Khutbah Multimedia - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Khutbah Multimedia PowerPoint presentation | free to download - id: 14f2cd-MjlkNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Khutbah Multimedia

Description:

Khutbah Multimedia – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:757
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 58
Provided by: Hil79
Learn more at: http://www.jawi.gov.my
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Khutbah Multimedia


1
Khutbah Multimedia
10 Zulhijjah 1429 / 8 Disember 2008
1
2
?????? ????????, ?????? ????????, ??????
????????, ?????? ????????, ?????? ????????
?????? ????????, ?????? ????????, ??????
????????, ?????? ????????
??????? ?????????
??? ????? ?????? ????? ????? ???????? ??????
???????? ???????????? ???? ????????? ??????
?????? ????????????
. ??? ????? ?????? ????? ????????? ??????
????????? ???????? ????????? ????????? ????????
???????? ??????????? ????????
2
3
Pujian
?????????? ???????
Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T.
3
4
Syahadah
???????? ???? ??? ?????? ?????? ????? ????????
??? ????????? ????. ?????????? ????? ??????????
?????????? ???????? ???????????? ?????????????
???????? ????????????????
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah
melainkan Allah yang Maha Esa. Aku juga bersaksi
bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah hambaNya dan
rasulNya yang diutuskan sebagai rahmat sekalian
alam.
4
5
Selawat
?????????? ????? ????????? ????? ??????????
????????? ??????? øÉøñA ?????????????
???????????
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas
junjungan kami Nabi Muhammad S.A.W. , keluarga
dan seluruh sahabatnya.
5
6
Pesanan Takwa
????????? ?????? ???????????? ??????????
????????? ????? ???????????? ?????? ?????
?????????????
Bertakwalah kepada Allah S.W.T. dengan
sebenar-benar takwa, sesungguhnya berjayalah
orang-orang bertakwa.
6
7
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
7
8
Seruan
Marilah kita
Melaksanakan suruhanNya
Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah S.W.T.
Menjauhi laranganNya
8
9
Tajuk Khutbah
9
10
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
10
11
Pendahuluan
AIDILADHA
Perayaan yang disyariatkan bagi umat Islam
11
12
Daripada Anas Bin Malik R.A. bahawa Rasulullah
S.A.W. bersabda
??? ??????? ???????????? ??????? ?????? ????????
???????? ??? ??????????????? ??????? ????
???????????? ????? ??????? ????????? ?????
????????? ???????? ????????
Apakah kedua-dua hari yang mereka rayakan ini?
Mereka menjawab kami pernah merayakannya dengan
hiburan pada zaman jahiliyah dahulu. Baginda
bersabda sesungguhnya ALLAH telah menggantikan
perayaan yang lebih baik dari kedua-duanya iaitu,
AIDIL ADHA dan AIDILFITRI .
12
13
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
13
14
Antara pengajaran daripada kedatangan Aidiladha
Pelbagai bangsa, kulit, budaya dan negara
Umat Islam adalah umat yang bersatu
Menghadap kiblat dan sujud kepada Tuhan Yang Satu
14
15
Umat Islam yang menunaikan haji
Talbiah
Niat yang satu
Berkumpul di satu tempat
Tahmid
Mengucapkan
Zikir
Menunjukkan umat Islam bersatu
15
16
Allah S.W.T. berfirman
(Surah al-Baqarah Ayat 198)
16
17
Maksud Ayat
Tidaklah menjadi salah, kamu mencari limpah
kurnia dari Tuhan kamu (dengan meneruskan
perniagaan ketika mengerjakan haji). Kemudian
apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah
(menuju ke Muzdalifah) dan ingatlah kepada ALLAH
dengan menyebutNya sebagaimana Dia telah
memberikan petunjuk hidayah kepadamu dan
sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari
golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.
17
18
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
18
19
Allah S.W.T. berfirman
(Surah as-Soffat Ayat 102 - 109)
19
20
Maksud Ayat
Maka tatkala anaknya itu sampai (ke peringkat
umur yang membolehkan dia) berusaha bersama-sama
dengannya, Nabi Ibrahim berkata Wahai anak
kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam
mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah
apa pendapatmu, anaknya menjawab Wahai bapaku,
jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu,
Insyaallah, ayah akan mendapati aku dari
orang-orang yang sabar. Setelah keduanya berserah
(menjunjung perintah ALLAH itu), dan Nabi Ibrahim
A.S. merebahkan anaknya dengan meletakkan mukanya
di atas tompok tanah (kami sifatkan Ibrahim
dengan kesungguhan azamnya itu telah telah
menjalankan perintah kami)
20
21
Maksud Ayat
Serta kami menyerunya Wahai Ibrahim! engkau
telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau
lihat itu. Demikianlah sebenarnya Kami membalas
orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikkan.
Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang
nyata dan Kami tebus anaknya itu dengan seekor
binatang sembelihan yang besar. Kami kekalkan
baginya (nama yang harum) dalam kalangan
orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera
ke atas Nabi Ibrahim.
21
22
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
22
23
Berdasarkan peristiwa Nabi Ibrahim
Kejayaan sebenar mampu dicapai
Oleh mereka yang sanggup berkorban
Masa
Perasaan
Fikiran
Kepentingan
Jiwa
Wang
23
24
Pengorbanan yang perlu dilaksanakan
Cendikiawan bagi membina ketamadunan umat dan
masyarakat
Harta benda dan tenaga bagi membantu orang yang
memerlukan
Pengorbanan
Masa dalam melaksanakan perintah Allah S.W.T.
Jiwa dan raga bagi menjaga keamanan masyarakat
dan negara
24
25
Allah S.W.T. berfirman
(Surah al-Baqarah Ayat 272)
25
26
Maksud Ayat
Tidaklah engkau diwajibkan (wahai Muhammad)
menjadikan mereka (yang kafir) mendapat petunjuk
(kerana kewajipanmu hanya menyampaikan), akan
tetapi ALLAH jualah yang memberi petunjuk (dengan
memberi taufik) kepada sesiapa yang
dikehendakinNya (menurut undang-undang
peraturannya). Apa jua harta yang halal yang kamu
belanjakan (pada jalan Allah) maka (faedah dan
pahalanya) adalah untuk diri kamu sendiri dan
kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan
kerana menuntut keredaan Allah dan apa jua yang
kamu dermakan dari harta yang halal akan
disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu dan
(balasan baik) kamu (itu pula) tidak
dikurangkan.
26
27
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
27
28
Muhasabah
Apakah pengorbanan yang mampu dilakukan?
Adakah perkara yang amat kita sayangi atau
sebaliknya?
Pengorbanan yang dilakukan hendaklah bertepatan
dengan kehendak Allah
28
29
Kita hendaklah mencontohi
Pengorbanan yang ditunjukkan
Nabi Ibrahim A.S
Semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah
S.W.T.
29
30
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
30
31
Kesimpulan
Umat Islam hendaklah
Mengekalkan kesatuan
Sentiasa melakukan pengorbanan
Mengambil iktibar di sebalik peristiwa Nabi
Ibrahim A.S.
31
32
Allah S.W.T. berfirman
(Surah al-Haj Ayat 37)
32
33
Maksud Ayat
Tidak sekali-kali akan sampai daging dan darah
binatang korban itu kepada ALLAH, tetapi yang
sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang
berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah dia
memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya
kamu membesarkan ALLAH kerana mendapat nikmat
petunjuknya. Sampaikanlah berita gembira (dengan
balasan yang sebaik-baiknya) kepada orang-orang
yang berusaha supaya baik amalannya.
33
34
34
35
?????? ????????, ?????? ????????, ??????
????????, ?????? ????????
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
35
36
Pujian
?????????? ???????
Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T.
36
37
Syahadah
???????? ???? ??? ?????? ?????? ????? ????????
??? ????????? ????. ?????????? ????? ??????????
?????????? ???????? ????????????
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah
melainkan Allah yang Maha Esa. Aku juga bersaksi
bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah hambaNya dan
rasulNya.
37
38
Selawat
?????????? ????? ????????? ????? ??????????
????????? ??????? øÉøñA ?????????????
???????????
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas
junjungan kami Nabi Muhammad S.A.W. , keluarga
dan seluruh sahabatnya.
38
39
Pesanan Takwa
????????? ?????
Bertakwalah kepada Allah S.W.T. dengan
sebenar-benar takwa,
39
40
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
40
41
Daripada Aisyah R.A. bahawa Rasulullah S.A.W.
bersabda
??? ?????? ????????? ???? ?????? ?????? ?????????
??????? ????? ??????? ???? ????????? ???????
???????? ????????? ?????? ????????????
???????????? ?????????????? ??????????????
??????? ??????? ???????? ???? ??????? ?????????
?????? ???? ?????? ???? ???????? ????????? ?????
???????
