DASAR, AMALAN & PROSES DALAM PENDIDIKAN KHAS - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – DASAR, AMALAN & PROSES DALAM PENDIDIKAN KHAS PowerPoint presentation | free to download - id: 3c9398-OTU2YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

DASAR, AMALAN & PROSES DALAM PENDIDIKAN KHAS

Description:

DASAR, AMALAN & PROSES DALAM PENDIDIKAN KHAS Definisi Dasar Tindakan yang mempunyai pengaruh langsung ke atas kebajikan rakyat dengan memberikan rakyat perkhidmatan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:345
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 27
Provided by: drmdzuri7
Learn more at: http://drmdzuri76.files.wordpress.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: DASAR, AMALAN & PROSES DALAM PENDIDIKAN KHAS


1
DASAR, AMALAN PROSES DALAM PENDIDIKAN KHAS
2
Definisi Dasar
 • Tindakan yang mempunyai pengaruh langsung ke atas
  kebajikan rakyat dengan memberikan rakyat
  perkhidmatan atau pendapatan

3
Akta Peruntukan
 • JPK-1 oktober 1995
 • Unit Pendidikan Khas (JPN-setiap negeri)
 • Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia
 • Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia
 • Pusat Komuniti Petaling Jaya
 • Chiropractic Centre/Footcare Centre
 • (terbaik diAT)
 • Akta Pendidikan Khas 1997
 • Akta Orang Cacat 2002
 • JKM (Dasar sosial)

Badan swasta
4
Fungsi JPK
 • Mengelola dan mengurus sekolah rendah dan
  menengah termasuk sekolah vokasional pendidikan
  khas
 • Merancang, mengawal dan menyelaras penempatan
  guru, penempatan murid, pemilihan pelajar ke
  sekolah berasrama dan vokasional, dan pertukaran
  dari sekolah persendirian ke sekolah bantuan
  kerajaan
 • Mengawal, merancang dan menyelaras hal-hal
  tentang sekolah termasuk pembangunan sekolah,
  kemudahan fizikal, penyediaan dan pengagihan
  bahan pengajaran dan pembelajaran
 • Merancang, mengelola dan menilai perlaksanaan
  program kokurikulum dan khidmat sokongan

5
Fungsi JPK(sambungan)
 • Merancang, mengelola, menilai kursus dalam
  perkhidmatan, bengkel, seminar dan sebagainya
 • Menyedia, menerbit dan mengedar buku-buku
  berhubung aktiviti pendidikan khas
 • Bertindak sebagai pakar rujuk dalam melaksana
  kurikulum, kokurikulum dan khidmat sokongan
 • Bertindak sebagai koordinator bagi khidmat
  penterjemah bahasa isyarat
 • Bertanggungjawab melaksanakan program pendidikan
  khas

6
SPMK
7
SKPK
8
Akta pendidikan
 • Pendidikan Khas 1997 Bahagian II 3(2) seksyen 41
 • Semua pelajar bekeperluan khas yang boleh dididik
  mampu mengurus diri sendiri tanpa bergantung
  kepada bantuan orang lain-boleh diterima
  bersekolah

9
Peringkat
 • prasekolah,
 • sekolah harian biasa rendah dan menengah
 • sekolah menengah teknik atau vokasional, dengan
  menggunakan pendekatan pengajaran berasingan dan
  separa inklusif.
 • pendidikan khas integrasi pula adalah untuk yang
  bermasalah pembelajaran, penglihatan, dan
  pendengaran.

10
PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
 • kecacatan mental,
 • bermasalah pembelajaran,
 • gangguan emosi dan tingkah laku,
 • gangguan komunikasi(pertuturan dan bahasa),
 • hilang pendengaran,
 • hilang penglihatan atau darjah penglihatan yang
  rendah,
 • kecacatan fizikal dan
 • golongan pintar cerdas.

Dengan syarat Di peringkat ringan
11
Syarat-syarat kemasukan ke sekolah pendidikan
khas
 • Tadika(berusia tidak kurang 6 tahun),
 • Sekolah Rendah(berusia 6 hingga 14 tahun) dan
 • Sekolah Menengah (13 hingga 19 tahun)
 • Semua kanak-kanak ini mestilah mendapat
  pengesahan daripada ketiga-tiga
  panel.KPM,JKM,Pegawai perubatan.

