JEZYKI PROGRAMOWANIA I ICH KLASYFIKACJA - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – JEZYKI PROGRAMOWANIA I ICH KLASYFIKACJA PowerPoint presentation | free to download - id: 3de2ca-OWRhZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

JEZYKI PROGRAMOWANIA I ICH KLASYFIKACJA

Description:

J ZYKI PROGRAMOWANIA I ICH KLASYFIKACJA Cel: Wprowadzenie do programowania: j zyki i ich charakterystyka. Ucze wymienia najbardziej znane j zyki programowania ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:133
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 47
Provided by: infgeoStr
Learn more at: http://infgeo.strefa.pl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: JEZYKI PROGRAMOWANIA I ICH KLASYFIKACJA


1
JEZYKI PROGRAMOWANIA I ICH KLASYFIKACJA
 • Cel Wprowadzenie do programowania jezyki i ich
  charakterystyka.
 • Uczen wymienia najbardziej znane jezyki
  programowania, rozróznia interpretery i
  kompilatory

2
Program. Jezyk programowania
 • Program - zapis algorytmu w jezyku
  programowaniaProgram komputerowy - algorytm
  zapisany w jezyku programowania (zapisany na
  nosniku w postaci pliku zródlowego lub
  wykonywalnego).
 • Jezyk programowania sformalizowany (zgodny z
  pewnymi regulami), zblizony do jezyka naturalnego
  sposób zapisu algorytmu, tak aby byl mozliwy po
  kompilacjido wykonania przez komputer.

3
Jezyk programowania
 • Jezyk programowania jeden ze sposobów zapisu
  algorytmu.
 • Sztuczny jezyk (w odróznieniu do jezyków
  naturalnych), pozwala na zapis zadania i sposobu
  jego wykonania przez komputer.
 • Jest to zbiór zasad okreslajacych, kiedy ciag
  symboli (opisujacy np. obliczenia) tworzy
  program oraz jakie obliczenia opisuje.
 • Jezyk programowania okreslony jest przez podanie
  jego skladni i semantyki - scislych zasad
  tworzenia - instrukcji, okreslajacych elementarne
  (w danym jezyku) operacje.

4
Programowanie
 • Programowanie to pisanie ciagów instrukcji
  (programu), który ma wykonac wlasnie procesor.
 • Instrukcje te powinny byc zapisane w postaci
  ciagów zer i jedynek, aby procesor byl w stanie
  je poprawnie zinterpretowac (zrozumialy dla
  procesora jezyk zer i jedynek nazywamy jezykiem
  maszynowym).

5
Instrukcje dla procesora
 • Instrukcje te powinny byc zapisane w postaci
  ciagów zer i jedynek, aby procesor byl w stanie
  je poprawnie zinterpretowac
 • Zrozumialy dla procesora jezyk zer i jedynek
  nazywamy jezykiem maszynowym.

6
Jezyk maszynowy
 • Program w jezyku maszynowym, rozumianym przez
  komputer jest ciagiem cyfr binarnych zer i
  jedynek.Program taki jest praktycznie
  nieczytelny dla czlowieka.
 • W praktyce do pisania instrukcji do
  bezposredniego wykonania przez komputer uzywa sie
  jezyka programowania niskiego poziomu tzw.
  asemblera.

7
Asembler
 • Kodom instrukcji dla procesora odpowiadaja
  symbole literowe. Sa to skróty nazw czynnosci.
 • Równiez adresy komórek maja nazwy literowe a
  kompilator zamienia je na adresy liczbowe
 • Przyklad MOV AX DANE
 • AX rejestr procesora
 • MOV przesun
 • DANE etykieta komórki pamieci z danymi do
  przeniesienia do rejestru AX

