Pendidikan Pada Zaman Al-Andalus (Islamic Spain) - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Pendidikan Pada Zaman Al-Andalus (Islamic Spain) PowerPoint presentation | free to download - id: 49be67-NmI1NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Pendidikan Pada Zaman Al-Andalus (Islamic Spain)

Description:

Expansion during the Umayyad Caliphate, 661-750M Expansion during the Patriarchal Caliphate, 632-661M Expansion under the Prophet Mohammad, 622-632M Andalusia Cordova ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:465
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: fir87
Learn more at: http://www.andalus.sg
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Pendidikan Pada Zaman Al-Andalus (Islamic Spain)


1
Pendidikan Pada Zaman Al-Andalus (Islamic Spain)
2
Perkembangan Islam (Luar Tanah Arab) di Nusantara
Afrika, Eropah dan Timur Tengah
Expansion during the Umayyad Caliphate, 661-750M
 • Expansion during the Patriarchal Caliphate,
  632-661M
 • Expansion under the Prophet Mohammad, 622-632M

3
Sistem Pendidikan Andalusia (Sepanyol)
 • Andalusia
 • Cordova
 • Sevilla

4
Andalusia
 • Al-andalus adalah nama dari bahagian semanjung
  Ibeira (Sepanyol Portugal) yang diperintah oleh
  orang Islam, atau orang Moor dari berbagai waktu
  antara tahun 711 dan 1492 M. Ia juga sering
  disebut sebagai Andalusia.
 • Andalusia adalah wilayah autonomi yang paling
  padat penduduknya dan yang kedua terbesar dari 17
  wilayah yang membentuk Sepanyol.

5
Cordova
 • Pada abad ke 10 11 masihi, Cordova merupakan
  bandar pusat pendidikan yang terunggul.
 • Cordova merupakan ibu pusat Muslim Sepanyol dan
  terkenal dengan berbagai ilmu pengetahuan
  antaranya
 • Ilmu Fiqh, bahasa sastera, muzik seni.
 • Bandar ini mempunyai 700 masjid, 60,000 istana
  dan 70 perputakaan. Salah satu perpustakaan
  mempunyai hingga 500,000 naskah.
 • Ramai pelajar and cendikiawan mendalami ilmu
  sains mereka di sini.
 • Pendidikan Masjid Cordova telah melahirkan
  tokoh-tokoh ilmu Islam seperti
 • Ibni Rusyd- seorang pengikut Aristotel yang
  terbesar dalam kalangan filsafat Islam.
  Kepiawiannya dalam ilmu hukum, telah mengangkat
  beliau menjadi ketua mahkamah agung di Cordova.

6
Sevilla
 • Sevilla ialah ibu kota Sepanyol. Ia pernah
  menjadi salah sebuah kota ilmu yang masyhur
  ketika kaum Muslim berkuasa di Andalusia
  berabad-abad lamanya.
 • Peradaban Islam sangat memerhati perkembangan
  aspek keilmuan, tidak kecuali Sevilla.
 • Telah melahirkan tokoh serta karya-karya luar
  biasa yang menjana kemajuan khazanah ilmu
  pengetahuan Islam.
 • Antara tokoh-tokoh penting tampil dari kota ini
  ialah
 • Ahli matematik, Ibnu al-Yasamin al-Ishbili.
  Karyanya yang bertajuk Al-Urjza al-Yasaminya fil
  Jab wal Muqabala, atau tulisan tentang Al-Jabar
  dan Perbaikan.
 • Abu Muhammad Jabir Ibnu Afiah, merupakan ahli
  bidang astronomi dan matematik.
 • Ibnu Haitam atau barat mengenalinya sebagai Geber
  merupakan perintis kepada ilmu optik.
 • Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad,
  menulis secara mendalam tentang seluk-beluk
  pertanian dalam buku Al-filaha.
 • Ahli Botani ialah Abu Abbas Ahmad Ibnu Muhammad
  Ibnu Mufrraj, juga dikenali dengan nama al-Nabai.
  Memberi penelitian tentang tanaman dilakukan
  secara intensive

7
 • Al-Andalus
 • Jatuh kpd pengkhalifahan Arab-Muslim pada tahun
  711-1492M.
 • Menyerupai Baghdad sebagai satu pusat pendidikan
  dan ilmu (sains ilmiah, teknologi, falsafah,
  seni, pembinaan, dll) yg termasyhur pada zaman
  itu.
 • Abd al-Rahman III (912-961) berminat dalam ilmu
  agama dan juga ilmu sains ilmiah (sekular) dan
  ingin mengahwini kedua-dua subjek ini.

