PENGERTIAN MEMBESARKAN ALLAH - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PENGERTIAN MEMBESARKAN ALLAH PowerPoint presentation | free to download - id: 3f44ee-Y2I4YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PENGERTIAN MEMBESARKAN ALLAH

Description:

Khutbah Jumaat (Multimedia) Siri 43/2008 TAJUK KHUTBAH 24 SYAWAL, 1429H bersamaan 24 OKTOBER, 2008M Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu http://www.jheat.terengganu.gov.my – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:67
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 42
Provided by: ekhutbahT
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PENGERTIAN MEMBESARKAN ALLAH


1
PENGERTIAN MEMBESARKAN ALLAH
Khutbah Jumaat (Multimedia)
Siri 43/2008
TAJUK KHUTBAH
24 SYAWAL, 1429H bersamaan 24 OKTOBER, 2008M
 • Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu
 • http//www.jheat.terengganu.gov.my

2
Pesanan Taqwa
 • Tingkatkan Taqwa Ke Hadhrat Allah Taala
 • Junjung Titah Perintah Allah dan Jauhi
  Larangannya .
 • Bahagialah Orang Yang Bertaqwa.

3
Kewajipan Keagamaan Seorang Muslim
 • Berusaha Mencari Jalan Untuk Lebih Menghampirkan
  Diri Kepada Allah SWT.
 • PROSES TAZKIYATUNNAFS menjadi agenda penting
  dalam meningkatkan martabat iman
 • 7 Tingkatan yang disebut oleh Syeikh Abu Talib
  al Makki ialah
 • Dari AL NAFSU AL AMMARAH AL
  LLAWWAMAH
 • AL MULHAMAH AL MUTMAINNAH
  AL RADIYAH
 • AL MARDIYYAH AL
  KAMILAH


4
BAGAIMANAKAH PERASAAN MEMBESARKAN ALLAH INI
TIMBUL?
 • Lanjutan Dari Keimanan Yang Jitu .
 • Pemerhatian Kejadian Alam Semesta.
 • Akui Kewujudan Tuhan Yang Maha Menciptakan Dan
  Merancangkan Akan Perjalanan Alam.
 • Dua ungkapan al Quran yang membayangkan perkara
  ini ialah AL KHALQ dan AL IBDA

5
Menurut kata hati manusia
 • Alam Yang Terbentang Luas Ini Mesti Ada
  Penciptanya.
 • Seperti Kejadian Langit, Bumi, Gunung-ganang,
  Bukit Bukau, Tumbuhan-tumbuhan.
 • MANUSIA YANG DEGIL Dalam Mempertikaikan AL KHALQ
  (Kejadian Alam Dengan Ada Penciptanya) Mengatakan
  Alam Ini Terjadi Dengan Sendiri Tanpa
  Penciptanya.
 • Akhirnya Mengakui Adanya Pencipta Bila Melihat
  Kepada AL IBDA (Iaitu Keterapian,
  Keselarasan Dan Keunitan Susunannya)

6
KEJADIAN AIR
 • Keunitannya Dimanfaatkan Bagi Kegunaan Manusia,
  Binatang-binatang Dan Tumbuh-tumbuhan Adalah
  Penunjuk Jalan Kepada Adanya Yang Maha Merancang.
 • KEJADIAN TUMBUH-TUMBUHAN
 • Dimanfaatkan Oleh Manusia Sebagai Bahan Makanan,
  Bahan Binaan, Bahan Untuk Membanyakkan Oksigen
  Dan Sebagainya Adalah Penunjuk Jalan Akan
  Kewujudan Yang Maha Wujud Dan Yang Maha Merancang

7
Perutusan Nabi Dan Rasul
 • Memberitahu manusia bahawa tuhan itu ialah Allah
  yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang
  tiada cacatnya
 • KESEMPURNAAN ALLAH TAALA
 • INITIPATI
 • Sifat KAMAL (Kesempurnaan), JALAL (Kebesaran Dan
  Kehebatan) Dan JAMALNYA (Keindahan).