8
Programowanie w Asemblerze
 • Programowanie w Asemblerze polega na pisaniu
  ciagu instrukcji w bardziej przyjazny dla
  czlowieka sposób.
 • Nie trzeba poslugiwac sie liczbami dwójkowymi,
  lecz krótkimi, z reguly trzyliterowymi
  poleceniami.
 • Procesor nie potrafi jednak wykonac programu
  napisanego w Asemblerze. Trzeba program
  przetlumaczyc na postac binarna - maszynowa
 • Dlatego razem z opracowaniem Asemblerastworzono
  tez specjalny program tlumaczacy, który nazywamy
  kompilatorem

9
Kompilator, kompilacja
 • Kompilator to program, który tlumaczy kod pewnego
  jezyka programowania na jezyk maszynowy - ciag
  zer i jedynek, które potrafi wykonac procesor.
 • Proces tlumaczenia programu na jezyk maszynowy
  nazywamy kompilacja.

10
Jezyki wysokiego poziomu
 • Programista Asemblera nie musi juz co prawda
  uzywac wylacznie zer i jedynek, jednak
  programowanie w Asemblerze nadal jest trudne i
  wymaga duzej wiedzy i cierpliwosci.
 • Dla ulatwienia programowania wymyslono tak zwane
  jezyki wysokiego poziomu.
 • Jednym z nich jest Pascal.

11
Programowanie w jezyku wysokiego poziomu kod
zródlowy
 • Programowanie w jezyku wysokiego poziomu polega
  na zapisaniu ciagu instrukcji za pomoca
  zblizonych wyrazen zblizonych do mowy czlowieka (
  z reguly jez. angielskiego) dzieki temu jest
  proste.
 • Program napisany w jezyku wysokiego poziomu to
  tzw. kod zródlowy
 • Aby móc taki program uruchomic, nalezy go
  najpierw skompilowac (czyli przetlumaczyc na
  przyklad z jezyka Pascal na jezyk maszynowy).

12
Instrukcje
 • W przypadku tzw. jezyków wysokiego poziomu (m.in.
  Algol, Fortran, Cobol, C, BASIC, Pascal, Logo,
  Lisp, Prolog) instrukcje budowane sa z
 • pewnej liczby slów angielskich,
 • znaków operacji matematycznych i logicznych,
 • stalych liczbowych oraz
 • symbolicznych nazw zmiennych

13
Klasyfikacja jezyków programowania
 • Jezyki programowania moga byc podzielone ze
  wzgledu na
 • Paradygmat programowania
 • Generacje jezyka programowania
 • Sposób kontroli typów.
 • Sposób wykonywania (kompilacja, interpretacja).
 • Poziom (jezyki niskopoziomowe sa bardziej
  zblizone pod wzgledem budowy do dzialania
  sprzetu).
 • Przeznaczenie.

14
Jezyki niestrukturalne, strukturalne, obiektowe
 • Jezyki niestrukturalne - FORTH, BASIC
 • Jezyki strukturalne (program budowany jest z
  mniejszych elementów procedur, funkcji itp.),
  np. Pascal, C, FORTRAN
 • Jezyki obiektowe (program sklada sie z obiektów,
  które posiadaja wlasciwosci i potrafia wykonywac
  operacje), np. C, Java - jezyki zorientowane
  obiektowo.

15
Podzial jezyków wg poziomu
 • 1. Jezyki niskiego poziomu tzw. asemblery
 • 2. Jezyki wysokiego poziomu, jezyki uniwersalne
  sluzace do rozwiazywania szerokiego zakresu
  problemów (Pascal, C, Logo, Basic, itd.)
 • 3. Jezyki zorientowane problemowo, nastawione na
  waski zakres problemów (HTML, PHP, VBA, dBase)

16
Jezyki wewnetrzne i zewnetrzne
 • Jezyki programowania dzielimy na
 • jezyki wewnetrzne (binarne lub asemblery),
 • jezyki zewnetrzne (FORTRAN, COBOL, PASCAL, C,
  BASIC, CLIPPER ).

