Kaedah Penyelesaian Masalah - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Kaedah Penyelesaian Masalah PowerPoint presentation | free to download - id: 2ac279-ZTFhNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Kaedah Penyelesaian Masalah

Description:

Nota ini berkaitan dengan kaedah yang boleh digunakan untuk membantu murid-murid pemulihanmenguasai kemahiran penyelesaian masalah. Di antara kaedah yang dicadangkan ialah penggunaan bahan konkrit, melalui lukisan, papan fikir dan jalur fikir. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1051

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Kaedah Penyelesaian Masalah


1
Strategi PP Penyelesaian Masalah
Rina ada 6 biji manik merah, dan 4 biji manik
hijau. Berapa biji manikkah yang dia ada
kesemuanya.
2
Bahan Konkr i t

6
4
6 4 10
3
Luk i san
6
4
6 4 10
4
6 4 10
Rina ada 6 biji manik merah, dan 4 biji manik
hijau. Berapa biji manikkah yang dia ada
kesemuanya.
Papan Fikir
5
Jalur
6
6 4 10
4
6
Pak Aman ada 37 ekor ayam. Dia membeli 55 ekor
ayam lagi. Berapa ekor ayamkah yang dia ada
sekarang?
7
Azmi beli 2 biji durian kurang dari Ali. Jika
Azmi beli 3 biji durian, berapa biji duriankah
yang dibeli oleh Ali.
8
Matematik Sosial
9
Salina ada RM50. Dia membeli sehelai baju
berharga RM20. Berapakah baki wangnya?
10
Rajah menunjukkan waktu mula dan waktu tamat
suatu rancangan televisyen.
Berapa lamakah rancangan itu?
About PowerShow.com