Naar een schone energievoorziening (en de rol van EnergyVille)

Loading...

PPT – Naar een schone energievoorziening (en de rol van EnergyVille) PowerPoint presentation | free to download - id: 695d18-MTE2NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Naar een schone energievoorziening (en de rol van EnergyVille)

Description:

Naar een schone energievoorziening (en de rol van EnergyVille) Gerrit Jan Schaeffer Directeur Energie groep VITO VITO, EnergyVille, Belgium Gerritjan.schaeffer_at_vito.be – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:0
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 27 January 2020
Slides: 23
Provided by: leemputn

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Naar een schone energievoorziening (en de rol van EnergyVille)


1
Naar een schone energievoorziening (en de rol van
EnergyVille)
 • Gerrit Jan Schaeffer
 • Directeur Energie groep VITO
 • VITO, EnergyVille, Belgium
 • Gerritjan.schaeffer_at_vito.be
 • Gerritjan.schaeffer_at_energyville.be

2
(No Transcript)
3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
(No Transcript)
6
Wat kan bijdrage hernieuwbaar zijn?
7
Hernieuwbaar en transport elektrificatie,
biomassa en synfuels
 • Vandaag 100 EJ (van 500 EJ) voor transport,
  waarvan 60 voor personenvervoer.
 • In 2035 ongeveer 140 EJ (van 740 EJ)
 • Biofuels
 • Gaan niet alles kunnen dekken (duurzaamheidsdruk)
 • Gaat niet lukken zonder (grote aandeel lange
  afstandstransport, ter land ter zee en in de
  lucht)
 • Kunnen duurzame brandstoffen gemaakt worden via
  elektriciteit? Combinatie H2 met biomassa of CO2?
 • Zo groot mogelijk aandeel elektrificatie van
  vervoer (oplaadbare hybrides en elektrische
  voertuigen) is op zich al een efficiëntie slag
  (elektromotor 2 tot 3 x efficiënter)
 • Dit geeft ruimte om naar hernieuwbare
  elektriciteitsopties te kijken.

8
Hernieuwbare in warmte en koude elektrificatie?
 • In veel landen bestaat een aardgas netwerk
 • Dit kan efficienter worden gebruikt met
  gaswarmtepompen en micro-wkk
 • Dan moeten we wel naar synthetisch duurzaam
  aardgas overgaan (weer biomassa!)
 • Alternatief
 • switchen naar elektriciteit (warmtepompen)
 • Gebruik warmte industrie, hernieuwbaar en
  elektriciteitsproductie warmte netwerken

9
Eerste schets 100 hernieuwbaar systeem
 • Meer energie efficiency
 • Hoe dan ook zal er groei zijn van de vraag in
  non-OESO landen!
 • Biomassa veelgevraagd in chemie, transport en
  gasnetwerken.
 • Warmte en koude zal een mix zijn van
  elektriciteit (groeiend aandeel) synthetisch
  aardgas en warmtenetwerken
 • Kan productie synthetische brandstoffen gebaseerd
  worden op hernieuwbare elektriciteitsaanbod?
 • Dit alles leidt tot sterke groei aandeel
  elektriciteit

10
Kan electriciteitssector hernieuwbaar worden?
11
Wereld elektriciteitsproductie 20 PWh
12
(No Transcript)
13
Welke elektriciteitsbronnen hebben meeste
potentieel?
 • Waterkracht
 • Groot aandeel, maar verder potentieel is beperkt
 • Wind
 • Aan land wordt langzaamaan competitief. Op zee
  moet nog veel goedkoper worden. Potentieel zeer
  groot, maar zal ver moeten worden uitgebouwd om
  alles te gaan dekken.
 • Biomassa
 • Momenteel grootste bijdrage in België en veel
  andere landen. Veel competitie van andere
  toepassingen. Duurzaamheid moet goed in de gaten
  worden gehouden.
 • Geothermie
 • Mits juiste technologie wordt ontwikkeld, zeer
  groot potentieel.
 • Zal nog wel wat tijd kosten om technologie te
  ontwikkelen en dan substantieel niveau te
  bereiken. Vanaf 2015-2020 naar rendabiliteit!
 • Zon
 • Zeer klein vandaag (lt 1 )
 • Groeit zeer snel!
 • Duur, maar kosten gaan razendsnel omlaag
 • Zeer groot potentieel