8
FIRMAN ALLAH SWT SURAH AL MULK 3
 • ??????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ????
  ????? ??? ?????? ??????????? ??? ?????????
  ????????? ????????? ???? ????? ??? ???????.
 • Maksudnya
 • Dia yang telah menjadikan tujuh langit
  berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat
  pada penciptaan Tuhan Yang maha pemurah suatu
  yang tidak seimbang, maka lihatlah
  berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang
  tidak seimbang

9
MENURUT AHMAD SUNHAJI
ULAMA TAFSIR DI RANTAU INI
 • Allah Menunjukkan Kudrat-nya Dengan
  Menciptakan Tujuh Petala Langit Yang Lapisannya
  Bertingkat-tingkat Ke Atas Tanpa Ada Tiang Yang
  Menahannya Dari Roboh Dan Tidak Ada Bahagiannya
  Yang Mengikat Antara Satu Dengan Yang Lain.
  Malahan Tiap-tiap Langit Itu Mempunyai
  Keistimewaan Tempatnya Yang Tertentu Dan
  Peraturan Atau Sistem Yang Tetap Tidak Berubah  

10
KEHEBATAN PENCIPTAAN ALLAH TAALA
 • ALLAH MENCABAR MANUSIA UNTUK MEMERIKSA
  PENCIPTAAN ALLAH.
 • MATA MNUSIA LEMAH DAN KAGUM UNTUK MENEMUI SESUATU
  YANG TIDAK SEIMBANG PADA CIPTAAN ALLAH TAALA.
 • INILAH YANG DIMAKSUDKAN ALLAH TAALA DALAM AYAT
  TERDAHULU YANG BERMAKSUD........ kamu
  sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Tuhan
  Yang maha pemurah suatu yang tidak seimbang, maka
  lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat
  sesuatu yang tidak seimbang?

11
FIRMAN ALLAH DALAM SURAH ALMULK AYAT 4
 • ????? ??????? ????????? ??????????? ?????????
  ???????? ????????? ??????? ?????? ???????
 • Maksudnya
 • Kemudian pandanglah sekali lagi nescaya
  penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak
  menemukan suatu yang cacat dan penglihatanmu
  itupun dalam keadaan payah

12
MENURUT PROF. HAMKA
 • MAKSUD. pandanglah sekali lagi
 • Menyuruh Kita Mengulangi Penglihatan
  Memperhatikan Sekali Lagi, Bahkan Dua Tiga Kali
  Lagi Kerana Apabila Ditambah Mengulangi
  Melihatnya Akan Terdapat Lagi Keajaiban Yang Baru
 • MAKSUD.....penglihatanmu itupun dalam keadaan
  payah.... Nescaya Akan Kembalilah
  Penglihatanmu Dalam Keadaan Payah Kerana Kagum
  Dengan Kebesaran Ilahi Dan Payah Untuk Menafikan
  Kehebatan Kejadian Allah

13
 • Apabila Melihat Keadaan Alam Yang Sekeliling
  Kita ,Terdapatlah Sifat-sifat Allah Yang Mulia
  (Iaitu Kesempurnaan Atau KAMAL, Keindahan Atau
  JAMAL Dan Kemuliaan Atau JALAL) Terlukis Dengan
  Jelas Padanya.
 • Kesan Pengamatan Ini Membuat Kita Menjadi Kagum
  Dan Merasa Bahagia Anugerah Aqal Memikirkan Semua
  Ini.

14
 • Maksud penglihatanmu itupun dalam keadaan
  payah Perkataan payah di dalam ayat di atas
  bermaksud mengeluh. Mengeluh lantaran kerana di
  waktu itu mendesaklah dari dalam jiwa kita
  sebagai manusia pelbagai perasaan. Di antaranya
  ialah kagum melihat betapa besarnya kekuasaan
  Tuhan.
 • Rasa Kecillah Diri Di Bawah Kekuasaan Ilahi.
  Timbul Rasa Syukur Yang Sedalam-dalamnya Kerana
  Kita Dijadikan Manusia Yang Dapat Berfikir Dan
  Merasa, Buat Meresapkan Nikmat Allah Dan
  Kekayaannya Yang Terbentang Di Mana Sahaja Dan
  Kemana Sahaja Mata Memandang.

15
KEPENTINGAN AYAT AYAT ALLAH
 • Mendorong Kita Berperasaan Halus
 • Ilmu Pengetahuan Yang Mendalam, Dan Membawa Ke
  Dalam Filsafat Atau Hikmat Tertinggi.
 • Menubuhkan Keyakinan Bahawa Kita Datang Ke Dalam
  Alam Ini Bukanlah Dengan Tiba-tiba, Atau
  Kebetulan.
 • Alam yang baru ini ada pengaturnya.

