DIPLOMSKA NALOGA: LASERSKI RAZREZ KOVIN TER NJEGOV VPLIV NA OKOLJE - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – DIPLOMSKA NALOGA: LASERSKI RAZREZ KOVIN TER NJEGOV VPLIV NA OKOLJE PowerPoint presentation | free to download - id: 3b98e5-ZDllOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

DIPLOMSKA NALOGA: LASERSKI RAZREZ KOVIN TER NJEGOV VPLIV NA OKOLJE

Description:

diplomska naloga: laserski razrez kovin ter njegov vpliv na okolje program: komunala avtor: beno ervenka podjetje: kovinski izdelki filip pov e s.p., entrupert – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:296
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: ecnmSieg
Learn more at: http://www.ecnm.si
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: DIPLOMSKA NALOGA: LASERSKI RAZREZ KOVIN TER NJEGOV VPLIV NA OKOLJE


1
DIPLOMSKA NALOGALASERSKI RAZREZ KOVIN TER
NJEGOV VPLIV NA OKOLJE
 • PROGRAM KOMUNALA
 • AVTOR BENO CERVENKA
 • PODJETJE KOVINSKI IZDELKI FILIP POVŠE s.p.,
  ŠENTRUPERT
 • MENTOR V ŠOLI dr. MARICA PRIJANOVIC-TONKOVIC,
  univ. dipl. inž. str.
 • MENTOR V PODJETJU ROBERT VERŠCAJ, inž. str.

2
Predstavitev podjetja
 • prakticno izobraževanje sem opravljal v podjetju,
  Kovinski izdelki Filip Povše s.p.,
 • izdelava kovinskih izdelkov vseh vrst,
 • uporaba laserskega razreza za lastne potrebe in
  stranke,
 • priprava diplomske naloge iz laserskega razreza,
 • predstavitev delovanja stroja širši okolici.

3
Zgodovina
 • Svetlobni žarek s CO2 laserjem je bil prvic
  uporabljen kot orodje za razrez v 70-ih letih.
 • Prvic so skozi kovanec naredili luknjo manjšo od
  šivankinega ušesa.

4
Kaj pomeni laser?
 • Light Amplification by Stimulated Emission of
  Radiation
 • Svetilo, ki seva koherentno svetlobo

5
Glavni sestavni deli stroja
 • glavna komandna plošca,
 • resonator,
 • elektro omare,
 • odsesovalna naprava,
 • paletni izmenjevalec,
 • hladilni agregat.
 • Ostali pomembnejši deli
 • varnostna kabina,
 • rezalna glava,
 • gibajoca enota.

6
Osnovni tehnicni podatki
 • moc 5 kW jeklo 25 mm, nerjavece jeklo 20 mm,
  aluminij 12 mm debeline
 • velikost in teža plocevinaste plošce 3000 x 1500
  mm, 900 kg
 • natancnost 0,03 mm
 • hitrosti osi (povprecje) 220 m/min
 • najvecji pospeški 17 m/s2
 • operacijski sistem Windows NT 4.0
 • krmilje Siemens Sinumerik 840D.

7
Plini
 • Za tvorbo laserskega žarka
 • ogljikov dioksid 99,995 , 1 l/min (5),
 • dušik 99,999 , 6 l/min (30),
 • helij 99,996 , 13 l/min (65).

8
Kaj se zgodi, ko laserski žarek uporabimo na
materialu?
 • Z uporabo visoke laserske moci se material
  segreje, stopi ter delno tudi izpari.
 • Plin, ki se vpihuje socasno z laserskim žarkom,
  odstranjuje staljen material iz rezane površine,
  hkrati pa tudi hladi rezalno površino.

9
Razrez s kisikom
 • material se tali
 • pridobitev dodatne energije (eksotermna
  reakcija)
 • zaradi visoke temperature, se talina veckrat
  sprime z izdelkom
 • robovi so malce sajasti vendar gladki.

10
Razrez z dušikom
 • material se stali, plin ga izpihuje iz mesta
  reza
 • stopljeni delci se ne sprijemajo z izdelkom
  zaradi visokega pritiska in nizke temperature
  plina
 • robovi so cisti, brez saj ter gladki.

11
Znacilnosti procesa
 • hrapavost,
 • oblika in globina reza,
 • hitrost rezanja,
 • poraba plinov.

12
Empiricni delVarnost in varno delovanje
 • Splošni simbol za nevarnost.
 • Simbol elektricne napetosti.
 • Simbol laserskega žarka.
 • Simbol elektromagnetnega polja.

13
Zašcitna oprema delavcev po standardu EN
60825-11999
 • Zahteve standarda
 • zašcitna ocala,
 • zašcitna obleka,
 • obuvalo,
 • zašcitne rokavice.
 • V podjetju
 • ocala, ki zadovoljijo standardu,
 • ni odporna na toploto in ogenj,
 • usnjeni zašcitni cevlji,
 • odporne na toploto in ogenj.

14
Vpliv na okolico in okolje
15
(No Transcript)
16
Izpostavljenost delavcev nevarnim snovem
 • Dovoljene vrednosti
 • Plini (6 mg/m3),
 • Prah (6 mg/m3),
 • Aerosoli (6 mg/m3).
 • Izmerjene vrednosti
 • Plini (0.1 mg/m3),
 • Prah ( 0.1 mg/m3),
 • Aerosoli (0.1 mg/m3).

17
Rezilna olja
 • Primerjava izmerjenih in dovoljenih vrednosti
  snovi, ki se tvorijo ob razrezu z rezilnimi olji.

18
Izpostavljenost delavcev hrupu
 • hrup se je konstantno gibal med 70 in 75 dB,
 • škodljiv hrup, dnevna ali tedenska
  izpostavljenost 85 dB najvišja vrednost pa
  presega 140 dB,
 • zašcitni zamaški za ušesa.

19
Zašcita voda
 • Nevarne snovi in podatki za zašcito voda

20
Izkoristek materiala
 • upoštevamo najpopolnejšo obliko,
 • prazen prostor med deli uporabimo za druge kose,
 • oblika izrezov je takšna, da se med seboj
  izpolnjujejo tako, da nimamo odpadkov.

21
Potrebna uvedba sprememb
22
Postavitev stroja
 • Trenutno stanje
 • Predlog

23
Zakljucek
 • Pri pregledu vseh analiz stroj ne predstavlja
  nevarnosti za okolje.
 • Ob upoštevanju zahtev zakonodaje se nevarnost
  zmanjša na najnižjo stopnjo.
 • Za dodatne ukrepe za varovanje zdravja je
  potrebna komunikacija med vodstvom in delavci.
 • Konstantno izobraževanje starih in novih kadrov.

24
Hvala za pozornost!
About PowerShow.com