D YABET K HASTALARDA RET NOPAT YLE LG L FARKINDALIK ok - PowerPoint PPT Presentation


Title: D YABET K HASTALARDA RET NOPAT YLE LG L FARKINDALIK ok


1
DIYABETIK HASTALARDA RETINOPATIYLE ILGILI
FARKINDALIK
 • Çok merkezli
 • Pamukkale Üniversitesi Göz Hastaliklari
  Poliklinigi
 • Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji Poliklinigi
 • Denizli Devlet Hastanesi Endokrinoloji
  Poliklinigi
 • Denizli Diyabet Cemiyeti
 • Aile hekimleri
 • Diyabetes mellitus tanisi almis hastalar
 • Anket

Türk Oftalmoloji Dernegi, 44. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi, Eylül 2010
2
 • Seker hastaligi ile ilgili egitim
 • 1/3 (31.1) diyabet ile ilgili egitim Ø
 • Kontrol zamani
 • Yariya yakini hekim önerisiyle
 • ¼ ilaçlar bittiginde
 • Seker hastaliginda göz muayenesi
 • 1/4 sikayet oldukça / Seker yüksek seyrediyorsa
 • Daha önce göz muayenesi olmamis 106 (24.3)
 • Farkindalik eksikligi, erken tani ve tedavinin
  önünde önemli bir engeldir.

Türk Oftalmoloji Dernegi, 44. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi, Eylül 2010
3
Çocuklarda önlenebilir körlük nedenleri ve
birinci basamagin rolü
 • Yard. Doç. Dr. Ebru Nevin Çetin
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Göz Hastaliklari AD
 • Denizli

4
Saglikli görsel gelisim
 • Postmenstrüel yasi 32. haftadan büyük bebeklerde
  isik refleksi pozitifligi
 • Dogumdan birkaç gün sonra parlak isiga karsi göz
  kirpma refleksi
 • 6 haftadan büyük bebeklerde anneyle göz temasi
 • 3. aydan sonra renkli objelere odaklanma ve takip

5
Saglikli görsel gelisim
 • Ilk 3 yasta gözün gelisimi büyük oranda
  tamamlaniyor
 • Tam (10/10) görmeye ulasma yasi 3-6 yas
  (ZTB-Snellen)

6
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Pupil alaninda fundus reflesi (direkt
  oftalmoskop)
 • Tüm yenidoganlara yapilmali
 • Kirmizi retina reflesi
 • Karanlik oda
 • 1m. mesafe

7
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Ön segment degerlendirmesi (isik kaynagi)
 • Lökokori (beyaz pupil)
 • Retinoblastom
 • Katarakt
 • Prematür retinopatisi
 • Toksokara granülomu

8
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Kaba sasilik muayenesi
 • (isik kaynagi ile korneal refleye bakilir)

9
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Kaba görme muayenesi - (isik kaynagi, resim,
  oyuncak, görme eseli)
 • Bebekler iyi gören gözün kapatilmasina tepki
  gösterirler

10
(No Transcript)
11
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Fundus degerlendirmesi (direkt oftalmoskop)
 • Optik sinir
 • Makula
 • Retinal vasküler yapi

12
Tarama Yöntemi
 • Isikla göz inspeksiyonu
 • Pupiller kirmizi refle kontrolü
 • Göz hareketleri muayenesi
 • Fiksasyonun degerlendirilmesi (3. aydan itibaren)
 • Görme keskinligi muayenesi (E eseli, Allen
  figürleri-3 yasindan itibaren)

13
Görme azligini düsündüren bulgular
 • Nistagmus
 • Arayici göz hareketleri
 • Parlak isiga kayitsizlik
 • Tanidik yüzlere ve objelere kayitsizlik
 • Gözleri ovusturmak (cisimlere ilgisizlikle
  birlikte)