17
Generacje jezyków
 • Wewnetrzne (binarne lub asemblery),
 • maszynowe,
 • algorytmiczne (Pascal, czesciowo C),
 • jezyki czwartej generacji (w tym niektóre jezyki
  do tworzenia aplikacji na bazie danych np. SQL)

18
Pod wzgledem stopnia zaawansowania
 • Jezyki pierwszej generacji - sa to jezyki
  maszynowe, czyli jezyki procesorów. Instrukcje sa
  w nich zapisywane w postaci liczb binarnych.
 • Jezyki drugiej generacji - jezyki symboliczne,
  asemblery.
 • Jezyki trzeciej generacji - jezyki wysokiego
  poziomu, proceduralne (imperatywne). Do tej grupy
  naleza miedzy innymi FORTH, BASIC - jezyki
  niestrukturalne, Pascal, C, FORTRAN - jezyki
  strukturalne, C, Java - jezyki zorientowane
  obiektowo.
 • Jezyki czwartej generacji - jezyki bardzo
  wysokiego poziomu, nieproceduralne
  (deklaratywne). Przykladem jezyka z tej grupy
  jest SQL.
 • Jezyki piatej generacji - jezyki sztucznej
  inteligencji, jezyki systemów ekspertowych.
  Jezyki najbardziej zblizone do jezyka
  naturalnego. Przykladem jezyka piatej generacji
  jest PROLOG.

19
Jezyki pierwszej generacji
 • Jezyki pierwszej generacji - sa to jezyki
  maszynowe, czyli jezyki procesorów.
 • Instrukcje sa w nich zapisywane w postaci liczb
  binarnych.
 • Przykladowy kod programu 11101010000000000000111
  1111111111111100010011101100000000010100000001

20
Jezyki drugiej generacji
 • Jezyki drugiej generacji - jezyki symboliczne,
  asemblery.
 • Jezyki niskiego poziomu, pod wzgledem skladni
  tozsame z maszynowymi, z ta róznica ze zamiast
  liczb uzywa sie tu latwiejszych do zapamietania
  mnemoników.
 • Przykladowy kod programu
 • jmp ffff0
 • mov ax, bx
 • add ax, 1
 • Pod wzgledem znaczenia kod ten jest jednoznaczny
  z kodem binarnym przedstawionym w poprzednim
  punkcie (tylko dla procesorów z grupy 80x86).

21
Jezyki trzeciej generacji
 • Jezyki wysokiego poziomu, proceduralne
  (imperatywne).
 • W jezykach tych jedna instrukcja jest tlumaczona
  na kilka instrukcji procesora.
 • Pierwszym jezykiem tego typu byl ALGOL. Do tej
  grupy naleza miedzy innymi
 • FORTH, BASIC - jezyki niestrukturalne,
 • Pascal, C, FORTRAN - jezyki strukturalne,
 • C, Java - jezyki zorientowane obiektowo.
 • Przykladowy kod
 • if(!x)
 • printf("Nie wolno dzielic przez zero\n")
 • return 1

22
Jezyki czwartej generacji
 • Jezyki bardzo wysokiego poziomu, nieproceduralne
  (deklaratywne).
 • Korzystajac z tych jezyków programista skupia sie
  na problemie, a nie na sposobie jego rozwiazania
  (jezyki zorientowane problemowo, task oriented
  languages).
 • Syntaktyka wielu jezyków czwartej generacji
  przypomina skladnie jezyka naturalnego.
 • Jezyki te sa one czesto uzywane do dostepu do baz
  danych. Przykladem jezyka z tej grupy jest SQL.
 • Przykladowy kod
 • SELECT Towar FROM Faktura" WHERE Cena gt 500