12
Akta Orang Cacat 2002
 • Penyamaan Peluang Dan Penyertaan Penuh
  (pendidikan,perniagaan/pekerjaan,
  sukan,Pemulihan, Aksesibiliti, Perkhidmatan
  Sokongan, Keselamatan Sosial
 • Peruntukan Berkaitan Diskriminasi Berdasarkan
  Kecacatan
 • Suruhanjaya Orang Kurang Upaya.
 • mengendalikan aduan
 • untuk menyiasat
 • Pendakwaan.

13
Akta Orang Cacat 2002
 • Matlamat Akta ini adalah
 • (i)untuk memastikan bahawa orang kurang upaya di
  Malaysia mempunyai hak yang sama di bawah
  undang-undang seperti masyarakat lain
 • ii) untuk menghapuskan, sejauh mana yang boleh,
  diskriminasi terhadap seorang atas sebab kurang
  upaya (kecacatan) dalam beberapa aspek hidup
 • (iii) Untuk menggalakkan pengiktirafan serta
  penerimaan prinsip bahawa orang kurang upaya
  diberi peluang yang sama dan penyertaan sepenuh
  di kalangan masyarakat untuk membolehkan mereka
  hidup sebagai rakyat yang berhak di negara ini.

14
Mengapa Orang Kurang Upaya (OKU) digalakkan
mendaftar dengan JKM? /Dasar sosial
 • a) Supaya kerajaan dapat mengetahui bilangan
  sebenar dan taburan OKU di negara ini bagi maksud
  perancangan perkhidmatan, program pemulihan,
  intervensi awal, pencegahan, latihan dan
  pendidikan.
 • b) Supaya kerajaan dapat merancang kesesuaian
  program-program latihan, pendidikan dan pemulihan
  bagi golongan kurang upaya.
 • c) Supaya kerajaan dapat menyediakan kemudahan
  yang bertepatan dengan OKU.
 • d) Supaya kerajaan dapat mengenalpasti OKU
  mengikut jenis-jenis kecacatan atau sebagai kad
  pengenalan diri bagi mereka berurusan dengan
  pihak-pihak berkenaan.
 • e) Supaya OKU dapat menggunakan kemudahan dan
  keistimewaan oleh kerajaan.
 • f) Supaya OKU mendapat maklumat program-program
  latihan, pendidikan dan pemulihan bagi golongan
  kurang upaya.

15
Faedah-Faedah
 • Rawatan perubatan
 • Khidmat pemulihan, rawatan lanjutan dan latihan
  vokasional
 • Pendidikan akademik di sekolah khas dan institusi
  tertentu
 • Bantuan kewangan, alat-alat tiruan dan alat-alat
  kemudahan
 • Pertimbangan Elaun Pekerja Kurang Upaya
 • Pertimbangan jagaan dan perlindungan, didikan dan
  latihan di institusi JKM/NGOs mengikut Program
  Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)
 • Peluang pekerjaan di sektor awam atau sektor
  swasta

16
KEISTIMEWAAN DAN KEMUDAHAN KEPADA GOLONGAN KURANG
UPAYA
 • Kemudahan Pendidikan
 • elaun bulanan sebanyak RM300.00 sebulan.
 •  Kemudahan Di Dalam Aktiviti Harian
 • Antaranya termasuklah ram dan railings,
  laluan yang bersesuaian dengan kerusi roda, lif
  khas dengan reka bentuk yang sesuai, tempat letak
  kereta, tandas khas dan sebagainya.