41
42
Maksud Hadis
Tiada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh anak
Adam pada hari raya haji yang lebih disukai oleh
ALLAH daripada menumpahkan darah (ibadat korban).
Bahawasanya ia (haiwan yang dikorbankan itu)
datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya,
bulu-bulunya dan kuku-kukunya dan bahawasanya
darah (korban itu) mendapat tempat yang mulia di
sisi ALLAH sebelum darah itu tumpah ke bumi. Oleh
itu hendaklah kamu berkorban dengan hati yang
bersih.
42
43
Aidilfitri dan Aidiladha
Berperang melawan nafsu
Aidilfitri
Bukti keikhlasan kepada Allah
Aidiladha
43
44
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??????? ?????????
44
45
Ibadah korban yang sempurna
Mampu membentuk sikap pemurah dan penyayang
sesama manusia
Dibalas oleh Allah S.W.T. rezeki dan kasih sayang
45
46
Allah S.W.T. berfirman
(Surah al-Haj Ayat 27 - 28)
46
47
Maksud Ayat
Dan serulah umat manusia untuk mengerjakan
ibadat haji, nescaya mereka akan datang (ke rumah
Tuhanmu) dengan berjalan kaki dan menunggang
berjenis jenis unta yang kurus, yang datangnya
dari berbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh.
Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang
mendatangkan faedah bagi mereka memperingati dan
menyebut nama ALLAH pada hari yang tertentu,
kerana pengurniaannya kepada mereka dengan
binatang-binatang ternak (untuk dijadikan
korban), dengan yang demikian makanlah kamu dari
(daging) binatang-binatang korban itu dan berilah
makan kepada orang-orang yang susah, yang fakir
miskin .
47
48
Allah S.W.T. berfirman
Surah al-Ahzab Ayat 56
48
49
Doa
?????????? ????? ????? ????????? ??????? ??????
????????????? ???????????? ????????????
???????????? ???????????? ??? ????????
??????????????. ?????????? ??????? ????????????
????????? ?????? ?????????? ???????????
????????????? ?????????????????
?????????????????? ??? ???????? ??????????? ????
???????????????. ?????????? ??????????? ??????
??????????? ????????? ??????????? ?????????
??????????? ??????????? ???? ????????
49
50
Doa
?????????? ??????? ????????????????
???????????????? ?????????????????
???????????????? ????????????? ????????
?????????????? ?????????? ?????? ?????????? ????
????????? ???????????? ?????????????????.
50
51
Doa
?????????? ???????? ??????????? ?????
?????????????? ?????????? ?????????
?????????????? ????????? ????????? ???????
????????? ?????? ???????? ????????????
51
52
?????????? ????? ??? ????? ?????? ?? ??????? ????
?????? ????? ?????? ?????? ????? ???????????
????? ????????? ????? ????? ?????????? ????????
??? ?????? ??? ????? ?????? ??? ???????? ????
?????? ????????
KHUSUSNYA KE ATAS SERI PADUKA BAGINDA YANG
DI-PERTUAN AGONG AL-WATHIQU BILLAH TUANKU MIZAN
ZAINAL ABIDIN IBNI AL- MARHUM SULTAN MAHMUD
AL-MUKTAFI BILLAH SHAH DAN SERI PADUKA BAGINDA
RAJA PERMAISURI AGONG TUANKU NUR ZAHIRAH
53
Doa
?????????? ??????? ???????????? ????????? ??????
?????????????? ????????? ??????? ?????????????
?????????
53
54
Doa
?????????? ??????? ??????????? ?????????????????
????????? ???????????? ????? ???????? ???????????
????????? ??????????? ??????????????????
??????????? ????????? ?????????. ????????
???????????? ??????????????? ?????????
??????????? ???????????? ????????????? ???
??????????? ?????? ??????????? ??????????
???????? ??????? ???????? ????????.
54
55
Doa
???????? ????????? ??????????? ?????? ????
???????????? ?????? ????? ???? ???????? ????????
??????? ?????? ???????????. ???????? ?????????
??????????? ????? ????? ?????????????
????????????? ????????????? ???? ??????????????
55
56
Doa
???????? ??? ??????????? ???????? ???????????
????????? ?????????????? ???????? ??????? ??????
??????????? ???????????. ???????? ???????? ????
?????????? ???????? ????? ??????????? ????????
??????? ??????? ???????
56
57
?????? ????????, ?????? ????????, ?????? ????????
??? ?????? ????? ???? ???????? ????????? ?????
???????? ??????? ????????
57
About PowerShow.com