14
Çocukluk çagi körlükleri
 • 1.4 milyon kör çocuk ( 1 milyon Asya, 300 bin
  Afrikada)
 • Her yil 500 bin çocuk kör
 • 0.3/1000 zengin ülkeler, 1.5/1000 fakir
  ülkelerdeki 0-15 yas kör çocuk sayisi
 • Gelismekte olan ülkelerde çocuklarin 60i görme
  kaybinin oldugu yil içerisinde hayatini
  kaybediyor (kafa travmasi, menejit, prematürite,
  kizamik, kizamikçik, genetik hastaliklar)

15
Çocukluk çagi körlükleri
 • Eriskinlerden farkli
 • Beklenen kör yillar daha uzun
 • Hastaliklar farkli, seyirleri farkli
 • Tedavileri özellikli, deneyimli ekip sart
 • Hastalik ne olursa olsun ambliyopi riski
 • Rehabilitasyon / özel egitim/ erken görsel
  stimulasyon (görme rezervine-yasina bagli)
 • Ailenin katilimi sart

16
 • Çocukluk çagi körlüklerinin 40i önlenebilir ya
  da tedavi edilebilir

17
Çocuklarda körlük nedenleri
 • Katarakt
 • Glokom
 • Prematür retinopatisi
 • Kirma kusurlari
 • Korneal skar

18
Pediyatrik katarakt
 • Insidans 6/10 000
 • Çocuklarda az görme nedenlerinin 10u
 • Izole/sistemik tutulumun parçasi
 • Konjenital/akkiz
 • Kalitimsal/sporadik
 • Unilateral/bilateral
 • Parsiyel/komplet
 • Stabil/progresif

19
Pediyatrik katarakt
 • Tarama
 • Kirmizi retina reflesi testi
 • Karanlik oda, 1m. mesafe
 • Direk oftalmoskop

20
Pediyatrik katarakt
 • Optimal görsel gelisme için unilateral konjenital
  katarakt 6 haftadan önce, bilateral kojenital
  katarakt 10 haftadan önce taninmali ve tedavi
  edilmelidir.
 • Tedavi Katarakt operasyonu ve postoperatif
  görsel rehabilitasyon
 • Katarakt ne kadar erken ortaya çikarsa o kadar
  ambliyojenik

21
Primer konjenital glokom
 • Insidans 1/2500-1/22000
 • Genellikle sporadik
 • Olgularin 2-15i körlükle sonuçlaniyor
 • Olgularin en az 50sinde görme 0.4 ve daha kötü
 • Olgularin 25ine dogumda, gerisine 1 yil içinde
  tani koyulur
 • Dogumda tani koyulanlarin prognozu kötü (en az
  yarisi körlükle sonuçlaniyor)

22
Primer konjenital glokom
 • Gözde sulanma
 • Isik hassasiyeti
 • Blefarospazm
 • Korneal bulaniklik
 • Korneada genisleme
 • Yenidogan kornea çapi gt11.5mm
 • 1 yas gt12.5mm
 • Her yasta gt13mm patolojik

23
Primer konjenital glokom
 • Tedavi
 • Cerrahi (gonyotomi/trabekülotomi)
 • Medikal tedavi
 • Görsel rehabilitasyon

24
Prematür retinopatisi
 • Prematür bebekleri etkileyen vazoproliferatif bir
  hastalik
 • Periferik retinada neovasküler odaklar ve
  fibrovasküler proliferasyon
 • Hafif formlari kendiliginden gerileyebilir
 • Agir formlari retina dekolmani ile sonuçlanir

25
Prematür retinopatisi-Risk faktörleri
 • Prematürite (25 haftadan önce doganlarda 28
  haftadan sonra doganlara göre 20 kat fazla risk)
 • Düsük dogum agirligi
 • Uzamis oksijen destegi
 • Uzamis ventilasyon destegi
 • Sepsis
 • Intraventriküler kanama
 • Genetik (Norrie geni mutasyonu)