16
KEKUASAAN ALLAH TAALA
 • Allah SWT Adalah Penguasa Kerajaan Dunia.
 • Menciptakan Seluruh Alam Ini Beserta Isi Di
  Dalamnya.
 • Menjaga Kelangsungan Wujudnya, Mengatur,
  Mengurus, Menguasai Dan Menentukan Segala Sesuatu
  Yang Ada Di Dalamnya.
 • Menetapkan Hukum-hukum Dan Peraturan-peraturan
  Untuk Semua Tunduk Dan Patuh Kepadanya.
 • Sesiapa Mengingkari Hukum-hukum Dan
  Peraturan-peraturan Itu Pasti Akan Binasa Atau
  Sengsara

17
KETERAPIAN DAN KESEMPURNAAN
 • Allah SWT Yang Menguasai, Mengurus, Mengatur Dan
  Menjaga Kelangsungan Wujud Alam Ini
 • Allah SWT Menetapkan Dan Peraturan-peraturan
  Semuanya Teratur Rapi, Indah Dan Bermanfaat Bagi
  Manusia
 • Warga Negara Wajib Tunduk Dan Patuh Kepada
  Peraturan-peraturan Yang Berlaku Di Negaranya,
  Tentunya Lebih Wajib Lagi Tunduk Dan Patuh Kepada
  Hukum Dan Peraturan Allah Yang Menciptakan,
  Memberi Nikmat Dan Menjaganya.

18
PENGUASA KERAJAAN AKHIRAT
 • Allah SWT Juga Menguasai Kerajaan Akhirat.
 • Kerajaan Akhirat Merupakan Kerajaan Abadi.
 • Bermula Berlakunya Kiamat, Hari Kehancuran Dunia,
  Dibangkitkannya Manusia Dari Kubur.
 • Dikumpulkan Di Padang Mahsyar Untuk Diadili Dan
  Ditimbang Amal Perbuatan.

19
 • Orang Beriman Dan Berat Amal Solehnya
  Dibandingkan Dengan Kesalahan Yang Telah
  Diperbuatnya, Maka Diberikan Balasan Syurga Yang
  Penuh Kenikmatan.
 • Orang Jahat Yang Mengerjakan Amal Buruk Selama
  Hidup Di Dunia Lebih Berat Dari Iman Dan Amal
  Soleh Yang Dilakukannya, Maka Balasan Yang Mereka
  Perolehi Adalah Neraka, Tempat Yang Penuh
  Kesengsaraan Yang Tiada Taranya.

20
FIRMAN ALLAH TAALA DALAM SURAH AL BAQARAH AYAT
81-82
 • ????? ??? ?????? ????????? ??????????? ????
  ???????????? ????????????? ????????? ????????
  ???? ?????? ??????????. ??????????? ????????
  ??????????? ????????????? ?????????? ?????????
  ?????????? ???? ?????? ??????????.
 • Maksudnya
 • (Bukan demikian), yang benar barangsiapa berbuat
  dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka
  itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
  Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh,
  mereka itu penghuni syurga, mereka kekal di
  dalamnya.

21
MANHAJ SEORANG MUSLI DALAM MEMBESARKAN ALLAH
TAALA ANTARANYA IALAH
 • Pertama Seseorang Yang Sentiasa Meresapi Di
  Dalam Jiwanya Hablun Minallah.
 • - Sentiasa Menjaga Ibadatnya Serta Manhaj
  Hidupnya Selaras Dengan Kehendak Allah.
 • - Menjadikan Al Quran Sebagai Pedoman Asasnya.
 • - Sunnah Baginda Rasulullah Saw Mestilah
  Dijadikan Model.

22
 • Kedua Sentiasa Berzikir Membesarkan Allah SWT.
 • Antara Lafaz Zikir Ialah
 • ????????? ????? ??????????? ????? ????? ??????
  ?????? ????? ??????? ???????
 • Dalam Satu Hadith Ada Disebutkan Yang Maksudnya
 • Aku Telah Berjumpa Dengan Nabi Ibrahim Pada
  Malam Isra Dan Mikraj, Lalu Ia Berpesan Kepadaku
  Yang Antara Lainnya Beritahulah Kepada Umatmu
  Wahai Muhammad, Bahawa Sesungguhnya Syurga Itu
  (Ada Mempunyai) Tanah Yang Subur Dan Air Yang
  Baik Dan Cara Menanamnya Adalah Dengan
  Memperbanyakkan Zikir Subhanallah Walhamdulillah
  Wa Lailaha Illahu Wallahuakbar.
 • Hadith Hasan Riwayat Al
  Tarmizi

