ISKUSTVA U PRIMJENI PRIPRAVKA Acidosalus® - FERMENTIRANOG MLIJECNOG PROBIOTIKA S Lactobacillus acidophilus THE EXPIRIENCE OF THE USE Acidosalus® -FERMENTED MILKY PROBIOTIC WITH Lactobacillus acidophilus - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – ISKUSTVA U PRIMJENI PRIPRAVKA Acidosalus® - FERMENTIRANOG MLIJECNOG PROBIOTIKA S Lactobacillus acidophilus THE EXPIRIENCE OF THE USE Acidosalus® -FERMENTED MILKY PROBIOTIC WITH Lactobacillus acidophilus PowerPoint presentation | free to download - id: 3d3ee4-ZDIzOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

ISKUSTVA U PRIMJENI PRIPRAVKA Acidosalus® - FERMENTIRANOG MLIJECNOG PROBIOTIKA S Lactobacillus acidophilus THE EXPIRIENCE OF THE USE Acidosalus® -FERMENTED MILKY PROBIOTIC WITH Lactobacillus acidophilus

Description:

ISKUSTVA U PRIMJENI PRIPRAVKA Acidosalus - FERMENTIRANOG MLIJE NOG PROBIOTIKA S Lactobacillus acidophilus THE EXPIRIENCE OF THE USE Acidosalus -FERMENTED MILKY ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:101
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 28
Provided by: comHokHr
Learn more at: http://com.hok.hr
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ISKUSTVA U PRIMJENI PRIPRAVKA Acidosalus® - FERMENTIRANOG MLIJECNOG PROBIOTIKA S Lactobacillus acidophilus THE EXPIRIENCE OF THE USE Acidosalus® -FERMENTED MILKY PROBIOTIC WITH Lactobacillus acidophilus


1
ISKUSTVA U PRIMJENI PRIPRAVKA Acidosalus -
FERMENTIRANOG MLIJECNOG PROBIOTIKA S
Lactobacillus acidophilusTHE EXPIRIENCE OF THE
USE Acidosalus -FERMENTED MILKY PROBIOTIC WITH
Lactobacillus acidophilus
 • M. Brlecic1, I. Kosalec2, N. Vidic1, S.
  Vecerina-Volic3, V. Škerk4
 • 1 "Priroda lijeci", Vlaška 40, Zagreb
 • 2 Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Schrottova
  39, Zagreb
 • 3 Fonijatrijski centar Šalata ORL klinike Šalata,
  Šalata 2, Zagreb
 • 4 Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran
  Mihaljevic", Mirogojska 8, Zagreb

2
Laktobacili i mikrobna ravnoteža
 • Vec 1960. godine acidifilno mlijeko i njegovi
  ucinci klinicki su
 • ibspitivani na odjelima ORL,urologije, interne
  medicine i pedijatrije
 • zagrebackih bolnica.
 • To istraživanje treba zahvaliti Prof.dr Kruni
  Karovic Tomic
 • Pozitivna iskustva i znanstveni doprinosi tog
  istraživanja bili su
 • motivacija za naš projekt.

Acidosalus
3
Laktobacili i mikrobna ravnoteža
 • Laktobacili su sastavni dio komezalne flore
  dinamickog probavnog sustava i rodnice
 • Kolonizacija nepospredno nakon rodenja (mlijekom)
 • Ravnoteža ? srž homeostaze

Fedorak i sur., Curr Opin Gastro 20(2004)
Acidosalus
4
Bakterije Lactobacillus sp.
 • Gram-pozitivne bakterije iz porodice
  Lactobacillaceae, s oko 120-tak vrsta
 • Komezalna flora, ali se primjenjuju i kao
  probiotici
 • Lactobacillus lactis, L. plantarum, L. rhamnosus,
  L. bulgaricus, L. helveticus
 • L. acidophilus complex ? dominantne bakterije (L.
  acidophilus, L. crispatus)

Acidosalus
5
Probiotici su
 • Živi mikroorganizmi koji primjenjeni u dostatnoj
  kolicini daju povoljan ljekoviti ucinak domacinu
 • Probiotici mijenjaju sastav i metabolicku
  aktivnost mikroflore ili utjecu na imunološki
  sustav što djeluje povoljno na zdravlje domacina
 • FAO/WHO www.fao.org/es/ESN/Probio/probio.htm
 • Macfarlane i sur., Curr Opin Infect Dis, 15
  (2002).

Acidosalus
6
Acidosalus
 • Zaštitni in situ ucinak laktobacila opisan je
  nizom mehanizama
 • Natjecanjem sa patogenim bakterijama za receptore
 • Koagregacija?nemogucnost adherencije patogena
 • Tvorba antimikrobnih supstancija mlijecne i
  octene kiseline (?pH), H2O2, diacetila i
  bakteriocina laktacida, acidofilucina,
  akidocina, acidofilina

Boris i sur., Infect Immun 66 (1998)
7
Povoljan terapeutski ucinak laktobacila
 • Terapeutski ucinak pretpostavlja peroralnu
  upotrebu živih ili liofiliziranih bakterija s
  ciljem kolonizacije probavnog sustava (usne
  šupljine, dvanaesnika, tankog i debelog crijeva)
  ili ždrijela i usne šupljine
 • Intravaginalnom instilacijom -lokalna primjenu
  živih ili liofiliziranih bakterija s ciljem
  kolonizacije epitela rodnice

Acidosalus
8
Studije o povoljnom utjecaju terapije s
laktobacilima
 • Vulvovaginitis uzrokovan kandidama ili
  bakterijama
 • Van Kesell i sur., Obstet Gynecol Survey, 2003
 • Jeavons JOGNN, 2003

Acidosalus
9
Studije o povoljnom utjecaju terapije s
laktobacilima
 • Infekcije gastro-intestinalnog sustava
 • Helicobacter pylori (vrijed)
 • Clostridium difficile (pseudomembranozni kolitis)
 • Enteropategone bakterije (dijareje)
 • Candida albicans
 • Rotavirusi
 • Infestacija s bicašem Giardia lamblia
 • Promjene u mikrobnoj flori nakon primjene
  antibiotika, dijareje i neinfektivne bolesti
  (Morbus Crohn, i dr.)