26
Prematür retinopatisi-Tarama
 • 30 haftadan önce dogan veya dogum agirligi 1500
  gramin altinda olan tüm bebekler prematür
  retinopatisi yönünden taranmali
 • 31 haftadan büyük, 1500-2000 gram arasi dogan
  bebekler, yenidogan hekimi yüksek risk
  belirtiyorsa taranmali
 • (American Academy of Ophthalmology/Pediatrics)
 • Tarama için en uygun zaman 32-36. haftalar arasi
  (veya dogumdan 4 hafta sonra)

27
Prematür retinopatisi-Tedavi
 • Krioterapi
 • Laser fotokoagülasyon
 • Skleral çökertme - pars plana vitrektomi
 • Uzun dönem takip Sasilik, myopi, katarakt,
  glokom sikligi saglikli çocuklara göre daha fazla

28
Çocuk gözünde kiricilik
 • Bebekler ortalama 3D hipermetrop dogar?1 yas 1D
  hipermetropi
 • Ilk 6 yil gözde 5mm uzama olur, korneal ve
  lentiküler kiricilik azalir (emetropizasyon)
 • Immatür göz, kirma kusurlarini azaltacak sekilde
  gelisim gösterir
 • 6-7 yaslarindan sonra aksiyel uzunlukta artisa
  bagli myopik sift olur, adölesanlarin 75inde 15
  yaslarinda kirma kusuru stabilize olur.

29
Kirma kusurlari
 • Myopi (imaj retinanin önüne düser)
 • Hipermetropi (imaj retinanin arkasina düser)
 • Astigmatizma (imaj farkli meridyenlerde farkli
  kirilarak düser)

30
Kirma kusurlari
 • Birinci basamagin rolü Görme keskinliginin
  degerlendirilmesi (tarama)
 • 4 yas
 • Okul çagi (7 yas)

31
Ambliyopi
 • Beyindeki görme yollari erken görsel uyarilara
  yanit olarak nöro-anatomik gelisim gösterir.
 • Infant yada erken çocukluk döneminde sasilik veya
  bulanik retinal görüntü nedeni ile meydana gelen
  anormal uyari normal görsel gelisimi engeller.

32
Ambliyopi
 • Ambliyopi tek veya çift tarafli olarak görmenin
  deprivasyonu nedeni ile görmenin azalmasi ve göz
  muayenesinde herhangi bir patolojinin bulunmamasi
  olarak tarif edilmektedir.
 • Görsel gelisim hasarinin düzeyi etken görsel
  uyarinin siddetine, anormal uyariya maruz kalma
  yasi ve süresine ve bu siradaki görsel olgunlasma
  asamasina baglidir.

33
Ambliyopi
 • Ambliyopi prevalansi 1-4 arasinda
  bildirilmistir.
 • Çocuk ve genç eriskinlerde görme kaybi nedenleri
  arasinda ilk sirada yer almaktadir.
 • Uzak görme eselinde iki göz arasinda iki veya
  daha fazla sira görme keskinligi farki varliginda
  ambliyopiden bahsedilir.

34
Ambliyopi nedenleri
 • Sasilik (en sik )
 • Kirma kusurlari
 • Görme uyarani azligi (deprivasyon)

35
Ambliyopi nedenleri
 • Sasiliga bagli ambliyopi
 • Kayma her zaman tek gözdeyse kayan gözde
  ambliyopi

36
Ambliyopi nedenleri
 • Kirma kusurlarina bagli ambliyopi
 • - Yüksek hipermetropi
 • - Yüksek miyopi (ender)
 • - Yüksek astigmatizma
 • - Anizometropi (Iki gözün kirma kusurlari
  arasinda fark olmasi)

37
Ambliyopi nedenleri
 • Deprivasyon ambliyopisi Görme uyarani azligi
 • - Katarakt
 • - Ptozis
 • - Kornea opasiteleri
 • - Kapama

