DB2 Connect gebruik in een Microsoft omgeving - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – DB2 Connect gebruik in een Microsoft omgeving PowerPoint presentation | free to download - id: 3d7fa1-ZGQ1MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

DB2 Connect gebruik in een Microsoft omgeving

Description:

DB2 Connect gebruik in een Microsoft omgeving Marc Cobbaert Agenda SD Worx en haar DB2 achtergrond Huidige applicatie architectuur DB2 Connect opstelling Dynamic ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:16
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 42
Provided by: gsebeluxC
Learn more at: http://www.gsebelux.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: DB2 Connect gebruik in een Microsoft omgeving


1
DB2 Connect gebruik in een Microsoft omgeving
 • Marc Cobbaert

2
Agenda
 • SD Worx en haar DB2 achtergrond
 • Huidige applicatie architectuur
 • DB2 Connect opstelling
 • Dynamic statement cache
 • NIET beveiligings- en applicatie aspecten

3
Situering SD Worx
 • Sociaal secretariaat dienstverlening op het
  vlak van loonadministratie en HR
 • Voor KMO, Grote ondernemingen en de publieke
  sector
 • Meer en meer internationaal georiënteerd
 • Consultancy op vlak van HR, Tax Legal,
  Rekrutering Assessment, .
 • Kenniscentrum (marktstudies)

4
ICT omgeving van SD Worx
 • 2 centrale datacenters in Antwerpen
 • IBM mainframe Z9 BC X02 z/OS 1.7
 • Windows 2003 gebaseerde decentrale servers
  (Windows cluster, VMWare, blades)
 • Synchrone datareplicatie voor beide omgevingen

5
DB2 historiek bij SD Worx
 • DB2 gebruiker sinds 2001
 • gestart met DB2 V7
 • COBOL batch op het mainframe
 • Dynamic sql vanuit een Windows omgeving
 • RDBMS ervaringen met decentrale toepassingen op
  Oracle of MS Sql Server
 • IDMS op mainframe

6
Een paar DB2 mijlpalen
 • mei 2001 begin installatie
 • aug. 2001 start in produktie
 • feb. 2002 eerste produktie applicaties
 • april 2002 synchronisatie data tss. IDMS en
  DB2 via MQ
 • maart 2003 activering RLF
 • juni 2003 Detector testen

7
Een paar DB2 mijlpalen
 • Aug. 2003 Gebruik realtime statistics
 • Juni 2004 Extra accounting attributen
 • Okt. 2004 eerste SP gebruik (COBOL)
 • Apr. 2005 aanschaf Detector
 • Aug. 2005 SMS managed tablespaces
 • Nov. 2007 Websphere Replication Server for
  z/OS V9

8
DB2 Connect historiek bij SD Worx
 • 2001 DB2 Connect V7 (9 fixpacks)
 • MDAC 2.x, ODBC, OLEDB, ADO,.NET 1.0
 • 2004 DB2 Connect V8 (5 fixpacks)
 • ADO, ADO.NET, .NET V2.0
 • 2006 DB2 Connect V9 (2 fixpacks)
 • ADO.NET, .NET V2.0, V3.0

9
Applicatie architectuur
10
Applicatie architectuur
 • 3-tier applicaties gebaseerd op Microsoft
  technologie
 • Web based applications
 • Component based development (MTS/COM, COM/.NET)
 • Transaction monitor applications (COM, MSDTC)
 • XA-compliant resource manager dankzij DB2Connect

11
COM component services
 • COM voorziet in runtime services voor
  components at runtime
 • Administration MS Mgt Console Component
  Services Explorer (catalog)
 • JITA just-in-time activation (component
  activation/deactivation)
 • Object pooling
 • Transacties distributed component acties als 1
  transactie gegroepeerd (OleTX/XA)

12
COM Component Services
 • Synchronization controle over concurrent access
  naar objecten
 • Role based security
 • Queued components asynchrone communicatie tussen
  componenten
 • Events signalisatie tussen componenten via
  publsh-subscribe mechanisme

13
Architectuur
 • DB2 CLI API, noch ODBC of OLEDB worden
  rechtstreeks aangesproken
 • MS-ADO interface wordt hiervoor gebruikt
 • ADO is een object oriented data acess interface
  bovenop OLE-DB
 • ADO is geëvolueerd naar ADO.NET die voorziet in
  zogenaamde managed data provider

14
Het MS .NET Framework
15
Common Language Runtime
16
MS ADO.NET
17
ADO.NET Architectuur
18
.NET Transactie beheer
19
SD WORX ervaring
 • Integratie tussen Microsoft en IBM DB2 is sterk
  verbeterd en stabieler geworden
 • Integratie in ontwikkelomgeving
 • Eénduidige IBM DB2 .NET dataprovider
 • Snelle evolutie in .NET blijft een aandachtspunt
  (.NET 3.0, 3.5, ondersteuning LTM)
 • Performance aspect kan onder controle gehouden
  worden, maar is constant aandachtspunt (zie
  verder)

