Klinische psychologie - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Klinische psychologie PowerPoint presentation | free to download - id: 824784-ZTQ3Z



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Klinische psychologie

Description:

... %200809.doc Bespreking onderzoek overeenkomsten met: studie vijandige gezinsrelaties (Andreas & Watson,2009) studie van Slee (1996) ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:31
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 11
Provided by: Kyr81
Learn more at: http://toegepastepsychologie.wdfiles.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Klinische psychologie


1
Klinische psychologie
 • een onderzoek naar probleemgedrag
 • van adolescenten

2
samenvatting
 • vraag onderzoek
 • Zijn er verschillen in negativiteit tussen
  gezinnen met en
 • zonder adolescent die probleemgedrag
  vertoont?
 • steekproef
 • 120 problematische gezinnen
 • 153 niet problematische gezinnen
 • meetinstrument
 • Social Relations Modelanalyse ?negativiteit
  meten

met elk 2 kinderen
3
Inleidingonderzoeken
 • Anderson,Lytton Romney (1986)
 • gedrag kind is medebepalend voor de manier waarop
  opvoeders reageren
 • Cox Paley (1997)
 • stelden de vraag of andere gezinsleden ook
  invloed uitoefen op het probleemgedrag van
  adolescenten
 • Dishion Patterson (2006)
 • ouder kindrelatie bidirectionele processen
 • Larsson,Viding,Rijsdijk (2007)
 • antisociaal gedrag van kinderen lokt negatief
  gezag uit bij de ouders

4
Methodologische instrumenten
 • Social Relations Model
 • gebruikt in de sociale psychologie
 • gezinsrelaties onderzoeken op individueel vlak en
  op groepsniveau
 • round robin design
 • observaties gemeten voor elk gezinslid in
  relatie met elk
 • ander gezinslid
 • relationele construct opgebouwd uit 4 soorten
  statistische variantie actoreffect,partnereffect,
  relatie effect en gezins - effect

5
 • vorige onderzoeken onvolledig
 • nieuw onderzoek opgestart
 • te verwachten
 • negativiteit in gezinnen is kindgestuurd
 • problematische adolescenten ervaren meer
  negativiteit in gezinsrelaties
 • andere gezinsleden bestempelen de relatie met
  problematische adolescent negatief

Huidige studie
6
methode
 • adolescenten geselecteerd adhv
 • Teacher Report Form (TRF)
 • Behavior Checklist (CBCL)
 • Youth Self Report (YSR)
 • gezinnen werden ad random geselecteerd
 • gemiddelde leeftijd kind13 jaar
 • gebruikte schaal NRI
 • (Network of Relationship Inventory)
 • bron google images behavior checklist

7
resultaten
 • Bron tijdschrift Kind en Adolescent, jaargang 31
  (2010)

8
grafiek
Bron www.dekaai.org/images/Verslag20De20Kaai2
00809.doc
9
Bespreking
 • onderzoek overeenkomsten met
 • studie vijandige gezinsrelaties (Andreas
  Watson,2009)
 • studie van Slee (1996)
 • verwachte resultaten
 • kinderen met probleemgedrag worden meer als
  negatief beschouwd
 • onverwachte resultaten
 • broers/zussen van de adolescent met
  probleemgedrag vertonen minder negativiteit

10
conclusie
 • gedrag adolescenten beïnvloedt de reactie van
  overige gezinsleden
 • adolescenten dragen bij aan het beeld over
  negativiteit in gezinsrelaties
 • gebruik SRM
 • statistisch (vergelijken)
 • verschillen toeschrijven aan interactie in ouder
  kindrelatie
About PowerShow.com