanaan kaedah

Bagimana Mengumpul Data
 • Alat ukur yang sesuai dan
 • Ukuran yang relevan

Suara Murid
Suara Guru
18
Elemen 3 Menganalisis Menginterpretasi Data
 • Analisis Data adalah proses meneliti, menyusun
  atur (organize), mengkategorikan respon dan
  mempamerkan data untuk menghasilkan maklumat
  bermakna dan membuat rumusan.
 • Interpretasi data adalah proses mengaplikasikan
  data yang telah dianalisis dan dipersembahkan
  secara bermakna dalam menentukan perbezaan,
  persamaan, lompang, sebab-akibat, keputusan yang
  mengambil kira pelbagai faktor.

19
Menginterpretasi Data
 • Melihat maklumat yang dipamerkan oleh data data
  Cth subjek, peratus pencapaian, GPS, GPMP, TOV,
  markah, tahun. (relevan, kategori, konsistensi,
  )
 • Gambaran keseluruhan mengenai data tersebut
 • Mengenal pasti masalah/isu/lompang yang dihadapi
  berdasarkan data tersebut.(Buka Minda/penumpuan
  tambahan terhadap lompang)
 • Memberi penjelasan mengenai data yang di
  analisis. (pemerhatian menyeluruh pertimbangan
  terhadap faktor/maksud lain)
 • Melihat data-data lain yang memberi input
  terhadap data tersebut ct head count,
  pencerapan, kehadiran murid, PBS. ( cross-check)

20
Keputusan UPSR 2011- 2015 Keputusan UPSR 2011- 2015 Keputusan UPSR 2011- 2015 Keputusan UPSR 2011- 2015 Keputusan UPSR 2011- 2015 Keputusan UPSR 2011- 2015
Tahun Bil Calon Lulus UPSR Gred Purata Sekolah Bil 5A 5A
2011 58 63.8 2.61 6 10.34
2012 49 79.59 2.25 6 12.24
2013 50 72 2.44 4 8
2014 43 67.44 2.39 4 9.3
2015 28 85.71 2.13 1 3.57
Langkah 1- Lihat peratus murid lulus UPSR, gred
purata, jumlah murid, bilangan murid dengan 5A
yang telah dianalisis. Langkah 2- Nyatakan
maklumat yang didapati. Langkah 3 Lihat
analisis data yang dipamerkan secara
menyeluruh bagi melilhat pola pencapaian
UPSR Langkah 4 Kenal pasti perbandingan,
tumpuan tambahan, lompang, isu yang boleh
diperolehi Langkah 5 Terokai penjelasan kepada
data dengan ambil kira data/faktor lain yang
boleh menyumbang
Mari buat Bersama
 • Nyatakan rumusan bagi setiap data
 • yang telah dianalisis.
 • Analisis secara menyeluruh dan Interpretasi data
  yang dipamerkan.

21
Pelan Tindakan Sekolah
E1-Cari maklumat E2- Kumpul Data E3-Analisis dan Interpretasi Data E3-Analisis dan Interpretasi Data E3-Analisis dan Interpretasi Data
1. Bina Fokus Strategik bidang keberhasilan 2. Mengkaji dan mengumpul data Berkaitan 3. Mengenalpasti bidang Fokus Penambahbaikan 3. Mengenalpasti bidang Fokus Penambahbaikan 3. Mengenalpasti bidang Fokus Penambahbaikan
1 2 3 4 5
BIDANG KEBERHASILAN/ ASPIRASI (big Idea) DATA DIKUMPUL BIDANG FOKUS TOV/ BASELINE KRITERIA KEJAYAAN (ETR / INDIKATOR)