Madden i sur., Inter Immunopharmacol 2005
10
Mlijecni pripravak s minimalno 1011/mL živih
Lactobacillus acidophilus
Acidosalus
11
Iskustva u primjeni Acidosalus
 • 80 pacijenata s infektivnim i neinfektivnim
  bolestima
 • urogenitalnog (60)
 • probavnog (20)
 • gornjeg dišnog sustava i usne šupljine (20)

12
Primjena Acidosalusa
Acidosalus
 • Ovisno o vrsti i lokalizaciji bolesti
 • Peroralno (režim)
 • Vaginalnom instilacijom

13
Primjena Acidosalusa
 • Zašto je izabrana laringologija i fonijatrija?
 • Medjusobno prožimanje patologije probavnog vs
 • dišnog sustava
 • GERB i GLRB ociti primjeri utjecaja refluksnog
  mehanizma iz
 • probanog u dišni ( fonatorni sustav)
 • Pojavnost odredjenih patoloških entiteta koja ne
  možemo
 • eradicirati konvencionalnom konz. ili kirurškom
  th
 • GERB i GELR
 • Papilomatoza ( HPV) larinksa, hipofarinksa,
  farinksa,
 • usne šupljine
 • Gljivicne infekcije u tim regijama

Mogucnost objektivne digitalne dokumentacije
14
Pracenje pacijenata u laringologiji i
fonijatriji
 • 1.Subjektivne promjene
 • 2.Objektivne digitalne endoskopske snimke i
  video klipovi

15
Pracenje pacijenata
 • Subjektivne promjene
 • (osmišljena anketa, ipak nespecificne)
 • Objektivne promjene
 • GERB (gastroezofagealna refluksna bolest)
 • GLRB (gastrolaringealna refluksna bolest)
 • GLRB ili GLRB i HB

16
Moguce posljedice GERB-a ili GRLB
17
Stražnji granulomi
18
OBJEKTIVNI NALAZI ( digitalne endoskopske
snimke) Razni stupnjevi stražnjeg laringitisa
19
OBJEKTIVNI NALAZI digitalne endoskopske snimke
prije i poslije th.(8 od 10 bolesnika)
Prije ARth i AS
Poslije ARth i AS
Samo AR th.
Pri
Poslije AS
Prije AS
Samo AR th
20
OBJEKTIVNI NALAZI samo Acidosalus
Prije acidosalusa
Poslije acidosalusa
21
OBJEKTIVNI NALAZI Kolonizacija gljivica
na bazi jezika
Digitalna endoskopska snimka prije
AS (rezistencija na antimikotika)

Digitalna endoskopska snimka
poslije AS
22
OBJEKTIVNI NALAZI Humani papiloma virusi larinksa
i hipofarinksa
PRIJE AC
Prije th s CO2 Laserom
POSLIJE AC
Poslije th s CO2Laserom i AS
23
Proširenje primjene
 • Ugradnja Acidosalusa u podloge
 • Primjena u dermatologiji

Primjena u dermatologiji
24
Proširenje istraživanja i primjene
 • Daljnja ispitivanja
 • Virosalus R u podlozi od od kozjeg mlijeka uz
  dodatak cešnjaka
 • Pekisalus u podlozi svježeg soka cikle uz dodatak
  cešnjaka

25
Preporuke Zakljucci
 • Temeljem provedenih ispitivanja na 80 pacijenata
  može se zakljuciti da je primjena mlijecnog
  probiotickog pripravka Acidosalus s bakterijama
  Lactobacillus acidophilus znatno poboljšalo
  zdravstveno stanje pacijenata na razini
  subjektivnih pozitivnih promjena i bez nuspojava.

26
ZAKLJUCCI
 • Tehnikama objektivne evaluacije nalaza u dijelu
  dišnog.
 • probavnog i fonatornog sustava moguce je visokom
 • Preciznošcu pratiti ucinak nakon terapijskog
  postupka
 • To su tehnike digitalne vizualizcije u statickoj
  i dinamickoj
 • formi ukljucujuci i slow motion,a provode se u
  Fonijatrijskom
 • Centru ORL klinike Šalata Referentnom centru
  Ministarstva
 • Zdravstva Hrvatskeb
 • Autori ovog rada su takvoj metodologiji dali
 • prednost pred anketom u ovom izlaganju

Acidosalus
27
ZAKLJUCCI
Iako broj ispitanika treba proširiti,objektivna
klinicka pokazana dokumentacija ukazuje na
ucinak Acidosalusa kod složenih klinickih
entiteta koji su izraz poremecene lokalne ili
opce otpornosti organizma tj.biološke
Ravnoteže. UPRAVO SU PROBIOTICI ONI KOJI
TU RAVNOTEŽU USPOSTVALJAJU
Acidosalus
About PowerShow.com