8
How could reason (science) be reconciled with
revelation (religion / Islam)? pertanyaan
inilah yg sentiasa menjadi matlamat pembelajran
dan pengumpulan ilmu para-para saintis di
Andalusia.
The Arab-Muslims who conquered Spain had
created the first civilization in Europe -
pada zaman Andalusia, khalifah-khalifah dan
umat-umat Abbasiyah dan Umayyah telah
memperkenalkan dan menggalakkan pencarian ilmu
yang mengahwinkan aspek-aspek ugama Islam dengan
sains-sains ilmiah pengumpulan fakta-fakta sains
berdasarkan Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah
s.a.w.
9
 • Al-Andalus
 • Para ulama dan saintis telah banyak membuat
  kajian dan mengumpul ilmu mengenai pelbagai
  bidang matematik termasuk aspek kewangan,
  astronomi, perubatan, seni, pembinaan, sains
  ilmiah seperti kimia, botani, fiziks, biologi
  dll.
 • Abd al-Rahman II mengalihkan beberapa buku dari
  Baghdad dan melantik para ulama dan saintis,
  ahli-ahli falsafah, seni, sejarah, matematik dll
  untuk membuat kajian sbg satu profesi, di
  Andalusia berdasarkan ajaran agama Islam dan
  mengembangkan kultur ilmu dan tradisi intelek di
  kalangan Umat Islam.
 • Banyak perpustakaan, hospital,
  institusi-institusi kajian dan pusat-pusat
  pembelajaran Islam telah didirikan untuk memupuk
  tradisi keilmuan dan sistem pendidikan yang
  selaras dgn ugama Islam.

10
Ibn Hazm mengislamisasikan teori-teori Aristotle.
Contohnya, Posterior Analects (Aristotle), yg
mengkaji tentang logik dan bagaimana ia
menjelaskan tentang matlamat hidup. Beliau
menganggap logik sbg satu alat yg berguna dan
falsafahnya tidak bercanggah dengan ajaran Islam
tentang penyelesaian masalah Let it be known
that he who reads this book of ours will find
that the usefulness of this kind of work is not
limited to one single discipline but includes the
Quran, hadith and legal decisions concerning
what is permissible and what is not, and what is
obligatory and what is lawful.
Abbas Ibn Firnas merupakan seorang cendiakawan
yg mahir dlm muzik, matematik dan fiziks beliau
yg mengkaji tentang the mechanics of flight 600
tahun sebelum kedatangan Leonardo Da
Vinci. Beliau juga membina planetarium untuk
menjelaskan putaran planet-planet di angkasa.
11
 • Al-Andalus
 • Cordova mempunyai 700 masjid, 60,000 istana, and
  70 perpustakaan yang mengandungi 500,000
  manuskrip, 900 bilik air awam dan lampu-lampu di
  tepi jalan (sebelum Eropah menggunakannya).
 • Oleh kerana itu, ramai cendiakawan dan saintis
  tertarik kepada infrastruktur sedemikian yg telah
  dibina oleh Abd al-Rahman III, dan berpindah ke
  andalusia. Di samping itu, anak-anak murid kepada
  cendiakawan-cendiakawan tersebut akan turut
  berpindah ke Andalusia.
 • Ramai para Saintis pada zaman Andalusia adalah
  polymath ataupun ahli-ahli yg berprofessional
  dalam beberapa subjek yg dikaji dan diterokai.
  Tidak hanya fokus kpd satu jurusan pembelajaran.

12
 • Andalusia memupuk kultur / daya kehidupan yg
  intelektual and saintifik. Islam menggalakkan
  pengumpulan ilmu agama dan juga sekular yg
  penting utk perkongsian idea antara ulama yg
  islam dan yg bukan islam (Yahudi Nasrani).
 • Cordova (court of Córdoba) seperti Baghdad
  memberi kebebasan kepada orang yg bukan islam
  (ahli-ahli kitab) memilih agama. Ramai orang pada
  zaman kegemilangan Andalusia ingin bertutur dan
  menulis dalam bahasa Arab. Bahasa Arab digelarkan
  lingua franca dan bahasa pertama dalam bidang
  ilmu.
 • Selain itu, adab, aqidah dan akhlak harus dijaga
  sewaktu sebarang kajian dna pembelajaran
  dilakukan. Contohnya, Ibn Hazm menyatakan bahawa
  seorang doktor tidak hanya harus fasih dan
  berilmu dalam bidangnya tetapi harus menjaga
  tata-tertibnya, amanah, jujur dan menjaga
  kebersihan seperti kuku dan rambut harus pendek
  dan rapi dan pakaiannya harus bersih.