17
KEISTIMEWAAN DAN KEMUDAHAN KEPADA GOLONGAN KURANG
UPAYA
 • Kemudahan Dan Galakan Pelepasan Cukai
 • Kemudahan Pengangkutan Awam (diskaun50)
 • Kemudahan Perumahan
 • Pengecualian Bayaran Rawatan Perubatan
 • Pengecualian Bayaran Dokumen Perjalanan
 • Kemudahan Peluang Pekerjaan (Pekeliling
  Perkhidmatan Bil. 10/1988 yang telah dikeluarkan
  dimana kouta 1 peluang pekerjaan di sektor awam
  diperuntukkan kepada golongan orang kurang
  upaya.)
 • Pengecualian 50 Duti Eksais Ke Atas
  Kereta/Motosikal Nasional Bagi Golongan Orang
  Cacat Anggota

18
Sepintas lalu
 • Penyakit saraf tak halang Mahisham jadi graduan
  terbaik OUM (Hemiplegia)
 • KUALA LUMPUR 16 Dis 2006. Walaupun menghidap
  penyakit saraf yang menyebabkan sebahagian
  anggota badannya lumpuh, Mahisham Mahmood hari
  ini membuktikan ia bukan penghalang untuk beliau
  muncul antara graduan terbaik Universiti Terbuka
  Malaysia (OUM).

Mohamad Fadhly Mustaffa (25) Pelajar Terbaik
Kusza
19
PERISTIWA dua September tahun lalu yang
melibatkan seorang ahli perniagaan cacat
penglihatan yang terjatuh ke atas landasan
monorel (KL Monorail) benar-benar menyuntik
kesedaran orang ramai tentang kepentingan
golongan Orang Kurang Upaya (OKU)
20
 • PUTRAJAYA 3 Jan. Kementerian Sumber Manusia
  akan melancarkan Program Bantuan Perniagaan Orang
  Kurang Upaya (OKU) yang memperuntukkan geran
  berjumlah RM25 juta bagi memberi peluang golongan
  tersebut memulakan perniagaan.

21
 • Pendaftaran Pekerjaan dan Penjodohan Kerja
  OKUhttp//www.mohr.gov.my/NASApp/oku/oku/signon.
  jsp
 • SPOKU Sistem Penempatan Orang Kurang Upaya
 • Kaunseling

22
Kategori Masalah Pembelajaran?
 • Dignosa perubatan di bawah kategori ini
  merangkumi
 • 1. Lewat Perkembangan (Global Development Delay)
  (bagi kanak-
 • kanak berumur lt 3 tahun)
 • 2. Down' Syndrome dan Autisma
 • 3. Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)
 • 4. Terencat Akal (Mental Retardation) (bagi
  kanak-kanak berumur gt 3 tahun)
 • 5. Masalah pembelajaran spesifik seperti
  dyslexia, dyspraxia,
 • Hyperlexia,apraxia dll

23
How prevalent are learning disabilities?
 • Experts estimate that 6 to 10 percent of the
  school-aged population in the United States is
  learning disabled.
 • Nearly 40 percent of the children enrolled in the
  nation's special education classes suffer from a
  learning disability. The Foundation for Children
  With Learning Disabilities estimates that there
  are 6 million adults with learning disabilities
  as well.

24
 • DENIAL "There is really nothing wrong!" "That's
  the way I was as a child--not to worry!" "He'll
  grow out of it!"
 • BLAME "You baby him!" "You expect too much of
  him." "It's not from my side of the family."
 • FEAR "Maybe they're not telling me the real
  problem!" "Is it worse than they say?" "Will he
  ever marry? go to college? graduate?"
 • ENVY "Why can't he be like his sister or his
  cousins?"
 • MOURNING "He could have been such a success, if
  not for the learning disability!"

25
 • BARGAINING "Wait 'till next year!" "Maybe the
  problem will improve if we move! (or he goes to
  camp, etc.)."
 • ANGER "The teachers don't know anything." "I
  hate this neighborhood, this school...this
  teacher."
 • GUILT "My mother was right I should have used
  cloth diapers when he was a baby." "I shouldn't
  have worked during his first year." "I am being
  punished for something and my child is suffering
  as a result."
 • ISOLATION "Nobody else knows or cares about my
  child." "You and I against the world. No one else
  understands."
 • FLIGHT "Let's try this new therapy--Donahue says
  it works!" "We are going to go from clinic to
  clinic until somebody tells me what I want to
  hear.!"

26
 • Sekian
About PowerShow.com