Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan PowerPoint presentation | free to download - id: 2343cb-NGI0OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan

Description:

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:875
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 40
Provided by: Hil79
Learn more at: http://www.jawi.gov.my
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan


1
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
Khutbah Multimedia
Belitan Aqidah
21 Zulhijjah 1429 / 19 Disember 2008
1
2
Pujian Kepada Allah
?????????? ???????
Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T.
2
3
Syahadah
???????? ???? ??? ?????? ?????? ????? ????????
??? ??????? ???? ?????????? ????? ??????????
?????????? ???????? ???????????
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah
melainkan Allah yang Maha Esa. Aku juga bersaksi
bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah hambaNya dan
rasulNya.
3
4
Selawat
?????????? ????? ????????? ????? ??????????
????????? ??????? øÉøñA ?????????????
???????????
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas
junjungan kami Nabi Muhammad S.A.W., keluarga dan
seluruh sahabatnya.
4
5
Pesanan Takwa
????????? ?????? ???????????? ??????????
????????? ????? ???????????? ?????? ?????
?????????????
Bertakwalah kepada Allah S.W.T. dengan
sebenar-benar takwa, sesungguhnya berjayalah
orang-orang bertakwa.
5
6
Allah S.W.T. berfirman
6
7
Seruan
Menjamin kesejahteraan dan keselamatan di dunia
dan akhirat
Iman dan takwa
Marilah beriman dan bertakwa kepada Allah dengan
sebenar-benarnya
7
8
Tajuk Khutbah
8
9
Pendahuluan
Suci daripada syirik dan khurafat
Berasaskan al-Quran dan sunnah
Akidah yang sahih
Syirik dan khurafat menjerumus ke lembah kekufuran
9
10
Syirik bermaksud
Menyakini makhluk berkuasa memberi kesan
Menyengutukan Allah S.W.T.
Mohon pertolongan di tempat yang dianggap keramat
Berjumpa bomoh dan pawang untuk menilik nasib
10
11
Daripada Abdullah Bin Unais Al-Juhni bahawa
Rasulullah S.A.W. bersabda
???? ???????? ???????????? ????????? ??????????
????????? ??????????????
Di antara dosa-dosa besar itu ialah syirik
kepada Allah dan menderhaka kepada kedua ibu
bapa.
11
12
Aqidah yang mantap merupakan
Asas agama Islam
Kita hendaklah memelihara aqidah dengan ilmu,
iman dan takwa
Rasulullah S.A.W mengutamakan akidah yang selari
dengan kehendak Allah S.W.T.
12
13
Daripada Abdullah R.A bahawa Rasulullah S.A.W
bersabda
????? ???????? ?????????????? ?????????????
??????
Sesungguhnya tangkal, azimat dan guna-guna itu
adalah syirik.
13
14
Daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah S.A.W
bersabda
???? ????? ???????? ???? ?????????? ??? ?????????
???? ???????? ??????????? ????? ??????? ??????
?????? ????? ???????? ????? ?????????
Sesiapa yang mendatangi isteri ketika haid atau
pada duburnya atau menemui tukang tilik lalu
mempercayai kata-katanya, sesungguhnya dia telah
kufur terhadap apa yang diturunkan kepada
Muhammad..
14
15
Amalan syirik dan khurafat
Telah diamalkan oleh bangsa Arab di zaman
Rasulullah S.A.W.
Telah berlaku sejak dahulu
Mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada
cahaya (hidayah)
Kehadiran Rasulullah S.A.W dalam masyarakat
jahiliah
15
16
Daripada Uqbah Bin Amir R.A bahawa
Rasulullah S.A.W bersabda
???? ????????? ????????? ????? ??????? ???????
???? ?????? ????????? ???????? ????? ??????
??????? ????
Sesiapa menggantungkan azimat (tangkal) maka
Allah tidak menyempurnakan kehendaknya dan
sesiapa menggantung wadaah (sebagai tangkal),
maka Allah tidak memberikan perlindungan
kepadanya..
16
17
Sebagai mukmin, kita hendaklah
Memohon dan berdoa kepada Allah sahaja
Menjauhi amalan syirik dan khurafat
Menjauhi kemungkaran
Melaksanakan ketaatan
Bertawakal dan berserah diri kepada Allah S.W.T.
17
18
Mereka yang melakukan amalan syirik dan khurafat