38
Ambliyopi
 • 6 yasindan sonra ambliyojenik etki beklenmez
 • Ambliyopi, ne kadar geç yasta ortaya çikarsa
  tedaviye o kadar iyi cevap verir
 • Ne kadar erken taninirsa o kadar etkin ve kisa
  sürede tedavi
 • Ambliyojenik etkenin eliminasyonu (gözlük,
  katarakt ameliyati, vb.)
 • Saglam gözün kapatilmasi en etkin yöntem

39
Örneklem 1430 Çocuk
75.2
Birinci basamakta muayene edilen 1075 (14)
Sevk edilen 158
57.6
Göz hekimine gelen 91
24 Hasta
65 Saglam
2 çocuk degerlendirilemedi
Berk AT ve ark. Dört yas döneminde ambliyopi
tarama programi
40
 • Sensitivite 95.8
 • PHler hastalarin 95.8 ine tani koyabilmisler
 • Spesifisite 60.0
 • PHler saglamlarin 60ina saglam demisler
 • Pozitif prediktif deger 46.9
 • PHlerin hasta dediklerinin 46.9u hasta
 • Negatif prediktif deger 97.5
 • PHlerin saglam dediklerinin 97.5i saglam

Berk AT ve ark. Dört yas döneminde ambliyopi
tarama programi
41
Sonuç
 • Birinci basamakta göz muayenesi, çocukluk çagi az
  görme ve körlük nedenleriyle mücadelede önemli
  bir yere sahiptir.

42
 • TESEKKÜRLER

43
Körlük- Az görme
 • Az görme Iyi gören gözde görme keskinliginin
  0.1-0.4 arasinda olmasi ve/veya görme alaninin
  santral 20 derecenin altinda olmasi
 • Körlük Iyi gören gözde görme keskinliginin
  0.05ten az olmasi ve/veya görme alaninin santral
  10 derecenin altinda olmasi
 • WHO International Statistical Classification of
  Diseases, Injuries and Causes of Death (10th
  revision)
View by Category
About This Presentation
Title:

D YABET K HASTALARDA RET NOPAT YLE LG L FARKINDALIK ok

Description:

D YABET K HASTALARDA RET NOPAT YLE LG L FARKINDALIK ok merkezli Pamukkale niversitesi G z Hastal klar Poliklini i Pamukkale niversitesi ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:81
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 44
Provided by: pratisyen
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: D YABET K HASTALARDA RET NOPAT YLE LG L FARKINDALIK ok


1
DIYABETIK HASTALARDA RETINOPATIYLE ILGILI
FARKINDALIK
 • Çok merkezli
 • Pamukkale Üniversitesi Göz Hastaliklari
  Poliklinigi
 • Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji Poliklinigi
 • Denizli Devlet Hastanesi Endokrinoloji
  Poliklinigi
 • Denizli Diyabet Cemiyeti
 • Aile hekimleri
 • Diyabetes mellitus tanisi almis hastalar
 • Anket

Türk Oftalmoloji Dernegi, 44. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi, Eylül 2010
2
 • Seker hastaligi ile ilgili egitim
 • 1/3 (31.1) diyabet ile ilgili egitim Ø
 • Kontrol zamani
 • Yariya yakini hekim önerisiyle
 • ¼ ilaçlar bittiginde
 • Seker hastaliginda göz muayenesi
 • 1/4 sikayet oldukça / Seker yüksek seyrediyorsa
 • Daha önce göz muayenesi olmamis 106 (24.3)
 • Farkindalik eksikligi, erken tani ve tedavinin
  önünde önemli bir engeldir.

