16. CLASSICAL CONFIGURATIONS - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – 16. CLASSICAL CONFIGURATIONS PowerPoint presentation | free to download - id: 11534f-NGUxOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

16. CLASSICAL CONFIGURATIONS

Description:

Pappus Graph on Torus. 10, 17, 18, 13, 12, 11. 8, 15, 16, 17, 10, 9 ... It contains the Pappus configuration. It contains also the M bius-Kantor configuration. ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:73
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 56
Provided by: fmfU
Learn more at: http://www.fmf.uni-lj.si
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: 16. CLASSICAL CONFIGURATIONS


1
16. CLASSICAL CONFIGURATIONS
2
Fano plane (73).
 • We can reconstruct (73) from the matrx M.
 • Columns are homogeneous coordinates in F2.
 • ltijkgt det (Mi Mj Mk)
 • ijk form a line if and only if ltijkgt 0.

3
Heawood Graph in Torus
 • On the left there is a hexagonal embedding of the
  Heawood graph in torus.
 • Its dual is a triangular embedding of K7 in S2.

4
Menger Graph on Torus
 • On the left there is a hexagonal embedding of the
  Heawood graph in torus.
 • Its dual is a triangular embedding of K7 in S2.

5
Menger Graph on Torus
 • Menger graph is K7 and has a triangular embedding
  in torus.

6
Tuttes 8-Cage Construction (III)
 • By gluing appropriately the leaves of the tree on
  the left to the midpoints of the edges of the
  cube on the right one obtains Tuttes 8-Cage.
 • Cubic graph
 • Bipartite graph
 • Girth 8
 • Diameter 4.

7
Question
 • Q. If we subdivide the edges of K_4 we may attach
  the tree on the left to it in such a way that we
  avoid quadrangles. What graph is produced in ths
  way?

8
Similar Question
 • Same for the S(K2,2,2) and the tree. First layer
  antipodal edges, second layer main squares of the
  octahedron. Truncate vertices of valence 4.

9
Möbius-Kantor Configuration Revisited
 • Möbius-Kantor configuration is the only (83)
  configuration. Its Levi graph is the generalized
  Petersen graph G(8,3).
 • The configuration has no geometric realization.

10
Complex Coordinatization of (94,123)
11
A Z3 coordinatization of (134) PG(2,3)
12
Exercises
 • N1. Show that by deleting any column of the
  matrix from the previous slide a coordinatization
  of (123,94) is obtained.
 • N2. Determine the homogeneous coordinates of the
  9 lines from the previous problem.
 • N3.Show that by deleting any column of the matrix
  for (94,123) a coordinatization of (83) is
  obtained.
 • N4. Given the Levi graph G(8,3) of (83),
  determine the Levi graph of (94,123).

13
Möbius-Kantor Configuration Revisited
14
Menger graph of Möbius-Kantor Configuration
 • Menger graph of this configuration is depleated
  K8 DK8 K8 4K2
 • Vertices represent configuration points while
  triangles represent lines.

15
Möbius-Kantor Graph in Double Torus
 • Möbius-Kantor graph in double torus .
 • The embedding is octagonal.
 • The map is regular.

16
Möbius-Kantor Graph in Double Torus
 • Möbius-Kantor graph in double torus gives rise to
  the embedding of the Menger graph DK8 in the same
  surface with 8 triangles and 6 quadrilaterals.
 • By adding 4 missing edges we get an embedding of
  K_8 in double torus with all triangles, except
  two quadrilaterals.

17
The Dual
 • The dual graph is S2(K4).
 • Let G be any graph. Recall that S(G) is the
  subdivision graph.
 • Sk(G) is obtained from S(G) by multiplying the
  original vertices of G k times.

18
Pappusova konfiguracija
 • Pappusova (93) konfiguracija sestoji iz devetih
  tock in devetih premic. Tockam lahko pripiemo
  homogene koordinate (a,b,c), pa tudi premicam
  lahko pripiemo homogene koordinate p,q,r pri
  cemer incidenco doloca zveza apbqcr0.
 • Ta primer lahko interpretiramo kot zgled
  ortogonalne reprezentacije grafov, pri katerih
  uv implicira r(u) r(v).

