KLASIFIKACIJA INTRAKRANIJALNIH TUMORA (Klasifikacija SZO 1979)

} ?>
View by Category
About This Presentation
Title:

KLASIFIKACIJA INTRAKRANIJALNIH TUMORA (Klasifikacija SZO 1979)

Description:

TUMORI MOZGA I KI MENE MO DINE 2004 Doc. Dr Zorica Stevic Tumori mozga Tumor mozga je svaka novotvorevina u lobanjskoj duplji koja se razvija na nervnom tkivu i ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1206
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 41
Provided by: belimanti
Learn more at: http://www.belimantil.info

less

Write a Comment
User Comments (0)