Resultaten mobiliteitsscan werknemers Haarlem Waarderpolder - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Resultaten mobiliteitsscan werknemers Haarlem Waarderpolder PowerPoint presentation | free to download - id: 3c1772-NGZhNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Resultaten mobiliteitsscan werknemers Haarlem Waarderpolder

Description:

Resultaten mobiliteitsscan werknemers Haarlem Waarderpolder Mobiliteit en gezondheid Rien van der Knaap Verkeer.advies dinsdag 29 mei 2007 Programma Introductie en ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:29
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 57
Provided by: gotogoNlZ
Learn more at: http://www.gotogo.nl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Resultaten mobiliteitsscan werknemers Haarlem Waarderpolder


1
Resultaten mobiliteitsscan werknemers Haarlem
Waarderpolder
 • Mobiliteit en gezondheid
 • Rien van der Knaap
 • Verkeer.advies
 • dinsdag 29 mei 2007

2
(No Transcript)
3
Programma
 • Introductie en kennismaking
 • Respons
 • Kenmerken mobiliteit, knelpunten en suggesties
  voor verbetering
 • Gezondheidsaspecten
 • Conclusies
 • Hoe verder?

4
Respons
 • 13 bedrijven hebben deelgenomen
 • Zij hebben ruim 2.000 werknemers in dienst
 • De respons bij deze werkgevers bedraagt 36

5
Kenmerken mobiliteit
6
HerkomstRespons
7
Herkomstpostcodes
 • N 1.975
 • Afstand wo-we
 • µ 21,3 km
 • Reistijd auto
 • µ 17 min
 • 50 lt 10 km

8
Herkomst en A9
9
(No Transcript)
10
Belangrijkste woonplaatsen
11
Werktijden
12
Werkdagenin
13
Aanwezigheid
14
Autobeschik-baarheid
15
Vervoerwijzen
16
Woon-werkafstand naar vervoerwijze
17
Knelpunten
18
Knelpunten
19
Knelpunten Fiets
20
Waardering bereikbaarheid?
21
Bereidheid tot overstappen?
15.000 werknemers 50 61 per auto (Zo
Wi) 53 overstapbereidheid 3.800 Zomer 4.600
Winter
22
Waarderingalternatieven
23
Gezondheid
24
BMI-index
25
Hoeveel bewegen?
26
Genoeg bewegen?
27
Meer bewegen?
28
Welke activiteiten?
29
Verzuimpercentages
Aantal bedrijven
Hoogte Verzuim in
In totaal
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10
20 6 9 6 3 6 5 1 3 3 62 10 72
27.78 8.33 12.50 8.33 4.17 8.33 6.94 1.39 4.17 4.1
7 86.11 13.89 100 2.82
Subtotaal Onbekend Totaal Gemiddeld
30
Hoe verder?
 • Conclusies
 • Vervolgstappen
 • Strategie
 • Voorbeelden diensten

31
Conclusies
 • Het onderwerp leeft
 • Bereikbaarheid valt te verbeteren
 • OV belangrijkste knelpunt
 • Waarderbrug en bewegwijzering
 • Fietspaden
 • Voor veel werknemers is A9 relevant
 • Huidige hinder, vooral op hoofdwegennet
 • Herkomst boven Noordzeekanaal
 • Vooral fietsen en telewerken een gewenst
  alternatief
 • Koppeling met gezondheid kan nuttig zijn
  (fietsen)
 • Koppeling met milieu in aantocht via Wet
  Milieubeheer
 • Samenwerking onontbeerlijk

32
Vervolgstappen
 • Aanbieden rapportages aan deelnemende bedrijven
 • Afspraken over implementatie
 • Gesprekken met de bedrijven
 • Nagaan wenselijkheden en mogelijkheden
 • Beleidskeuzen
 • Afspraken over invoering nieuw beleid

33
Strategie
 • Zo goed mogelijk benutten A9 mogelijkheden
 • Proberen gebruik vast te houden
 • Aanvullen met fietsbeleid en bedrijfsspecifieke
  oplossingen
 • Uitbreiding aantal deelnemers mobiliteitsscan
  werknemers
 • Waarderpolder ZFM pas
 • Projectgroep ZFM uitbreiden met meer
  vertegenwoordigers bedrijven in de Waarderpolder
 • Nieuwe diensten ontwikkelen of toevoegen
 • www.zerofriction.nl

34
Voorbeelden diensten
 • Vanpool
 • Westpoortbus
 • Destination Work
 • PR

35
Vanpool
36
Aanleiding
Vanpool aanleiding
 • Ontstaan tijdens Groot onderhoud A9
  Gaasperdammerweg 2005
 • Initiatief van Verkeer.advies, Rijkswaterstaat en
  bedrijfsleven om bedrijven bereikbaar te houden

