Atensyon, Swen Pou - PowerPoint PPT Presentation

1 / 10
} ?>
View by Category
About This Presentation
Title:

Atensyon, Swen Pou

Description:

Moun nan tris, ap krye tanzantan, epi-l pa vle rete bo kote lot moun ... Cheke dra moun nan, epi change dra yo tanzantan pou-l pa rete mouye ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:112
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 11
Provided by: stacy46
Category:
Tags: atensyon | pou | rete | swen

less

Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com