PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) (GRED KUMPULAN A - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) (GRED KUMPULAN A PowerPoint presentation | free to download - id: 40d9ba-MjYwNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) (GRED KUMPULAN A

Description:

program bimbingan peperiksaan penilaian tahap kecekapan (ptk) (gred kumpulan a & b) tajuk : penyeliaan dan bimbingan motivasi bimbingan dan asas kaunseling – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:134
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: pusa78
Learn more at: http://registry.usm.my
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) (GRED KUMPULAN A


1
PROGRAM BIMBINGANPEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP
KECEKAPAN (PTK)(GRED KUMPULAN A B)
 • TAJUK
 • PENYELIAAN DAN BIMBINGAN
 • MOTIVASI
 • BIMBINGAN DAN ASAS KAUNSELING
 • KOMUNIKASI

Oleh PUAN ROGAYAH BT. HAJI HUSSIN TIMBALAN
PENDAFTAR KANAN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER
MANUSIA PENTADBIRAN
2
A. PERSOALAN YANG PENTING
 1. Sebagai Pengurus atau Penyelia, apakah
  Pengetahuan dan Kemahiran yang perlu ada ?
 2. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang
  Pengurus/Penyelia ?
 3. Adakah anda sebagai Pengurus/ Penyelia dapat
  memotivasikan staf di bawah pengawasan/pengawalan
  anda ?


3
B. APAKAH ITU MOTIVASI ?

Bagaimana seseorang Pengurus/Penyelia dapat
menggerakkan staf supaya dapat melaksanakan kerja
dengan baik.
4
C. PENDEKATAN PENGURUS/PENYELIA
(1) Berdasarkan Teori Keinginan Manusia (Abraham
Maslow)
 • Menyediakan persekitaran kerja yang selesa,
  selamat
 • Menyediakan suasana pekerjaan yang
  harmoni/pergaulan yang baik
 • Menghormati perasaan dan harga diri staf
 • Memberi peluang kepada staf dalam perkembangan
  dan kemajuan diri

5
(2) Berdasarkan Teori Dua Faktor HERSBERG
 • Merupakan teori pendorong
 • Memberi penghargaan kepada pekerja yang
  menjalankan tugas dengan cemerlang di peringkat
  Jabatan/PTJ seperti Anugerah Pekerja Cemerlang
  Bulanan
 • Merangka program kemajuan dan perkembangan kerja
  seperti peluang-peluang menghadiri latihan,
  kenaikan pangkat

6
D. REKABENTUK KERJA
 1. Bagaimana Pengurus/Penyelia mereka bentuk kerja
  (Senarai Tugas) yang tersusun dan selaras dengan
  bilangan staf, jenis kerja, kemahiran untuk
  menjalankan tugas, keupayaan dan latihan,
  tanggungjawab.
 2. Pusingan kerja
 3. Perluasan Bidang Kerja

7
D. REKABENTUK KERJA
 • Perkayaan Kerja
 • - diberi tanggungjawab
 • - diberi kuasa untuk membuat keputusan
 • - diberi maklumbalas kepada staf
 • - kemajuan dan perkembangan diri melalui
 • latihan

8
E. HUKUMAN

Hukuman kepada staf yang melakukan sesuatu yang
tidak diingini.
9
F. KESIMPULAN

Pengurus/Penyelia dapat mengenalpasti keperluan
motivasi, menolong ke arah mewujudkan perlakuan
yang bermotivasi, membantu melatih staf untuk
meningkatkan kemahiran dan keupayaan menjalankan
tugas, menilai prestasi, menghukum dan memberi
ganjaran.
10
G. BIMBINGAN DAN KAUNSELING
 • KAUNSELING
 • TAKRIFAN
 • Satu Proses Interaksi bersemuka di antara
  Kaunselor (Pengurus) dan klien yang matlamatnya
  ke arah melahirkan insan yang akan kenal diri,
  masalah kehidupannya dan cuba mengatasi dengan
  menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya.

11

ATAU Satu proses interaksi antara dua individu
yang hampir sama tetapi dibezakan oleh
kemahiran/kepakaran dan masalah.
12
A. PENDEKATAN
 • Empat pendekatan yang biasa digunakan dalam
  proses kaunseling
 • PERKEMBANGAN
 • Memberikan maklumat mengenai sumber dan
  kekuatan seseorang supaya ia mempunyai azam dan
  usaha kepada aktiviti sihat, peningkatan sifat
  positif.

13
 • (ii) INTERVENSI
 • Mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan
  tingkah laku seseorang yang bermasalah supaya
  menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan
  diri
 • PENCEGAHAN
 • Mengadakan program-program pencegahan ke atas
  perlakuan dan sifat yang negatif dari segi emosi
  dan pemikirannya.