23
Jezyki pod wzgledem przeznaczenia
 • Bazodanowe dBase, Clipper, FoxPro, Access,
  Delphi, SQL-owe (np. Oracle).
 • Ukierunkowanie na tworzenie aplikacji baz danych
  (zbiór informacji jednorodnych, latwiej dopisywac
  informacje, dostosowanie do pracy w sieci,
  sortowanie)
 • Obliczeniowe (naukowo techniczne, statystyka),
  np.
 • Fortran (sa biblioteki do grafiki), Pascal,
  C/C (ojciec Pascal, matka assembler), podobny
  do UNIXa, wykonuje instrukcje nie dyskutuje.
 • Jest jakby jezykiem uniwersalnym, wlasciwosci
  sieciowe. C cechuje obiektowosc. Gorzej z
  zastosowaniami bazodanowymi, biblioteka funkcji
  matematycznych mniejsza niz w Fortranie.
 • Specjalizowane sztuczna inteligencja, systemy
  ekspertowe, przetwarzanie list, do symulacji
  procesów
 • Jezyki typu "Visual" (np. Visual C, C, Visual
  Basic, Delphi)

24
Jezyki strukturalne, obiektowe
 • Jezyki niestrukturalne
 • Jezyki strukturalne (program budowany jest z
  mniejszych elementów procedur, funkcji itp.),
  np. Pascal
 • Jezyki obiektowe (program sklada sie z obiektów,
  które posiadaja wlasciwosci i potrafia wykonywac
  operacje), np. C

25
Implementacja (kodowanie)
 • W fazie implementacji nastepuje proces kodowania
  (pisania oprogramowania w konkretnym jezyku),
  projekt zostaje zaimplementowany w konkretnym
  srodowisku programistycznym oraz wykonywane sa
  testy poszczególnych modulów.
 • Wydzielenie modulów funkcji
 • Wstepne testowanie (debugger)
 • Dokumentacja techniczna dla programisty.
  Komentuje algorytm a nie instrukcje. Opis
  procedur, funkcji, danych we/wy
 • Kompilacja, usuniecie bledów (kod max zblizony do
  ANSII, nie ignorowac ostrzezen)

26
Program- zapis algorytmu moze miec postac
 1. zródlowa - w pewnym jezyku programowania
 2. kodu posredniego - ciag instrukcji wykonywanych
  przez interpreter
 3. binarna - skompilowana - ciag instrukcji do
  wykonania bezposredniego przez procesor

27
Interpretery
 • Interpretery interpretuja program a nie
  kompiluja.
 • Tlumacza program w nastepujacy sposób
 • pobieraja jedna instrukcje programu
 • tlumacza na jezyk maszynowy
 • daja procesorowi do wykonania
 • powracaja do pkt. 1.
 • Jezykami interpretowanymi sa na przyklad BASIC,
  SQL, JavaScript.

28
Plusy i minusy interpretera
 • Aby uruchomic program zapisany w jezyku
  interpretowanym nalezy zawsze posiadac
  interpreter, bez niego program po prostu nie
  bedzie dzialac. W zwiazku z tym jezeli chcemy
  sprzedac komus program napisany w jezyku
  interpretera nalezy sprzedac go razem z
  interpreterem.
 • Programy zapisane w jezyku interpretowanym
  dzialaja powoli, np. jezeli w programie jakas
  instrukcja ma byc wykonywana tysiac razy to
  interpreter bedzie ja tysiac razy tlumaczyl.
 • Dobra strona interpreterów jest fakt, ze programy
  napisane w ich jezykach charakteryzuja sie bardzo
  duza przenosnoscia. To znaczy, ze program
  napisany np. na komputerze PC na 99 bedzie
  dzialal na komputerach iMac - nalezy miec
  odpowiedni interpreter dla iMac-a

29
Kompilatory
 • Kompilatory dzialaja w nastepujacy sposób
 • tlumacza caly program
 • zapisuja przetlumaczony program w pamieci
  komputera lub na dysku
 • Program po przetlumaczeniu (skompilowaniu) przez
  kompilator jest gotowy do wykonania.
 • Jezykami kompilowanymi sa na przyklad
 • Pascal,
 • C, C,
 • Asembler,
 • COBOL, itp.