Türk Oftalmoloji Dernegi, 44. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi, Eylül 2010
3
Çocuklarda önlenebilir körlük nedenleri ve
birinci basamagin rolü
 • Yard. Doç. Dr. Ebru Nevin Çetin
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Göz Hastaliklari AD
 • Denizli

4
Saglikli görsel gelisim
 • Postmenstrüel yasi 32. haftadan büyük bebeklerde
  isik refleksi pozitifligi
 • Dogumdan birkaç gün sonra parlak isiga karsi göz
  kirpma refleksi
 • 6 haftadan büyük bebeklerde anneyle göz temasi
 • 3. aydan sonra renkli objelere odaklanma ve takip

5
Saglikli görsel gelisim
 • Ilk 3 yasta gözün gelisimi büyük oranda
  tamamlaniyor
 • Tam (10/10) görmeye ulasma yasi 3-6 yas
  (ZTB-Snellen)

6
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Pupil alaninda fundus reflesi (direkt
  oftalmoskop)
 • Tüm yenidoganlara yapilmali
 • Kirmizi retina reflesi
 • Karanlik oda
 • 1m. mesafe

7
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Ön segment degerlendirmesi (isik kaynagi)
 • Lökokori (beyaz pupil)
 • Retinoblastom
 • Katarakt
 • Prematür retinopatisi
 • Toksokara granülomu

8
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Kaba sasilik muayenesi
 • (isik kaynagi ile korneal refleye bakilir)

9
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Kaba görme muayenesi - (isik kaynagi, resim,
  oyuncak, görme eseli)
 • Bebekler iyi gören gözün kapatilmasina tepki
  gösterirler

10
(No Transcript)
11
Birinci basamakta göz muayenesi
 • Fundus degerlendirmesi (direkt oftalmoskop)
 • Optik sinir
 • Makula
 • Retinal vasküler yapi

12
Tarama Yöntemi
 • Isikla göz inspeksiyonu
 • Pupiller kirmizi refle kontrolü
 • Göz hareketleri muayenesi
 • Fiksasyonun degerlendirilmesi (3. aydan itibaren)
 • Görme keskinligi muayenesi (E eseli, Allen
  figürleri-3 yasindan itibaren)

13
Görme azligini düsündüren bulgular
 • Nistagmus
 • Arayici göz hareketleri
 • Parlak isiga kayitsizlik
 • Tanidik yüzlere ve objelere kayitsizlik
 • Gözleri ovusturmak (cisimlere ilgisizlikle
  birlikte)

14
Çocukluk çagi körlükleri
 • 1.4 milyon kör çocuk ( 1 milyon Asya, 300 bin
  Afrikada)
 • Her yil 500 bin çocuk kör
 • 0.3/1000 zengin ülkeler, 1.5/1000 fakir
  ülkelerdeki 0-15 yas kör çocuk sayisi
 • Gelismekte olan ülkelerde çocuklarin 60i görme
  kaybinin oldugu yil içerisinde hayatini
  kaybediyor (kafa travmasi, menejit, prematürite,
  kizamik, kizamikçik, genetik hastaliklar)

15
Çocukluk çagi körlükleri
 • Eriskinlerden farkli
 • Beklenen kör yillar daha uzun
 • Hastaliklar farkli, seyirleri farkli
 • Tedavileri özellikli, deneyimli ekip sart
 • Hastalik ne olursa olsun ambliyopi riski
 • Rehabilitasyon / özel egitim/ erken görsel
  stimulasyon (görme rezervine-yasina bagli)
 • Ailenin katilimi sart

16
 • Çocukluk çagi körlüklerinin 40i önlenebilir ya
  da tedavi edilebilir

17
Çocuklarda körlük nedenleri
 • Katarakt
 • Glokom
 • Prematür retinopatisi
 • Kirma kusurlari
 • Korneal skar

18
Pediyatrik katarakt
 • Insidans 6/10 000
 • Çocuklarda az görme nedenlerinin 10u
 • Izole/sistemik tutulumun parçasi
 • Konjenital/akkiz
 • Kalitimsal/sporadik
 • Unilateral/bilateral
 • Parsiyel/komplet
 • Stabil/progresif

19
Pediyatrik katarakt
 • Tarama
 • Kirmizi retina reflesi testi
 • Karanlik oda, 1m. mesafe
 • Direk oftalmoskop

20
Pediyatrik katarakt
 • Optimal görsel gelisme için unilateral konjenital
  katarakt 6 haftadan önce, bilateral kojenital
  katarakt 10 haftadan önce taninmali ve tedavi
  edilmelidir.
 • Tedavi Katarakt operasyonu ve postoperatif
  görsel rehabilitasyon
 • Katarakt ne kadar erken ortaya çikarsa o kadar
  ambliyojenik