13
 • Al-Andalus
 • Para ahli cendiakawan mengumpul dan membetulkan
  fakta-fakta sains hasil kajian Yunani kepada
  aliran Islam dan, di samping itu, mencipta
  beberapa alat sains. Contohnya dalam bidang
  berikut
 • Matematik Astronomi observatory, astrolabe
  ("a mathematical jewel)
 • Perubatan Al-kimia penciptaan pelbagai
  alat-alat pembedahan, ubat-ubat dalam pemulihan
  penyakit.
 • Pertanian peraliran air untuk menanam
  tumbuh-tumbuhan yg dijadikan sbg makanan seharian
  orang Andalus. Malah, diet mereka bertukar dan
  mereka menjadi lebih sihat wal-afiat.

Alat-alat penbedahan (lithotrites, amputations,
ophthalmic)
14
Rumusan
 • Pendidikan Islam sangat memperhatikan
  perkembangan aspek keilmuwan.
 • Andalusia,Cordova, Sevilla Granada yang
  merupakan bahagian dari kekuasaan Islam di
  Sepanyol telah banyak memberikan sumbangan besar
  terhadap pertumbuhan dan perkembangan peradaban
  moden di dunia barat.
 • Islam menanamkan landasan ilmu pengetahuan di
  Sepanyol, sehingga telah mengangkat harkat
  Sepanyol menjadi gudang ilmu pengetahuan di
  sebelah barat.

15
Sejarah pendidikan islam di india
16
Kedatangan Islam Di india
 • Kerajaan Main dan Saba
 • Hubungan perdagangan kain, pedang dan rempah
  ratus
 • Zaman Umar Al-Khattab
 • Thana berhampiran Bombay
 • Zaman Uthman Bin Affan
 • Sind, Sistan, Makran
 • Zaman Muawiyah Bin Abu Sufyan
 • Kabul dan Lahore

17
Kedatangan Islam Di india
 • Zaman Al-Walid Bin abd Malik
 • Al-Hajjaj ?Muhammad Bin Al-Qasim
 • 6000 orang dan 6000 tentera berunta
 • Zaman Abbasiyah, khalifah Al-Muktasim
 • Kerajaan menjadi lemah dan wilayah Islam mula
  berpisah dan terbentuk kerajaan kecil di timur
  dan barat

18
Kerajaan kerajaan di India
 • Kerajaan Ghaznawi
 • Kerajaan Ghori
 • Kesultanan Delhi
 • Dinasti Mameluk
 • Dinasti Khilji
 • Dinasti Tughluq
 • Dinasti Lodi

19
Kerajaan islam di monghul
 • Kerajaan Lodhi meminta pertolongan pemerintah
  Turki-Monghul ( Baber ) di Kabul
 • Baber menukar nama sebagai Zahiruddin Muhammad.
 • Pemerintah Turki-Monghul
 • Baber
 • Humayun
 • Akbar
 • Jahangir
 • Syah Jahan
 • Aurengzeb

20
akbar
 • Seorang pemerintah yang cekap dalam pentadbiran.
 • Mengasingkan politik dari agama
 • Menghapuskan perbezaan agama dan bangsa
 • Membenarkan perkahwinan Muslim dan Hindu
 • Mempunyai kebebasan beragama
 • Assimilasi agama Hindu-Islam-Kristian
 • Mengasaskan agama Din-illa atau Kesatuan ketuhanan

21
Aurengzeb
 • Seorang yang sangat berpegang kuat pada ajaran
  Islam
 • Mengembalikan takwim Islam dan membatalkan takwim
  ilahi yang diperkenalkan oleh Akbar
 • Menjadikan India sebagai Dar al-Islam
 • Mengajak orang India memeluk Islam
 • Bertindak tegas terhadap pemberontak Hindu dan
  Sikh

22
PENDIDIKAN DI ZAMAN TURKI-MONGHUL
 • Kerajaan penaung institusi pengajian tinggi.
 • Sekolah-sekolah bertambah dengan pesat
  berkemuncak pada zaman Syah Jahan dan Aurangzeb.
 • Masjid bukan sahaja tempat ibadah tetapi juga
  sekolah
 • Maktab Kuttab
 • Madrasah Menengah

23
 • Sistem pendidikan umum
 • Wajib untuk muslim dan bukan muslimat.
 • Kanak-kanak perempuan diajar mengaji
 • Khas untuk muslim
 • Khas untuk bukan muslim.
 • Aurangzeb mengharamkan kanak-kanak Islam belajar
  di sekolah Hindu.

24
 • Banyak bergantung kepada buku-buku Parsi.
 • Penterjemahan buku Hindu ke Bahasa Parsi dan
  Urdu.
 • Berkembangnya ilmu kesusasteraan, matematik dan
  astronomi.
 • Seni bina amat berkembang-pembinaan bangunan,
  masjid, istana dan kota-kota
 • Menitikberatkan ilmu sejarah dan setiap
  pemerintah monghul mempunyai catatan sejarah
  mereka sendiri.
About PowerShow.com