30
Plusy i minusy kompilatorów
 • PLUSY
 • Programy skompilowane wykonuja sie szybciej niz
  interpretowane (nie musza byc na biezaco
  tlumaczone), maja postac np. COM, EXE jako pliki
  wykonywalne.
 • Nie potrzeba kompilatora aby uruchomic program
 • MINUSY
 • Negatywna cecha kompilatorów jest przenosnosc
  programów. Programy skompilowane za pomoca
  kompilatora sa w wiekszosci nieprzenosne, np.
  program napisany dla komputera iMac nie bedzie
  dzialal na komputerze PC. Aby program zadzialal
  na innym rodzaju komputera nalezy program na tym
  komputerze skompilowac.

31
Elementy jezyka programowania
 • Na jezyk programowania sklada sie kilka
  elementów
 • Skladnia Rodzaje dostepnych symboli alfabet
  jezyka.
 • Semantyka jezyka programowania definiuje
  precyzyjnie znaczenie poszczególnych symboli oraz
  ich funkcje w programie gramatyka jezyka
  programowania. Definiuje znaczenie
  poszczególnych sekwencji znaków
 • Semantyke najczesciej definiuje sie slownie,
  poniewaz wiekszosc z jej zagadnien jest trudna
  lub wrecz niemozliwa do ujecia w jakikolwiek
  formalizm. Czesc bledów semantycznych mozna
  wychwycic juz w momencie wstepnego przetwarzania
  kodu programu, np. próbe odwolania sie do
  nieistniejacej funkcji, lecz inne moga ujawnic
  sie dopiero w trakcie wykonywania.

32
Typy danych
 • Wiekszosc jezyków posiada typy danych do
  reprezentowania
 • Liczb calkowitych w róznych zakresach.
 • Liczb zmiennoprzecinkowych (reprezentacje liczb
  rzeczywistych o róznym stopniu dokladnosci)
 • Ciagów tekstowych.
 • Od strony sprzetowej wszystkie te informacje
  wyrazane sa za pomoca sekwencji zer i jedynek.
  Jezyk programowania naklada jedynie odpowiednie
  ograniczenia i zasady ich przetwarzania.

33
Biblioteki standardowe
 • Dla wiekszosci jezyków zdefiniowana biblioteka
  standardowa zawierajaca podstawowy zestaw funkcji
  pozwalajacych realizowac wszystkie najwazniejsze
  operacje, np.
 • Obsluge wejscia-wyjscia.
 • Obsluge plików.
 • Obsluge wielowatkowosci.
 • Zarzadzanie pamiecia.
 • Podstawowe typy danych oraz funkcje do
  zarzadzania nimi.
 • Operacje na ciagach tekstowych.

34
Podsumowanie koncepcji jezyków programowania
 • W pamieci komputera program jest przechowywany
  jako kod maszynowy, bedacy instrukcjami dla
  konkretnego procesora. Instrukcje te
  przechowywane sa w systemie zero-jedynkowym
  jezyk maszynowy.
 • Dla ulatwienia programowania niskopoziomowego
  utworzono asembler (assembler), którego rozkazy
  odpowiadaja bezposrednio instrukcjom procesora,
  jednak zapisywane sa w bardziej zrozumialej dla
  nas formie.
 • Pózniej powstaly jezyki interpretowane nie majace
  juz tak bliskiego zwiazku z procesorem, ale nadal
  podobnie jak asembler stanowiace jeden ciag
  instrukcji. Przykladem takiego jezyka moze byc
  ogólnie znany Basic (GWBasic, Qbasic,
  inne).Jedna instrukcja jezyka drugiej generacji,
  moze byc tlumaczona na kilka, kilkadziesiat a
  czasem wiecej instrukcji procesora.
 • Jezyki kolejnej generacji, np. Pascal, rozwinely
  koncepcje programowania o mozliwosc podzielenia
  programu na moduly wykonujace rózne operacje
  wchodzace w jego sklad.
 • Nastepna generacje jezyków programowania tworza
  tak zwane jezyki obiektowe, np. Delphi, Visual
  Basic, C.