21
Primer konjenital glokom
 • Insidans 1/2500-1/22000
 • Genellikle sporadik
 • Olgularin 2-15i körlükle sonuçlaniyor
 • Olgularin en az 50sinde görme 0.4 ve daha kötü
 • Olgularin 25ine dogumda, gerisine 1 yil içinde
  tani koyulur
 • Dogumda tani koyulanlarin prognozu kötü (en az
  yarisi körlükle sonuçlaniyor)

22
Primer konjenital glokom
 • Gözde sulanma
 • Isik hassasiyeti
 • Blefarospazm
 • Korneal bulaniklik
 • Korneada genisleme
 • Yenidogan kornea çapi gt11.5mm
 • 1 yas gt12.5mm
 • Her yasta gt13mm patolojik

23
Primer konjenital glokom
 • Tedavi
 • Cerrahi (gonyotomi/trabekülotomi)
 • Medikal tedavi
 • Görsel rehabilitasyon

24
Prematür retinopatisi
 • Prematür bebekleri etkileyen vazoproliferatif bir
  hastalik
 • Periferik retinada neovasküler odaklar ve
  fibrovasküler proliferasyon
 • Hafif formlari kendiliginden gerileyebilir
 • Agir formlari retina dekolmani ile sonuçlanir

25
Prematür retinopatisi-Risk faktörleri
 • Prematürite (25 haftadan önce doganlarda 28
  haftadan sonra doganlara göre 20 kat fazla risk)
 • Düsük dogum agirligi
 • Uzamis oksijen destegi
 • Uzamis ventilasyon destegi
 • Sepsis
 • Intraventriküler kanama
 • Genetik (Norrie geni mutasyonu)

26
Prematür retinopatisi-Tarama
 • 30 haftadan önce dogan veya dogum agirligi 1500
  gramin altinda olan tüm bebekler prematür
  retinopatisi yönünden taranmali
 • 31 haftadan büyük, 1500-2000 gram arasi dogan
  bebekler, yenidogan hekimi yüksek risk
  belirtiyorsa taranmali
 • (American Academy of Ophthalmology/Pediatrics)
 • Tarama için en uygun zaman 32-36. haftalar arasi
  (veya dogumdan 4 hafta sonra)

27
Prematür retinopatisi-Tedavi
 • Krioterapi
 • Laser fotokoagülasyon
 • Skleral çökertme - pars plana vitrektomi
 • Uzun dönem takip Sasilik, myopi, katarakt,
  glokom sikligi saglikli çocuklara göre daha fazla

28
Çocuk gözünde kiricilik
 • Bebekler ortalama 3D hipermetrop dogar?1 yas 1D
  hipermetropi
 • Ilk 6 yil gözde 5mm uzama olur, korneal ve
  lentiküler kiricilik azalir (emetropizasyon)
 • Immatür göz, kirma kusurlarini azaltacak sekilde
  gelisim gösterir
 • 6-7 yaslarindan sonra aksiyel uzunlukta artisa
  bagli myopik sift olur, adölesanlarin 75inde 15
  yaslarinda kirma kusuru stabilize olur.

29
Kirma kusurlari
 • Myopi (imaj retinanin önüne düser)
 • Hipermetropi (imaj retinanin arkasina düser)
 • Astigmatizma (imaj farkli meridyenlerde farkli
  kirilarak düser)

30
Kirma kusurlari
 • Birinci basamagin rolü Görme keskinliginin
  degerlendirilmesi (tarama)
 • 4 yas
 • Okul çagi (7 yas)

31
Ambliyopi
 • Beyindeki görme yollari erken görsel uyarilara
  yanit olarak nöro-anatomik gelisim gösterir.
 • Infant yada erken çocukluk döneminde sasilik veya
  bulanik retinal görüntü nedeni ile meydana gelen
  anormal uyari normal görsel gelisimi engeller.