37
Vanpool wat houdt het in?
 • Gebruik busbaan
 • 25 luxe personenwagens (Vans) die langs de
  files van Flevoland naar de Zuidkant van
  Amsterdam rijden
 • Van deur tot deur
 • 4 tot 6 personen per Van
 • Minimale omrijroute
 • Eén werknemer vaste bestuurder
 • Speciale rij-opleiding
 • Thuiskomgarantie
 • Exclusief
 • Best of both worlds

38
(No Transcript)
39
Voordelen werkgever
Voordelen werkgever
 • Optimale bereikbaarheid bedrijf
 • Werkgever faciliteert alternatieven voor
  werknemers
 • Argument voor te laat komen werknemers weggenomen
 • Imago, betrokkenheid bij bedrijvengebied
 • Geen extra kosten voor werkgever
 • Volledige outsourcing, geen operationele belasting

40
Voordelen werkgever
Voordelen werkgever
 • Snelste en meest comfortabele manier van reizen
  gedurende werkzaamheden A9
 • Van deur tot deur
 • Geen files
 • Geen parkeerproblemen
 • Geen extra kosten
 • Thuiskomgarantie

41
Vanpool kenmerken
 • Planning en route
 • Voertuig
 • Verzekeringen
 • Voorwaarden
 • Helpdesk en thuiskomgarantie
 • Training chauffeurs
 • Kosten en betaling

42
(No Transcript)
43
Planning en route
 • Bij voorkeur via wensen enquête, anders via
  postcode
 • Minimale omrijroute
 • Samenwerking met Connexxion

44
Verzekeringen
 • Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
 • Casco dekking
 • Eigen Risico
 • Ongevallen en inzittendenverzekering
 • Bagage verzekering
 • Wegampolis

45
Voorwaarden
 • Verkeer.advies centraal aanspreekpunt
 • Privé gebruik Vans niet toegestaan
 • Kosten misbruik door chauffeur en boetes ten
  laste van werkgever/werknemer.
 • Chauffeur dient als een goed huisvader zorg te
  dragen voor het voertuig
 • Schoonmaken wordt geregeld
 • Autos parkeren op prominente plaats bij
  kantoorlocatie

46
Helpdesk
 • Helpdesk Verkeer.advies
 • Vraagbaak deelnemers en werkgevers
 • Wijzigingen roosters, planningen en chauffeurs
 • Calamiteiten onderweg zoals ongeval, schade,
  uitval voertuig, uitval chauffeur,..
 • Vervangend vervoer en/of vervangende chauffeur

47
Training chauffeurs
 • Instructie inzake gebruik busbanen
 • Instructie hoe te handelen bij ongeval, schade,
  onwel worden passagiers, ed.
 • Rijveiligheid
 • Handboek

48
Kosten en betaling
 • Bijdrage werkgever of werknemer
  nader vast te stellen. Zie voor huidige tarieven
  www.vanpool.nl
 • Bij inhouding reiskostenvergoeding werk-nemer is
  deelname veelal kostenneutraal
 • Betaling maandelijks op basis van aantal
  opgegeven deelnemers

49
(No Transcript)
50
Achtergrond en werkwijze
 • Forens vóór indiensttreding verleiden tot gebruik
  van filevriendelijk alternatief
 • Middelen
 • Persoonlijk Reisadvies
 • Telefonisch contact
 • Destination Work pas

Achtergrond en werkwijze
51
Achtergrond en werkwijze (vervolg)
Nieuwe medewerker
Aanbiedingsbrief
Informatiegesprek
Persoonlijk Reisadvies
Persoonlijke advisering
Proefabonnement
Courtesy call
Keuze reiswijze
52
Marketing en communicatie
IKEA
Pharmachemie
KPN
Waarderpolder
MSD
Waterlaboratorium
Nedtrain
Eneco Energie
53
Destination Workpas
 • Geldigheidtreintraject bus, tram en metro van
  GVB, Arriva en Connexxion

54
PR
55
Kenmerken Westpoortbus
 • Amsterdam Westpoort vergelijkbaar met Haarlem
  Waarderpolder
 • 12 werkgevers
 • Dagelijks ca. 800 deelnemers
 • 24 uurs service
 • De echte vernieuwing
 • Vernieuwend de inzet van een makelaar. De
  bereikbaarheidsmakelaar regelt in eerste
  instantie alle activiteiten rondom het vervoer
  voor de deelnemende bedrijven zoals
 • het (in)plannen van het vervoer,
 • het toezien op de naleving van de
  afspraken/contract, en
 • het verzorgen van de financiële afhandeling.

56
Dank u voor uw aandacht
About PowerShow.com