Asas Penulisan Puisi - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Asas Penulisan Puisi PowerPoint presentation | free to view - id: 380275-ZTNlYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Asas Penulisan Puisi

Description:

Anda berminat dalam penulisan puisi? – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1859
Slides: 25
Provided by: Chegulimo

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Asas Penulisan Puisi


1
ASAS PENULISAN PUISI
2
PUISI
 • karya sastera yang terikat dengan unsur-unsur
  irama, matra, rima, penyusunan baris dan rangkap
  dalam pemakaian bahasanya. Contoh puisi dalam
  bahasa Melayu ialah sajak, pantun, syair, seloka
  dan gurindam
 • (Glosari Mini Kesusasteraan Datuk Dr Hashim
  Awang)

3
PUISI
 • puisi mengungkapkan fikiran dan perasaan
  penyair dalam susunan kata-kata yang memiliki
  makna dan amanat yang ingin disampaikan kepada
  para pembacanya.

4
PANTUN
 • Puas sudah kutanam padi
 • Nanas juga dicari orang
 • Puas sudah kutanam budi
 • Emas juga dicari orang

5
SYAIR
 • Inilah gerangan suatu madah
 • Mengarangkan syair terlalu indah
 • Menyusuri jalan tempat berpindah
 • Di sanalah iktikad diperbetuli sudah
 • Wahai muda kenali dirimu
 • Ialah perahu tamsil tubuhmu
 • Tiadalah berapa lama hidupmu
 • Ke akhirat juga kekal hidupmnu

6
SELOKA
 • Candu dibungkus kain palas
 • Makan dia mata bilas
 • Makan segan kerja malas
 • Harta orang hendak digalas

7
GURINDAM
 • Jika kamu banyak berkata,di situ banyak
  membuat dusta.jika kamu banyak
  bercakap,kekurangan kamu mudah tersingkap.

8
SAJAK
 • Puisi moden yang lebih bebas, yang tidak
  terikat kepada sesuatu pola khusus walaupun ia
  kadangkala memerlukan ciri-ciri matra, rima dan
  rentak.

9
SAJAK
 • Sajak lebih mementingkan keberkesanan pengucapan
  perasaan melalui pemilihan dan pemnakaian
  kata-katanya yang saling topang menopang,
  berhubungan dan terjalin menurut erti dan irama.

10
DIKSI
 • Diksi yang baik selalunya memperlihatkan
  pemilihan dan penyusunan kata yang disesuaikan
  dengan pengertian dan penggunaan yang tepat
  dengan pokok persoalan, peristiwa, nada dan
  pembaca.
 • (Glosari Mini Kesusasteraan)

11
LATIHAN 1 DIKSI
 • Senaraikan sebanyak mungkin perkataan seerti
  dengan
 • (i) mati
 • (ii) makan
 • (iii) angin
 • (iv) gelombang

12
AMBIGUITI
 • Mengandung banyak makna, atau
 • Ia boleh berlaku dalam satu pernyataan atau ayat,
  atau dalam keseluruhan sesebuah karya.

13
LATIHAN 2 AMBIGUITI
 • Apakah mesej terkandung dalam pantun ini
 • Nyiur gading puncak mahligai
 • Sayang ketupat berisi inti
 • Hancur daging tulang berkecai
 • Belum dapat belum berhenti

14
LATIHAN 2 menghayati sajak
 • Apakah perutusan dan persoalan di dalam sajak
 • Denai Kecil ke Gua Niah ciptaan Sasterawan Negeri
  Datu Dr Haji Adi Badiozaman Tuah

15
ELEMEN-ELEMEN BINAAN SAJAK
 • TEMA DAN PERSOALAN
 • NADA
 • BENTUK
 • GAYA BAHASA

16
ELEMEN-ELEMEN SAJAKTEMA
 • isu, perutusan atau mesej sajak yang hendak
  disampaikan oleh penyair

17
ELEMEN-ELEMEN SAJAK NADA
 • Warna perasaan dan fikiran penyair yang mahu
  dilantunkannya kepada para pembaca dengan
  menggunakan bentuk dan gaya bahasa

18
ELEMEN-ELEMEN SAJAKBENTUK
 • TUA
 • Hari depan tidak payah diklankanpagi      
        tik                       
  tok                                   
  tik                                              
    tokmeninggalkan bulan.malam           
  toktiktok            tikmeninggalkan
  matahari.
 • 1989.

19
RAGAM GAYA BAHASA
 • GAYA BAHASA PENEGASAN
 • GAYA BAHASA PERBANDINGAN
 • GAYA BAHASA PERNENTANGAN
 • GAYA BAHASA SINDIRAN

20
PENEGASAN
 • ALUSI
 • ANTESIS
 • ANTIKLIMAKS
 • KLIMAKS
 • HIPERBOLA
 • PARALELISME
 • PLEONASME

21
PERBANDINGAN
 • METAFORA
 • PERSONIFIKASI
 • SIMILE
 • ALEGORI
 • LITOTES

22
PERTENTANGAN
 • ANAKRONISME
 • KONTRADIKSIO
 • PARADOKS

23
SINDIRAN
 • INUEDO
 • IRONI
 • SARKASME
 • SINISME

24
RIMA
 • PENGGUNAAN BUNYI DAN RENTAK UNTUK MENAMBAH
  KEINDAHAN PUISI
About PowerShow.com