Menzalimi diri dengan bertuhankan selain Allah
S.W.T.
Sentiasa diburu perasaan resah
Menyimpang dari aqidah yang sebenar
Dibalas dengan api neraka
18
19
Allah S.W.T. berfirman
(Surah Ali Imran Ayat 151)
19
20
Maksud Ayat
Kami akan isikan ke dalam hati orang kafir itu
perasaan gerun, disebabkan mereka mempersekutukan
Allah dengan benda-benda yang Allah tidak
turunkan sebarang keterangan membenarkannya.
(Dengan yang demikian) tempat kembali mereka
ialah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat
tinggal bagi orang-orang yang zalim.
20
21
Daripada Imran Bin Husain R.A bahawa Rasulullah
S.A.W terlihat seorang lelaki memakai gelang
tembaga lalu bersabda
???????? ??? ??????? ????? ???? ????????????
????? ????? ???????? ??? ????????? ?????? ???????
?????????? ?????? ????????? ???? ????? ??????
???????? ??? ?????????? ???????
21
22
Maksud Hadis
Celakalah engkau! Apakah ini? Lelaki itu
menjawab Tangkal untuk mengatasi badan yang
lemah. Lalu Baginda bersabda Buanglah segera
kerana ia hanya menambah lemah pada tubuhmu. Maka
sesungguhnya jika engkau mati sedang engkau masih
memakai tangkal itu nescaya engkau tidak akan
mendapat kebahagiaan selama-lamanya.
22
23
Kesimpulan
Syirik adalah dosa besar dan kita diperintahkan
untuk menjauhinya
Menyakini kepada bomoh,pawang dan azimat adalah
syirik
Amalan syirik tidak memberi manfaat malah
mengundang kemurkaan Allah S.W.T. dan
kesengsaraan di akhirat
23
24
Allah S.W.T. berfirman
(Surah an-Nisaa Ayat 48)
24
25
Maksud Ayat
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa
syirik (mempersekutukannya dengan sesuatu) dan
akan mengampunkan dosa dosa selain itu bagi
sesiapa yang dikehendakiNya dan sesiapa
mempersekutukan Allah maka sesungguhnya dia telah
melakukan dosa yang besar.
25
26
(No Transcript)
27
Pujian Kepada Allah S.W.T.
???????? ?????? ?????????? ??????????????
??????????????? ????????? ???? ?????????????
????????? ????????? ??????? ???? ???????
?????????? ?????? ?????????? ????????????? ????
???????? ????? ???? ??????? ???? ?????? ????????
???? ??????? ????. 
Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T.
28
Syahadah
???????? ???? ?? ?????? ?????? ????? ???????? ??
???????? ????? ?????????? ????? ??????????
?????????? ???????? ????????????
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah
melainkan Allah yang Maha Esa. Aku juga bersaksi
bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah hambaNya dan
rasulNya.
29
Selawat
?????????? ????? ????????? ????????? ?????
?????????? ???????????? ????????? ??????? ?????
????????????? ???????????
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas
junjungan kami Nabi Muhammad S.A.W. , keluarga
dan seluruh sahabatnya.
30
Pesanan Takwa
????????? ????? ????????? ???? ?????????????
Bertaqwalah kepada Allah S.W.T. Bersama-samalah
dengan orang-orang yang benar.
31
Allah S.W.T. berfirman
Surah al-Ahzab Ayat 56
32
Doa
??????? ?????????? ???? ???????????? ???????????
????????????? ??????????? ????? ?????? ????????
??????????? ????????? ????? ????? ???????? ??????
????????? ?????????? ?????????????? ????
??????????? ?????? ?????? ???????? ?????????????
????????? ???????????? ??????????????? ??????
?????????? ??????????? ????? ?????? ?????????.
??????? ?????? ???????????? ??? ????????
?????????????.
Ya Allah, kurniakanlah keredaan kepada Empat
orang khulafa ar-Rasyidin Saidina Abu Bakar,
Umar, Usman dan Ali bin Abi Talib. Isteri-isteri
Nabi yang suci, ahli keluarga, seluruh sahabat
serta para tabiin. Juga, redailah kami sekalian
wahai Tuhan Yang maha Penyayang.
33
Doa
??????????? ????? ????????????? ??????????????
????????????? ?????????????? ????????? ??????
???????????
Ya Allah, ampunkanlah dosa golongan muslimin dan
muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang
telah mati.
34
Doa
?????????? ??????? ??????????? ????? ????????????
?????????? ????????? ?????????????? ??????????
?????????? ??????? ?????????? ?????? ???????
???????????
Ya Allah anugerahkanlah rahmat ke atas Raja-raja
kami dan pemimpin-pemimpin kami yang melaksanakan
kebenaran dan menegakkan keadilan.
35
?????????? ????? ??? ????? ?????? ?? ??????? ????
?????? ????? ?????? ?????? ????? ???????????
????? ????????? ????? ????? ?????????? ????????
??? ?????? ??? ????? ?????? ??? ???????? ????
?????? ????????
KHUSUSNYA KE ATAS SERI PADUKA BAGINDA YANG
DI-PERTUAN AGONG AL-WATHIQU BILLAH TUANKU MIZAN
ZAINAL ABIDIN IBNI AL- MARHUM SULTAN MAHMUD
AL-MUKTAFI BILLAH SHAH DAN SERI PADUKA BAGINDA
RAJA PERMAISURI AGONG TUANKU NUR ZAHIRAH
36
?????????? ?????? ??????????? ????????????
????????????????? ????????????? ?????????????
????????? ?????????????? ?????????? ????????
????????????
Ya Allah, lanjutkanlah usia Baginda berdua demi
kebaikan seluruh rakyat dan negara serta
sempurnakanlah segala hajat Baginda berdua di
bawah petunjuk dan pimpinanMu
37
Doa
?????????? ??????? ???????????? ????????? ??????
?????????????? ????????? ??????? ?????????????
?????????
Ya Allah jadikanlah Malaysia dan seluruh negara
kaum Muslimin dalam keadaan aman dan damai.
38
Doa
???????? ????????? ??????????? ?????? ????
??????????? ?????? ????? ???? ????????? ????????
??????? ?????? ???????????
Ya Tuhan kami, janganlah engkau mengubah hati
kami selepas Engkau memberi hidayah kepada kami
dan kurniakanlah kami rahmat di sisiMu
sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi.
39
Doa
???????? ??????? ??? ????????? ???????? ?????
????????? ???????? ??????? ??????? ????????
Ya Allah, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami
dengan kebaikan di dunia dan di akhirat, serta
jauhilah kami daripada azab api neraka.
About PowerShow.com