14

(iv) PEMULIHAN Penekanan adalah kepada isu-isu
permasalahan peribadi, mentaliti, kerjaya dan
penyesuaian diri agar seseorang dapat berfungsi
sepenuhnya.
15
JENIS KAUNSELING INDIVIDU
 • Di dalam Organisasi, ada 3 jenis kaunseling
 • KAUNSELING KERJAYA
 • Kaunseling kerjaya membantu individu ke arah
  perkembagan kerjaya.
 • KAUNSELING PERIBADI
 • Masalah peribadi termasuk masalah harian,
  keluarga, anak-anak dan persekitaran.

16
JENIS KAUNSELING INDIVIDU
(iii) KAUNSELING TEMPAT KERJA Merujuk kepada
permasalahan yang timbul akibat daripada
faktor-faktor tempat kerja . Kebiasaannya
menjurus kepada masalah tekanan motivasi,
hubungan rakan sekerja, pegawai atasan dan
bebanan tugas.
17
KOMUNIKASI
I. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KOMUNIKASI
? Perkataan komunikasi berasal daripada
perkataan Yunani Communicare yang bererti
menjadikan sesuatu milik bersama. Ia melibatkan
penggunaan deria manusia iaitu - mata - teling
a - mulut - hati - sentuhan
18
II. ELEMEN YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM
KEBERKESANAN KOMUNIKASI SEBAGAI PENGURUS

19

A. PENGHANTAR (i) Menghantar/menyalur mesej
yang hendak disampaikan
itu jelas (ii) Meneliti dengan baik
mesej yang hendak disampaikan (iii) Menyatakan
apa yang hendak dinyatakan dengan jelas
dan yakin (iv) Memastikan kepentingan
mesej yang hendak disampaikan (v)
Mendapatkan perhatian penerima (vi)
Menghantar pada waktu yang tepat dan sesuai
(vii) Sensitif kepada maklumbalas pihak
lain (viii) Mengenalpasti gangguan
(ix) Mengurangkan gangguan
20
 • MESEJ DAN ENKOD
 • (i) Mesej dihantar menggunakan perkataan, simbol,
  syarat atau bahasa yang dapat menggambarkan
  makna mesej.
 • - memilih perkataan, simbol dan ayat yang
  tepat
 • - memberi gambaran jelas pada maksud mesej
 • - menggunakan bahasa yang difahami oleh
  penerima
 • - mengelakkan penggunaan perkataan yang tidak
  difahami
 • - mesej yang hendak dihantar hendaklah
  ringkas dan padat sesuai dengan maksud
 • - mesej juga hendaklah lengkap supaya dapat
  difahami dengan jelas gambaran
  keseluruhannya

21
 • (C) SALURAN
 • Mesej yang dihantar melalui lisan, bukan
  lisan, tulisan atau kaedah lain. Saluran mesej
  dipilih dengan sebaik mungkin.
 • PENERIMA DAN DEKOD
 • Mesej yang diterima akan diterjemahkan dan
  ditafsirkan oleh Penerima.


22

(E) MAKLUMBALAS Maklumbalas penting dalam
komunikasi kerana dapat membantu Penghantar
melihat ketetapan mesej apabila sampai kepada
Penerima. (F) GANGGUAN Penerimaan
oleh Pendengar dan kefahaman yang berbeza-beza

23
PERHUBUNGAN INTERPERSONAL
 • TAKRIFAN
 • Bagaimana anda berinteraksi dan berkomunikasi
  dengan seorang yang lain.
 • Kemahiran Komunikasi Interpersonal ialah
  kebolehan memupuk dan membina keyakinan

24
TIGA PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH PERHUBUNGAN
INTERPERSONAL
 1. Menyelesaikannya mencari jalan untuk
  menyelesaikan dan memperbaiki perhubungan
 2. Menghadapinya menempuhinya walau bagaimana
  keadaan sekalipun kerana tiada apa yang boleh
  dibuat
 3. Membiarkannya menghindari orang berkenaan
  sekiranya boleh

25
KONFLIK DALAM PERHUBUNGAN INTERPERSONAL
 • (i) TAKRIFAN KONFLIK
 • - Terdapat pertembungan dan
  pertentangan dua yang berbeza seperti dua
  peribadi manusia yang berbeza yang tidak boleh
  bekerjasama.

26
 • Jika dibiarkan akan mengakibatkan
 • - Pembaziran masa Menggendalakan
 • - Kewangan kemajuan
  dan
 • - Tenaga pembangunan/
 • - Kesihatan kelancaran
 • - Motivasi diri operasi/aktiviti

27
CADANGAN LANGKAH YANG DIAMBIL
 1. Berhadapan dengan orang berkenaan dan
  menyelesaikannya
 2. Salah seorang mengalah dan berundur dari konflik
 3. Melibatkan orang ketiga yang mempunyai kuasa

28
Sekian, Terima kasih.
Selamat Maju Jaya
About PowerShow.com