23
 • Ketiga Sentiasa Berfikir Melihat Kehebatan Alam
  Kejadian Allah.
 • Firman Allah Taala Dalam Surah Ali Imran Ayat
  190-191
 • ????? ??? ?????? ????????????? ??????????
  ???????????? ????????? ???????????? ???????
  ???????? ?????????? ????????? ??????????? ?????
  ???????? ?????????? ???????? ???????????
  ???????????????? ??? ?????? ?????????????
  ?????????? ???????? ??? ???????? ???? ????????
  ??????????? ??????? ??????? ???????.
 • Maksudnya
 • Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi,
  Dan Silih Bergantinya Malam Dan Siang Terdapat
  Tanda-tanda Bagi Orang-orang Yang Berakal,
  (Iaitu) Orang-orang Yang Mengingat Allah Sambil
  Berdiri Atau Duduk Atau Dalam Keadan Berbaring
  Dan Mereka Memikirkan Tentang Penciptaan Langit
  Dan Bumi (Seraya Berkata) "Ya Tuhan Kami,
  Tiadalah Engkau Menciptakan Ini Dengan Sia-sia,
  Maha Suci Engkau, Maka Peliharalah Kami Dari
  Siksa Neraka

24
 • Keempat Seseorang Muslim Yang Merasakan
  Kebesaran Allah S Akan Memberikan Perhatian Lebih
  Kepada Alam Akhirat.
 • - Zuhud, Bersifat Dengan Qinaah Dan Sentiasa
  Bersedia Bagi Menghadapi Kematian Dengan
  Amal-amal Yang Baik Dan Diredhai Tuhannya.
 • - Tidak Mengabaikan Kehidupan Dunia, Bahkan
  Dijadikannya Sebagai Jambatan Menuju Alam
  Akhirat.

25
 • ???????? ??????? ???? ???????????? ???????????
 • ??????? ?????????? ????? ???????? ??????
  ????????.??????? ?????????? ??????
  ????????.??????? ?????????? ??????
  ????????.??????? ???????? ??????
  ????????.????????? ???????? ????? ?????????
 • Maksudnya
 • " Maka Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Unta
  Bagaimana Dia Diciptakan. Dan Langit, Bagaimana
  Ia Ditinggikan? Dan Gunung-gunung Bagaimana Ia
  Ditegakkan? Dan Bumi Bagaimana Ia Dihamparkan?
  Maka Berilah Peringatan, Karena Sesungguhnya Kamu
  Hanyalah Orang Yang Memberi Peringatan ".
 •  

26
DOA ANTARA DUA KHUTBAH
 • Amin Ya Rabbal Aalamin
 • Tuhan Yang Memperkenankan Doa Orang-Orang Yang
  Taat, Berilah Taufik Kepada Kami Di Dalam
  Mentaatimu, Ampunilah Kami Dan Muslimin
  Seluruhnya, Ampunilah Dosa Mereka
  Yang Mengatakan Ampunkanlah
  Aku Ya Allah Dan Ampunkanlah Kami Ya
  Allah.

27
Khutbah Kedua
28
PESANAN KHATIB
 • Bertaqwalah Kepada Allah Dengan Sebenar
 • Taqwa Sebagai Tanda Orang Yang Beriman.
 • Hayatilah Ajaran Islam Dalam Kehidupan.
 • Mantapkanlah Keimanan,gandakan Amal Soleh .
 • Perelokkanlah Akhlak Terpuji

29
KESAN DARI MEMBESARKAN ALLAH
 • PERTAMA MEMPUNYAI AKHLAK YANG BAIK
 • Insaf Dan Sedar Akan Kekerdilan Dirinya.
 • Merasakan Bahawa Dirinya Hanya Bergantung Kepada
  Tuhan.
 • Segala Daya Usaha Yang Dilakukannya Tidak Akan
  Berhasil Melainkan Dengan Izin Darinya

30
 • KEDUA YAKIN DENGAN JANJI TUHAN
 • Umpamanya Janji Allah Untuk Memaqbulkan Doa
  Sesiapa Yang Berdoa Kepadanya.
 • FIRMAN ALLAH TAALA DALAM SURAH AL BAQARAH AYAT
  186
 • ??????? ???????? ???????? ?????? ????????
  ??????? ??????? ???????? ???????? ????? ???????
  ?????????????????? ??? ??????????????? ???
  ??????????? ???????????.
 • Maksudnya
 • Dan Apabila Hamba-hamba-ku Bertanya Kepadamu
  Tentang Aku, Maka (Jawablah), Bahwasanya Aku
  Adalah Dekat. Aku Mengabulkan Permohonan Orang
  Yang Berdoa Apabila Ia Memohon Kepada-ku.