32
Ambliyopi
 • Ambliyopi tek veya çift tarafli olarak görmenin
  deprivasyonu nedeni ile görmenin azalmasi ve göz
  muayenesinde herhangi bir patolojinin bulunmamasi
  olarak tarif edilmektedir.
 • Görsel gelisim hasarinin düzeyi etken görsel
  uyarinin siddetine, anormal uyariya maruz kalma
  yasi ve süresine ve bu siradaki görsel olgunlasma
  asamasina baglidir.

33
Ambliyopi
 • Ambliyopi prevalansi 1-4 arasinda
  bildirilmistir.
 • Çocuk ve genç eriskinlerde görme kaybi nedenleri
  arasinda ilk sirada yer almaktadir.
 • Uzak görme eselinde iki göz arasinda iki veya
  daha fazla sira görme keskinligi farki varliginda
  ambliyopiden bahsedilir.

34
Ambliyopi nedenleri
 • Sasilik (en sik )
 • Kirma kusurlari
 • Görme uyarani azligi (deprivasyon)

35
Ambliyopi nedenleri
 • Sasiliga bagli ambliyopi
 • Kayma her zaman tek gözdeyse kayan gözde
  ambliyopi

36
Ambliyopi nedenleri
 • Kirma kusurlarina bagli ambliyopi
 • - Yüksek hipermetropi
 • - Yüksek miyopi (ender)
 • - Yüksek astigmatizma
 • - Anizometropi (Iki gözün kirma kusurlari
  arasinda fark olmasi)

37
Ambliyopi nedenleri
 • Deprivasyon ambliyopisi Görme uyarani azligi
 • - Katarakt
 • - Ptozis
 • - Kornea opasiteleri
 • - Kapama

38
Ambliyopi
 • 6 yasindan sonra ambliyojenik etki beklenmez
 • Ambliyopi, ne kadar geç yasta ortaya çikarsa
  tedaviye o kadar iyi cevap verir
 • Ne kadar erken taninirsa o kadar etkin ve kisa
  sürede tedavi
 • Ambliyojenik etkenin eliminasyonu (gözlük,
  katarakt ameliyati, vb.)
 • Saglam gözün kapatilmasi en etkin yöntem

39
Örneklem 1430 Çocuk
75.2
Birinci basamakta muayene edilen 1075 (14)
Sevk edilen 158
57.6
Göz hekimine gelen 91
24 Hasta
65 Saglam
2 çocuk degerlendirilemedi
Berk AT ve ark. Dört yas döneminde ambliyopi
tarama programi
40
 • Sensitivite 95.8
 • PHler hastalarin 95.8 ine tani koyabilmisler
 • Spesifisite 60.0
 • PHler saglamlarin 60ina saglam demisler
 • Pozitif prediktif deger 46.9
 • PHlerin hasta dediklerinin 46.9u hasta
 • Negatif prediktif deger 97.5
 • PHlerin saglam dediklerinin 97.5i saglam

Berk AT ve ark. Dört yas döneminde ambliyopi
tarama programi
41
Sonuç
 • Birinci basamakta göz muayenesi, çocukluk çagi az
  görme ve körlük nedenleriyle mücadelede önemli
  bir yere sahiptir.

42
 • TESEKKÜRLER

43
Körlük- Az görme
 • Az görme Iyi gören gözde görme keskinliginin
  0.1-0.4 arasinda olmasi ve/veya görme alaninin
  santral 20 derecenin altinda olmasi
 • Körlük Iyi gören gözde görme keskinliginin
  0.05ten az olmasi ve/veya görme alaninin santral
  10 derecenin altinda olmasi
 • WHO International Statistical Classification of
  Diseases, Injuries and Causes of Death (10th
  revision)
About PowerShow.com