20
DB2 Connecties onderdelen
 • Het netwerk (TCP/IP meestal)
 • DB2 Clients (CLI, ODBC,OLEDB, DB2 .NET data
  providers)
 • DB2 Connect server
 • DB2 z/OS (DDF netwerk connectiviteit / DBM1
  database access threads)
 • WLM Service classes en classification rules

21
Architectuur
22
DB2 Connect basis architectuur
23
DB2 Thread pooling
24
DB2 Connect Connection pooling
25
DB2 Connect concentrator pooling
26
DB2 z/OS Thread Pooling
27
DISPLAY THREAD
 • DISPLAY THREAD()
 • Pooled DBAT
 • NAME DISCONN / STATUS DA
 • DISPLAY THREAD() TYPE(INACTIVE)
 • Inactieve CONNECTIE informatie
 • NAME SERVER / STATUS R2
 • DISPLAY DDF DETAIL
 • DISPLAY LOC() DETAIL

28
Application pooling combinatie
29
Caching
 • Dynamic sql processing bevat 2 stappen
 • Prepare
 • Execute
 • Prepare kan een zware operatie vormen
 • Parsen van SQL statement
 • Valideren van de SQL syntax
 • Cataloog access (tabellen, kolommen, privileges)
 • Aanmaak access pad
 • Aanmaak uitvoer statement

30
Local Caching
 • 4 vormen van caching geen, local en global
  dynamic cache, full caching
 • Zonder caching betaal je telkens prepare kost
  voor iedere statement (CPU en IO)
 • Local cache activering door BIND optie
  KEEPDYNAMIC(YES) thread gebonden

31
Global Caching
 • Global caching in de EDM POOL DSNZPARM
  CACHEDYNYES
 • Alle DML die expliciet geprepared worden of
  aangeboden via EXECUTE IMMEDIATE
 • Exacte SQL string matching en AUTHID
 • Gebruik van parameter markers
 • Consistente BIND opties bv. CURRENTDATA,
  ISOLATION, QUALIFIER

32
Full Caching
 • Combinatie van local en global caching
 • KEEPDYNAMIC(YES)
 • MAXKEEPD gt 0
 • CACHEDYNYES

33
Types Prepare
 • Full prepare normaal geval bv. zonder caching
 • Short prepare skeleton copy of prepared
  statement gekopieerd naar local storage
 • Avoided prepare omwille van full caching
 • Implicit prepare DB2 voert impliciet prepare
  uit ten behoeve van applicatie (na COMMIT)

34
Dynamic statement cache
35
DB2 DDF parameters
36
DB2 DDF parameters
37
DB2 en de Workload Manager
 • WLM bepaalt de prioriteiten en kent resources toe
  (CPU, I/O, memory)
 • WLM definities
 • Binnenkomend werk (bv. DDF thread) krijgt service
  class toegewezen op basis van classificatie
  regels
 • Een service class kan ingedeeld worden in
  perioden (inactive threads)
 • Binnen een periode kunnen tegen een bepaalde
  prioriteit gelimiteerde resources verbruikt
  worden
 • Dit kan beschermen tegen runaway queries

38
WLM Enclaves
 • DDF threads worden uitgevoerd als enclave SRBs
  onder controle van WLM
 • DDF classificatie binnen WLM is belangrijk om
  correcte thread priority te zetten
 • Enclave creatie en vernietiging afhankelijk van
  CMTSTAT instelling
 • Bij INACTIVE, wordt thread aangemaakt wanneer
  eerste SQL wordt ontvangen

39
WLM Enclaves
 • Bij ACTIVE wordt enclave aangemaakt wanneer DBAT
  wordt aangemaakt
 • Enclave verdwijnt bij INACTIVE bij
  COMMIT/ROLLBACK indien RELEASE(COMMIT)
 • Enclave verdwijnt bij ACTIVE wanneer thread
  verdwijnt
 • INACTIVE thread kan multi-period response time of
  velocity goals gebruiken

40
WLM Enclaves
 • Bij ACTIVE kan enkel 1 periode velocity goal
  gebruikt worden
 • Accounting info bij ACTIVE instelling, enkel
  wanneer thread eindigt
 • Accounting info bij INACTIVE instelling op moment
  van COMMIT/ROLLBACK (met KEEPDYNAMIC(YES) in V8)

41
Diverse instellingen decentraal
 • Db2connect pooling (zie eerder)
 • Max. agents / max. coordinating agenst
 • Timeouts applicatie/db2connect,
  client/db2connect server
 • CONNECTTYPE/DISABLEMULTITHREAD/SYNCPOINT ?
  MTS/COM
 • CURSORHOLDNO
 • NT performance monitoring ? DB2CONNECT_IN_APP_PROC
  ESSNO
 • DB2_ENABLE_LDAPN (snellere connect)
About PowerShow.com