35
Najpopularniejsze jezyki programowania
 • Java
 • C
 • C
 • PHP
 • Visual Basic
 • C
 • Python
 • Perl
 • Objective-C
 • Delphi

36
Basic
 • BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic
  Instruction Code) - jezyk programowania wysokiego
  poziomu, opracowany w 1964 przez Johna George'a
  Kemeny'ego i Thomasa E. Kurtza w Dartmouth
  College w oparciu o Fortran i Algol-60.
 • Zalozenia projektantów BASIC-a uwzglednialy
  latwosc uzytkowania, wszechstronnosc zastosowan,
  interaktywnosc i dobra komunikacje z
  uzytkownikiem poprzez jasne komunikaty bledów.
 • BASIC wybil sie na czolo jezyków do zastosowan
  amatorskich i pólprofesjonalnych po wprowadzeniu
  na rynek mikrokomputera Altair 8800. BASIC szybko
  zaimplementowany zostal przy budowie serii
  komputerów Apple, a pózniej jako GW BASIC w IBM
 • Nastepca GW BASIC-a dla komputerów PC zostal QB,
  pózniej rozprowadzany komercyjnie jako
  QuickBASIC, który w koncu wyewoluowal w Visual
  Basic for Windows.
 • Istnieja tez alternatywne interpretery i
  kompilatory tego jezyka dla platformy win32
  (Power BASIC, DarkBASIC itp.). Wersja darmowa to
  np. JustBASIC.
 • Just BASIC is a programming language for the
  Windows operating system. It is completely free
  and it is suitable for creating all kinds of
  applications for business, industry, education
  and entertainment. Just BASIC borrows many
  features from our popular commercial product,
  Liberty BASIC.

37
TURBO PASCAL
 • Turbo Pascal to bardzo popularny jezyk
  programowania, zorientowany na nauke
  programowania strukturalnego. Pascal powstal w
  1971 roku, kiedy to Niklaus Wirth opublikowal
  pierwszy artykul o nim, jego upowszechnienie
  nastapilo po roku 1974.
 • Jezyk Pascal mial sluzyc przede wszystkim do
  nauki programowania strukturalnego, tj.
  programowania duzych systemów tzw. metoda "z góry
  na dól", czyli okreslania duzych elementów
  poprzez elementy nizszego rzedu, az do koncowych
  elementów programowych realizujacych okreslone
  funkcje.
 • Pascal jest on dobry do nauki podstaw
  programowania. Zyskal on duza popularnosc dzieki
  prostej i scislej skladni oraz czytelnej budowie
  programu, która latwo moze byc modyfikowana.
 • Turbo Pascal, zostal wprowadzony na rynek w 1983
  roku przez amerykanska firme Borland
  International Inc.

38
C/C
 • Jezyk C opracowal i zrealizowal w latach
  siedemdziesiatych Dennis Ritchie jako narzedzie
  do stworzenia systemu operacyjnego Unix.
 • C jest jezykiem strukturalnym i zajmuje on
  miejsce pomiedzy typowymi jezykami wysokiego
  poziomu jak Pascal, Basic lub FORTRAN, a
  asemblerami. Duza popularnosc jezyk C zawdziecza
  m.in. nowoczesnemu sterowaniu, prostocie wyrazen
  oraz nowoczesnym strukturom danych i wielkiemu
  bogactwu operatorów.
 • Zaleta C jest jego "zorientowanie maszynowe" np.
  typy int, char, double float, pointer sa
  tlumaczone prawiew stosunku 11 na konstrukcje
  kodu maszynowego
 • Obiektowa wersja C, czyli C, zostala opracowana
  przez Bjarne Stroustrup'a z ATT Bell
  Laboratories. C jest jezykiem strukturalnym z
  dodatkowymi konstrukcjami umozliwiajacymi
  programowanie obiektowe i usprawniajacymi
  skladnie proceduralna. Jezyk ten zyskal
  popularnosc poniewaz daje programiscie mozliwosc
  tworzenia spójnego, szybkiego i niezawodnego
  kodu.