19
Pappus Graph on Torus
 • 10, 17, 18, 13, 12, 11
 • 8, 15, 16, 17, 10, 9
 • 7,12, 13, 14, 15, 8
 • 4, 11, 12, 7, 6, 5
 • 3,4, 5, 16, 15, 14
 • 2, 9, 10, 11, 4, 3
 • 1, 2, 3, 14, 13, 18
 • 1, 18, 17, 16, 5, 6
 • 1, 6, 7, 8, 9, 2

20
Three (93) Configurations
21
Three (93) Configurations
 • They are all combinatorially self-polar.
 • Pappus (red)
 • Cyclic (green)
 • Non-cyclic (yellow?).

22
Three (93) Configurations
 • 5, 11, 14, 7, 15, 16, 12, 6
 • 4, 10, 18, 17, 11, 5
 • 3, 9, 17, 18, 12, 16, 8, 13, 10, 4
 • 2, 8, 16, 15, 9, 3
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 1, 6, 12, 18, 10, 13, 14, 11, 17, 9, 15, 7
 • 1, 7, 14, 13, 8, 2

23
Three (93) Configurations
 • 10, 16, 15, 11, 17, 18
 • 8, 18, 17, 9, 14, 13
 • 7, 15, 16, 12, 13, 14
 • 4, 5, 6, 12, 16, 10
 • 3, 9, 17, 11, 5, 4
 • 2, 3, 4, 10, 18, 8
 • 1, 2, 8, 13, 12, 6
 • 1, 6, 5, 11, 15, 7
 • 1, 7, 14, 9, 3, 2

24
Exercises
 • N1. Show that each (9_3) configuration is
  combinatorially self-polar.
 • N2. Determine the groups of automorphisms and
  extended automorphisms.
 • N3. Show that the genus of two configurations is
  1 while the genus of the third one is 2. Make
  models!
 • N4. Determine the three Menger graphs and their
  duals on the minimal surfaces.
 • N4. Prove that the complements of the three
  Menger graphs are respectively C9, C6 C3, 3C3.

25
Menger and Levi - Pappus
26
Menger and Levi Non-Cyclic
27
Menger and Levi - Cyclic
28
Again - Shaken
29
Menger and Its Complementof G(10,3)
30
Genus of G(10,3) is 2.
 • 6, 7, 17, 20, 13, 16
 • 5, 6, 16, 19, 12, 15
 • 4, 5, 15, 18, 11, 14
 • 3, 13, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4
 • 2, 3, 4, 14, 17, 7, 8, 18, 15, 12
 • 1, 2, 12, 19, 9, 10
 • 1, 10, 20, 17, 14, 11
 • 1, 11, 18, 8, 9, 19, 16, 13, 3, 2

31
Affine plane of order 3
 • (94,123) configuration is the affine plane of
  order 3.
 • It contains the Pappus configuration.
 • It contains also the Möbius-Kantor configuration.

32
Clebschev estkotnik
33
Clebschev estkotnik e enkrat
34
Clebschev graf
35
Hiperkocka Q4
36
Clebschev graf e enkrat
37
Grayev graf G
 • Najmanji kubicni graf, ki je povezavno
  tranzitiven in ni vozlicno tranzitiven ima 54
  vozlic in je znan pod imenom Grayev graf.
  Oznacili ga bomo z G.
 • Ker ima oino 8, je Levijev graf dveh najmanjih
  dualnih, tockovno, premicno in praporno
  tranzitivnih, ne sebidualnih (273)-konfiguracij.

38
Grayeva konfiguracija
 • Ciklicno risanje obeh konfiguracij, ki izhajata
  iz Grayevega grafa.
 • Obe risbi prikazujeta probleme v zvezi z risanjem
  z ravnimi crtami. Na obeh opazimo lane
  incidence, ki jih v kombinatornih konfiguracijah
  ni. Ce se elimo izogniti lanim incidencam
  bodisi zgubimo 9-merno simetrijo bodisi izgubimo
  ravne crte.