14
Voorbeeld zon zeer hoge groeivoet
Verdubbeling elke twee jaar Halvering kosten elke
6 jaar
15
Solar PVs Moores Law
2009
Binnen 5 jaar wordt het in vrijwel gans Europa
goedkoper om zon-PV op je dak te zetten dan
huidige tarieven te betalen!
16
LCOE based on 25 years and 6 discount factor
17
Maar.
 • Zonder geavanceerd vraag en aanbodmatching (en
  andere maatregelen) gaat het niet werken
 • Al met 10 zon in elektriciteitssysteem, soms
  meer aanbod zonne elektriciteit dan totale vraag
  op bepaalde momenten.
 • Doelstellingen EU Strategic Energy Technology
  Plan zijn 12 zon en 20 wind!
 • Hoe gaan we dat oplossen?

18
Welke oplossingen zijn er?
 • Back up power
 • aanbod (traditionele oplossing, gasturbines)
 • vraag (grote variabele industriële processen)
 • Synthetische brandstoffen/ chemicaliën
 • Metallurgische processen? (bv. Zink)
 • Andere?
 • Elektriciteitsopslag
 • Grootschalig in het net
 • Gecombineerd met productie ( dispatchable
  hernieuwbare)
 • Gecombineerd met vraag (flexibele vraag).
 • Internationaal SuperGrid
 • Naar Europese netplanning, regulator en
  hoogspanningsnetwerkbeheerder
 • Prosumer-side response (domein EnergyVille)
 • Consument wordt ook producent (prosumer)
 • Warmtepompen met warmtebuffer en elektrische
  autos belangrijke bronnen van flexibiliteit.
  Daarnaast ook slimme wasmachines, koelkasten,
  vriezers, etc.
 • Smart Meters en Smart Grids nodig.

19
The Energy Web
20
Smart Cities
 • Prosument leeft (steeds vaker) in een stedelijke
  omgeving
 • Hernieuwbare opwekking gaat daar steeds meer
  plaatsvinden
 • Op of bij gebouwen
 • In openbare ruimte, gecombineerd met andere
  functies
 • Stad is knooppunt (node) van energie-opwekking,
  -vraag en infrastructuren
 • Slimme stad gaat hier actief mee om en
  optimaliseert dit
 • Smart Grids/Cities ook in non-OESO cruciaal

21
EnergyVille, voorbeelden van technologische
ontwikkelingsprogrammas
 • CAMP (Car As Mobile Power plant)
 • I-PAB (Intelligent Power from A Box) smart
  solar
 • FACE (Flexibility Analysis and Commercial
  Exploitation)
 • FIT (Flexible and Intelligent Thermal systems)
 • Smart Boiler
 • Intelligent Heating and Cooling networks
 • We hebben hier veel mensen voor nodig (momenteel
  bijvoorbeeld 20 VTE extra nodig binnen Energie
  Groep VITO)

22
Conclusie
 • Schone energievoorziening betekent grotere rol
  elektriciteit (transport, warmte/koude)
 • Hernieuwbaar opgewekte elektriciteit is bezig aan
  onstuitbare opmars
 • Balancering vraag en aanbod cruciaal om dit
  mogelijk te maken
 • Integratie met andere energienetwerken
  noodzakelijk
 • De stedelijke omgeving zal een cruciaal knooppunt
  worden om balancering en integratie netwerken te
  bereiken.
 • De stad zal ook zelf een belangrijke
  generatiefunctie krijgen, via gebouwen en
  openbare ruimte.
 • EnergyVille richt zich op technieken voor
  balancering, opslag, opwekking, flexibele vraag
  en integratie energienetwerken in stedelijke
  omgeving