39
Paradygmaty programowania
 • Paradygmat to przyjety sposób widzenia
  rzeczywistosci w danej dziedzinie, doktrynie
  itp.Jak to sie ma do programowania? Greckie
  pa??de??µa oznacza wzorzec badz przyklad.
  Chodzi tu zbiór mechanizmów, jakich programista
  uzywa, piszac program, i o to, jak ów program
  jest nastepnie wykonywany przez komputer.
  Paradygmat programowania to ogól oczekiwan
  programisty wobec jezyka programowania i
  komputera, na którym bedzie dzialal program.

40
Pardygmaty programowania - rodzaje
 • Programowanie imperatywne
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie funkcyjne
 • Programowanie w logice
 • Programowanie strukturalne
 • Programowanie sterowane przeplywem danych
 • Programowanie sterowane zdarzeniami
 • Programowanie wspólbiezne

41
Programowanie imperatywne
 • zmienne
 • struktura blokowa
 • wiazanie statyczne i dynamiczne
 • organizacja wywolan podprogramów
 • przydzial pamieci na stosie i na stercie
 • przyklady z jezyków Ada, C, Pascal

42
Programowanie obiektowe
 • klasy jako abstrakcyjne typy danych
 • dziedziczenie
 • pózne (dynamiczne) wiazanie wywolan
 • polimorfizm
 • szablony i klasy rodzajowe
 • przyklady z jezyków C, Java, C, Ada 95,
  Smalltalk

43
Programowanie funkcyjne
 • funkcje jako model programowania
 • rachunek lambda
 • dopasowywanie wzorca
 • nadawanie typów
 • rekursja
 • leniwa ewaluacja
 • funkcje wyzszego rzedu
 • przyklady z jezyków Lisp, Scheme, ML, Haskell

44
Programowanie w logice
 • rachunek predykatów w Prologu
 • rezolucja
 • listy

45
Jezyki wg róznych kryteriów
 • wieloparadygmatowe Ada Clojure Common Lisp
  D Icon Lua Nemerle PHP Python Ruby
  Scala Snobol
 • proceduralne i strukturalne AWK C COBOL
  Forth Fortran Modula-2 Oberon Pascal
  Perl PLEX PL/SQL REXX
 •  obiektowe ActionScript C C/CLI C
  Delphi Delphi.NET Delphi Prism Eiffel
  Java JavaScript Object Pascal Objective-C
  Oxygene Smalltalk VB.NET
 • Funkcyjne Clojure Erlang F Haskell Lisp
  ML OCaml Scheme
 • Logiczne Prolog
 • edukacyjne Comal Logo Small Basic
 • historyczne ALGOL APL BASIC Clascal
  Clipper JAS Lisp MUMPS PLAN PL/I PL/M
  SAKO SAS (asembler) Simula
 • inne ABAP Asembler C-- GAUSS Lustre
  MCPL occam QCL SAS 4GL SQL Visual Basic

46
Jezyki programowania szeroko rozumiane -
kategorie
 • skryptowe (np. skrypty powloki systemu
  operacyjnego)
 • obslugi stron internetowych - po stronie serwera
  (np. PHP, JSP)
 • obslugi stron internetowych - po stronie klienta
  (np. JavaScript, JScript, VBScript,
  ActionScript)
 • opisu dokumentów (np. HTML, TeX)
 • opisu danych (np. XML)
 • przetwarzania tekstu i danych (np. AWK, Perl)
 • programowania baz danych (np. PL/SQL)
 • ogólnego przeznaczenia (np. C, C, Delphi,
  Java, Assembler)
About PowerShow.com