39
Grayeva konfiguracija e enkrat
 • Slika na levi prikazuje mnogo boljo sliko
  Grayeve konfiguracije. Pomaga nam tudi lociti med
  Grayevo konfiguracijo in dualno Grayevo
  konfiguracijo.
 • Risba na levi pokae, da je Mengerjev graf M
  Grayeve konfiguracije izomorfen kartezicnemu
  produktu treh trikotnikov K3 ? K3 ? K3 .

40
Mengerjev in dualni Mengerjev graf
 • Lepa reprezentacija iz prejnje prosojnice olaja
  izbiro med Grayevo konfiguracijo in njenim dualom
  (ter med Mengerjevim grafom M K33 in dualnim
  Mengerjevim grafom D.)

41
Rod produkta K3 ? K3 ? K3
 • Pred leti so dokazali, da je g(K3 ? K3 ? K3 )
  7. Optimalno vloitev so konstruirali Mohar,
  Pisanski, koviera in White. Shematicno je
  prikazana na levi.

42
Optimalna vloitev
 • Optimalna vloitev s prejnje prosojnice ima
  nekaj zelo lepih lastnosti
 • Njen dual je dvodelni.
 • Vloitev uporabi vseh 27 trikotnikov grafa za
  lica
 • Ce pobarvamo lica z dvema barvama, je vseh 27
  trikotnikov pobarvanih z isto barvo.
 • Od tod pa sledi zelo pomembna ugotovitev Tocke
  Grayeve konfiguracije ustrezajo vozlicem,
  premice pa trikotnikom vloitve. Incidenca je
  seveda dolocena s povezavami.

43
Grayev graf lahko vloimo v sklenjeno
orientabilno ploskev roda 7
 • Ce obrimo originalna vozlica in vpeljemo nova
  vozlica v teicih trikotnikov in poveemo vsako
  teice z oglici, dobimo na ta nacin ravno
  Grayev graf.
 • Posledica Grayev graf je mogoce vloiti v isto
  ploskev!

44
Grayev graf lahko vloimo v sklenjeno
orientabilno ploskev roda 7
 • Ce obrimo originalna vozlica in vpeljemo nova
  vozlica v teicih trikotnikov in poveemo vsako
  teice z oglici, dobimo na ta nacin ravno
  Grayev graf.
 • Posledica Grayev graf je mogoce vloiti v isto
  ploskev!

45
Spodnja meja
 • Zgornja meja je potemtakem 7. Da je tudi spodnja
  meja 7, sledi iz naslednjega rezultata
 • Trditev Naj bo L Levijev in M Mengerjev graf
  neke (v3) konfiguracije C, tedaj velja ocena g(M)
  ? g(L).
 • Dokaz Zacnemo z optimalno vloitvijo grafa L. e
  opisani proces lahko obrnemo (in vpeljemo
  trikotnike). Tako dobimo vloitev grafa M v isto
  ploskev.

46
Dualni Mengerjev graf D
 • e na nekaj moramo opozoriti, namrec na dualni
  Mengerjev graf D, gi se ga da po isti logiki
  vloiti v sklenjeno ploskev roda 7. Ni teko
  videti, da je tudi ta graf s slike na levi
  zanimiv. Je namrec Cayleyev graf poldirektnega
  produkta ciklicnih grup Z3 ? Z9.
 • Lahko ga tudi opiemo kot Z9-krovni graf nad
  bazicnim grafom z naslednje prosojnice.

47
Napetostni graf
 • Dualni Mengerjev graf je Z9 krovni graf nad
  napetostnim grafom na levi. Napetosti so seveda
  iz grupe Z9.
 • Lahko ga tudi predstavimo kot Cayleyev graf z
  naslednje prosojnice.