31
 • Begitu Juga Dengan Janji Allah Untuk Menolong
  Orang Yang Bertakwa Kepadanya.
 • FIRMAN ALLAH TAALA DALAM SURAH AT TALAK AYAT
  2-3
 • ????? ??????? ????? ??????? ????? ?????????.
 • ???????????? ???? ?????? ??? ??????????
 • MaksudnyaBarangsiapa Bertakwa Kepada Allah
  Niscaya Dia Akan Mengadakan Baginya Jalan Keluar
  Dan Memberinya Rezki Dari Arah Yang Tiada
  Disangka-sangkanya

32
GUNAKANLAH KEBIJAKSANAAN KITA
 • Fikirkanlah Bagaimana Cara Untuk Memanfaatkan
  Globalisasi.
 • Bergeraklah Dengan Bersungguh-sungguh Ke Arah
  Pembinaan Keupayaan Dan Minda Kelas Pertama
 • Pusatkan Fokus Kepada Pembangunan "Modal Insan.
 • Jangan Hanya Bergantung Pada Prasarana Kelas
  Pertama, Tetapi Kita Juga Mesti Ada....
 • "MODAL INSAN" KELAS PERTAMA.

33
Firman Allah Surah Al-Ahzab , Ayat 56
"????? ??????? ?????????????? ?????????? ?????
?????????? ??? ???????? ????????? ???????
??????? ???????? ??????????? ??????????
Maksudnya Sesungguhnya Allah dan para
malaikatNya sentiasa berselawat ke atas Nabi
Muhammad s.a.w., wahai orang-orang yang beriman!
Berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah
salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya
dengan sepenuhnya.
34
Ya Allah, Ampunilah orang mukmin lelaki dan
perempuan,muslimin lelaki dan perempuan samada
yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia.
Dengan rahmat mu,wahai tuhan yang amat penyayang.
35
Ya Allah, Peliharakanlah Seri Paduka Baginda Yang
Dipertuan Agong Al Wathiqu Billah Tuanku Mizan
Zainal Abidin Ibni Al Marhum Sultan Mahmud Al
Muktafibillah Shah Dan Seri Paduka Baginda Raja
Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah.
Peliharakanlah Zuriat-zuriatnya Serta Kaum
Kerabatnya.
36
Ya Allah, Peliharakanlah Pemangku Raja,
Tengku Mohammad Ismail Ibna Al-Wathiqi
Billah Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan
Peliharakanlah Jua Pemimpin-Pemimpin
nya,Ulama-Ulamanya, Pekerja-pekerjanya Serta
Seluruh Rakyatnya Dari Kalangan Umat Islam Dengan
Rahmatmu Wahai Tuhan Yang Amat Penyayang.
37
Ya Allah, Tolonglah Agama Islam Dan Orang-orang
Islam, Himpunkan Mereka Diatas Dasar Kebenaran
.Hancurkanlah Kekufuran,orang Orang Yang Syirik
Dan Munafik ,Musuh-musuhmu Dan Musuh
Agama. Ampunkanlah Kami Dan Saudara-saudara Kami
Yang Telah Terdahulu Dari Kami Dengan
Keimanan.Dan Janganlah Wujudkan Perasaaan Hasad
Dengki Dalam Hati Kami Terhadap Orang-orng Yang
Beriman.Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun Dan
Maha Penyayanang.
38
Ya Allah Kami Telah Menzalimi Diri Kami Sendiri
Dan Sekiranya Engkau Tidak Mengampun dan
Memengasihi Kami , Sememangnya Kami Akan Termasuk
Dalam Golongan Yang Rugi. Ya Allah,
Kurniakanlah Kepada Kami Kebaikan Di Dunia Dan
Kebaikan Di Akhirat Serta Hindarilah Kami
Dari Seksa Neraka.
39
Wahai hamba-hamba ALLAH
Sesungguhnya ALLAH menyuruh berlaku adil, dan
berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada
kaum kerabat dan melarang daripada melakukan
perbuatan-perbuatan keji dan mungkar serta
kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan
larangannya ini) supaya kamu mengambil
peringatan mematuhinya.
40
Maka Ingatlah Allah Yang Maha Agung
Nescaya Dia Akan Mengingatimu Dan
Bersyukurlah Di Atas Nikmat-nikmatnya Nescaya Dia
Akan Menambahkan Lagi Nikmat Itu Kepadamu, dan
Pohonlah Dari Kelebihannya, Nescaya Akan
Diberikannya Kepadamu. Dan Sesungguhnya
Mengingati Allah Itu Lebih Besar (Faedah Dan
Kesannya) Dan (Ingatlah) Allah Mengetahui Apa
Yang Kamu Kerjakan.
41
??????????? ?????????.....Marilah dirikan
solat..
Lurus Dan Rapatkan Saf Anda Kerana Saf Yang Sama
Termasuk Di Dalam Kesempurnaan Solat.
About PowerShow.com