Apakah asas dalam memilih bidang keberhasilan
itu?
Adakah data-data ini relevan , bermaklumat dan
mencukupi? Apakah rumusan data yang dikumpul?
Adakah bidang fokus ini relevan , bersesuaian
dan berasaskan data? Adakah ia boleh dicapai?
Apakah titik mula bidang ini? Apakah ukuran
pencapaiannya?
22
PELAN INTERVENSI SEKOLAH TRANSFORMASI (PInTaS
1
2 3 4
5
KRITERIA KEJAYAAN (ETR / INDIKATOR)
BIDANG KEBERHASILAN/ ASPIRASI(big Idea)
DATA DIKUMPUL
TOV/ BASELINE
BIDANG FOKUS
B.Instruksional PdP berkesan
Tahap Indeks PdP berkesan 0.4
Tahap Indeks PdP berkesan sekurang- kurangnya
0.7 70 guru mencapai sekurang-kurang
kompetensi tahap 3 Kualiti 5A (nisbah jumlah
5A101
Pencapaian UPSR lulus semakin bertambah (67
kepada 85) GPS semakin baik (2.39 kepada
2.13) Kualiti 5A menurun (nisbah jumlah5A 101
kepada 301) Data subjek Subjek kritikal murid
ialah Penulisan TOV- 4.13 Matematik TOV-3.69
dan Sains TOV-3.71) Dapatan LW PdP berkesan
khusus penyampaian penggunaan bahan pada
tahap indeks 0.4 Penandaan Tugasan Murid 62.5
guru belum mencapai tahap 3 Penandaan tugasan
murid adalah kritikal bagi Sains, diikuti BM
dan Matematik (belum capai tahap 3)
KUALITI GURU
(Khusus Sains dan B.M)
Lebih 50 guru belum mencapai kompetensi tahap
3
Kualiti 5A (nisbah jumlah 5A301
B. Kepimpinan Pengurusan Panitia Berkesan
(Khusus Subjek Teras)
Fikirkan
23
Elemen 4 Bertindak
 • Berdasarkan Bidang Fokus yang dikenal pasti-
 • Tentukan inisiatif yang akan dilaksanakan
 • Sediakan perancangan tindakan dengan mengambil
  kira kaedah pemantauan, pegawai
  bertanggungjawab, tempoh masa dan keperluan
  sumber.

24
Kitaran Tindakan
Kapasiti melaksana (PB Sumber)
Tindakan
Jurang penambah baikan (ETR-TOV)
Kapasiti melaksana (PB Sumber)
Inisiatif
Kejayaan yang hendak dicapai (KK)
Masa yang diperlukan
25
Melaksanakan tindakan dan mengumpul eviden
terhadap tindakan yang dilaksanakan.
 • Pemantauan dan pengawalan berpandukan Data

26
Elemen 5 Menilai
 • Pentaksiran Proses adalah berdasarkan Data
  Pemantauan dan Eviden Pelaksanaan yang
  dikumpulkan.
 • Cabarannya..adakah data itu digunakan secara
 • bermakna dalam membuat keputusan bagi tindakan
  dalam proses penambahbaikan.

27
Rumusan
 • Merujuk Dapatan Penilaian yang dikumpulkan
 • Menilai proses kerja yang telah dilaksanakan dan
  hasil kerja yang telah dicapai merujuk kriteria
  kejayaan telah ditentukan
 • Melakukan refleksi terhadap proses dan hasil
  kerja
 • Mengambil kira kos sebenar yang telah digunakan

28
Merujuk hasil dan refleksi penilaian,
 • Merumus sama ada untuk-
 • meneruskan perancangan tindakan sedia ada atau
 • membuat modifikasi atau
 • membuat tindakan pembetulan atau
 • melakukan penambahbaikan terhadap perancangan
 • tindakan
 • Meneruskan pengumpulan data untuk mentaksir
  kesan perancangan tindakan yang dilaksanakan
  terhadap bidang fokus ditentukan.

29
Rumusan
DATA
Analisis data
DATA
DATA
DATA
DATA
Sintesis informasi
Membuat Keputusan
Penyelesaian Masalah / Tindakan Penambah
Baikan
30
Latih Amal
31
RUJUKAN
Mandinach, E.B. and Honey, M. 2005. Data Driven
School Improvement- Linking Data and Learning
Klass, G.M. 2007. Just Plain Data Analysis-
Finding, Presenting and Interpreting Social
Science Data.
Lanchat, M. A. 2004. Data Driven High School
Reforms. The Breaking Ranks Model
32
LATIH AMAL
33
(No Transcript)
34
Terima Kasih!
35
Diagram
36
Diagram
37
Diagram
38
Diagram
Add Your Text
Add Your Title
Add Your Text
Add Your Text
39
Diagram
40
Diagram
41
Diagram
42
Progress Diagram
43
Block Diagram
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
44
Table
Title Title Title Title Title
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O X O X O
45
3-D Pie Chart
46
Marketing Diagram
47
LATIH AMAL
48
Diagram
About PowerShow.com