2
-1
-4
4
1
2
1
4
-2
48
Holtov Graf
 • 4-valentni Holtov graph H je vpet podgraf grafa D
  na 27 vozlicih in je najmanji 1/2-locno
  tranzitivni graf. To pomeni, da je H najmanji
  vozlicno in povezavno, ne pa locno tranzitiven
  graf. Prikazuje ga slika na levi.

49
Holtov graf - ponovno
 • 4-valentni Holovt graf H je vpet podgraf grafa D.
  Iz D ga dobimo z odtranitvijo 2-faktorja 3C9.
  Natancneje H je Z9-krov nad zelenim grafov na
  levi z odstranjenimi tremi rdecimi zankami.

2
-1
-4
4
1
2
1
4
-2
50
Nekaj prezentacij grupe Z3 ? Z9
 • Grafa H in D sta Cayleyeva grafa grupe Z3 ? Z9.
 • Z3 ? Z9 lta, b a9 b3 1, b-1ab a2gt
 • D ltx, y, z x9 y9 z9 1, y-1xy x2,
  y-1zy z2, x-1yx y2, x-1zx z2, z-1xz
  x2, z-1yz y2gt
 • H dobimo iz D ce iz prezentacije odstranimo
  kateregakoli od x,y,z.

51
Nereeni problemi
 • Koliken je rod grafa D? Koliken je rod grafa H?
  Rod grupe Z3 ? Z9 je poznan g(Z3 ? Z9)
  4. Po drugi strani smo dokazali, da dopuca D
  vloitev v sklenjeno ploskev roda 7. Zato velja
 • 4 ? g(D) ? 7
 • 4 ? g(H) ? 7
 • V prvem primeru bo najbr laje izboljati
  spodnjo, v drugem pa zgornjo mejo.

52
Balabanova 10-kletka
 • Na levi vidimo Balabanovo 10-kletko. To je
  najmanji kubicni graf oine 10. Ima 70 vozlic,
  vidimo tudi ocitno simetrijo.
 • Kletka poseduje tudi Hamiltonov cikel. To vidimo
  npr. iz LCF kode zanjo
 • -9, -25, -19, 29, 13, 35, -13, -29, 19, 25, 9,
  -29, 29, 17, 33, 21, 9, -13, -31, -9, 25, 17, 9,
  -31, 27, -9, 17, -19, -29, 27, -17, -9, -29, 33,
  -25, 25, -21, 17, -17, 29, 35, -29, 17, -17, 21,
  -25, 25, -33, 29, 9, 17, -27, 29, 19, -17, 9,
  -27, 31, -9, -17, -25, 9, 31, 13, -9, -21, -33,
  -17, -29, 29

53
Preostali 10-kletki
 • Ob Balabanovi obstajata e dve 10-kletki. Druga
  je bolj simetricna od tretje.
 • (-29, -19, -13, 13, 21, -27, 27, 33, -13, 13,
  19, -21, -33, 29)5

54
Preostali 10-kletki
 • Ob Balabanovi obstajata e dve 10-kletki. Tretja
  je najman simetricna.
 • 9, 25, 31, -17, 17, 33, 9, -29, -15, -9, 9, 25,
  -25, 29, 17, -9, 9, -27, 35, -9, 9, -17, 21, 27,
  -29, -9, -25, 13, 19, -9, -33, -17, 19, -31, 27,
  11, -25, 29, -33, 13, -13, 21, -29, -21, 25, 9,
  -11, -19, 29, 9, -27, -19, -13, -35, -9, 9, 17,
  25, -9, 9, 27, -27, -21, 15, -9, 29, -29, 33, -9,
  -25.

55
10-kletke
 • Vse tri 10-kletke so hamiltonske, zato smo jih
  lahko opisali z LCF kodo.
 • Grupe avtomorfizmov imajo rede 80, 120, 24.
 • Literatura T.P., M. Boben, D. Maruic, A.
  Orbanic The 10-cages and derived Configurations,
  Discrete Math. 2003 (v tisku).
About PowerShow.com