Kritisch bekeken : creatinine bepaling en creatinine klaring in de klinische chemie - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Kritisch bekeken : creatinine bepaling en creatinine klaring in de klinische chemie PowerPoint presentation | free to download - id: 6ebb47-NjU1NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Kritisch bekeken : creatinine bepaling en creatinine klaring in de klinische chemie

Description:

Title: Kritisch bekeken : creatinine bepaling in de klinische chemie Author. Last modified by. Created Date: 12/9/2006 10:28:49 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:15
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 32
Provided by: 7930
Learn more at: http://www.wkbwv.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Kritisch bekeken : creatinine bepaling en creatinine klaring in de klinische chemie


1
Kritisch bekeken creatinine bepaling en
creatinine klaring in de klinische chemie
 • Frank Martens
 • Laboratorium AZ Groeninge
 • Kortrijk

2
Overzicht
 • Bepalingsmethoden voor creatinine
 • Formules voor eGFR
 • Standaardisatie van creatinine en effect op eGFR
 • Wat in de nabije toekomst?

3
Uitgangspunten
 • GFR is the beste weergave van de nierfunctie
 • De gouden standaard GFR technieken zijn niet
  geschikt voor de dagelijkse praktijk.
 • Een eGFR (estimated GFR) is beter hanteerbaar dan
  een creatinineklaring(CC).
 • eGFR is gevoeliger voor detectie van chronische
  nieraandoeningen dan creatinine alleen

4
Meting van serum creatinine
 • Jaffé methode
 • Enzymatische methoden
 • HPLC
 • ID MS referentiemethode

5
Serum creatinine Jaffé methode
 • Rate, rate blanked of end point principe
 • Zeer goedkoop
 • alkalische pH
 • Creatinine picrinezuur
  Oranje rood Janovski complex
 • Met ? max bij 510 nm

6
Creatinine Jaffé (Roche)
 • Samenstelling van het reagens
 • KOH in R1 0.900 mol/L
 • in test 0.08 mol/L
 • Fosfaatbuffer in R1 0.135 mol/L
 • in test 0.012 mol/L
 • Picrinezuur in SR 0.05 mol/L R2
 • in test 0.0044 mol/L
 • Hoeveelheid serum 10 µL
 • Bichromatische meting 512/583 nm

7
Jaffé blanked rate principe(Roche)
8
Jaffé creatinine Beckman voor Synchron CX
 • Bepaald via de kinetische methode (rate)
 • Bichromatische monitoring bij 520 en 560 nm
 • 25 µL serum in 1.0 mL reagens bij 41 C
 • Meting begint na 25.6 s na injectie
 • Alkalische buffer 0.188 mol/L NaOH, gebufferd
  met Na-boraat en Na-fosfaat.
 • Picrinezuuroplossing 0.05 mol/L 5 maal te
  verdunnen in de alkalische buffer
 • METHODE VAN DE MDRD STUDIE

9
Meting van creatinine invloeden
 • Niet-renale invloeden
 • Geslacht, ethnie en leeftijd
 • Voeding en dieet
 • Geneesmiddelen (bvb cimetidine)
 • spiermassa
 • Beperkingen klinische bruikbaarheid
 • Gebrekkige gevoeligheid voor chronische
  nieraandoeningen
 • Niet bruikbaar voor acuut nierfalen (AKI)
 • Aandoeningen met spiermassaverlies
 • Analytische problemen bij Jaffé uitvoering
 • Jaffé is niet specifiek (proteïnen,ketonen,ascorbi
  nezuur, pseudo-chromogenen)
 • Fotometrische interferenties (icterus/lipemie/hemo
  lyse)
 • Geen internationale standaardisatie

10
Gebrek aan standaardisatie met huidige
formulesvraagtekens
 • Imprecisie niet steeds weergegeven
 • Zijn formules uit de US geschikt voor Europa?
 • Correcties voor Afro-amerikanen zijn niet van
  toepassing op Afrikaanse immigranten in Europa
 • Welke houding tegenover chinezen en andere
  aziatische volkeren?
 • Hoe Diabetes type 2 in rekening te brengen?
 • Moeten wij toch corrigeren voor albumine?
 • Is de 1.73 m2 norm voor lich. opp.nog steeds
  verantwoord?
 • Correcties voor dosering geneesmiddelen
  absolute of relatieve klaring?
 • Wat met de kinderen? bejaarden? Normale volwassen
  populatie?

11
Enzymatische methoden
 • Ofwel op basis van omzetting van creatinine in
 • N-methylhydantoine
 • Ofwel op basis van omzetting van creatinine in
  creatine
 • Finale vrijstelling van waterstofperoxide
 • Ofwel gebruik maken van het vrijgestelde NH3 om
  de reactie te visualiseren

12
Crep2 enzymatische reactie (Roche)
 • Creatinine-iminohydrolase
 • Creatinine H2O
  N-methylhydantoïne NH3
 • N-methylhydantoïnase
 • N-methylhydantoïne ATP H2O
  N-carbamoylsarcosine ADP P
 • N-carbamoylsarcosine-aminohydrolase
 • N-carbamoylsarcosine H2O
  Sarcosine NH3 CO2
 • Sarcosineoxidase
 • Sarcosine O2 H2O
  Glycine HCHO H2O2
 • Peroxidase
 • H2O2 4-AAP TOPS
  Quinon-imine 2H2O

13
CREP2vs enzymatische creatinine (Roche)
 • Creatininase
 • Creatinine H2O
  creatine
 • Creatinase
 • Creatine H2O
  sarcosine ureum
 • Sarcosineoxidase
 • Sarcosine O2 H2O glycine HCHO
  H2O2
 • Peroxidase
 • H2O2 4-aminophenazone HTIB quinone
  imin H2O HI

14
Enzymatische Crea-Direct Assay
 • Creatinine deiminase (Cdi)
 • Creatinine N-methylhydantoïn NH3
 • Glutamaat dehydrogenase
 • NH3 ?-glutaraat NADH/H glutamaat
  NAD
 • Voordeel het Cdi uit Tissierella creatinini
  heeft een grote affiniteit voor creatinine en
  reageert niet met cytosine en analogen. Geen
  interferentie dus met farmaca

15
Het doel van de compensated Jaffé
 • Via berekening uitgaande van een correlatie
  tussen de Jaffé methode en een referentiemethode
  (IDMS of enzymatisch) de traceerbaarheid naar een
  standaardmethode garanderen.
 • Hiervoor een calibrator aanmaken, die afgesteld
  is op het snijpunt van de ideale rechte en de
  berekende regressielijn.
 • Alle bekomen resultaten van de Jaffé-creatinine
  met software omzetten via de gestockeerde
  regressie-vergelijking.
 • Zo houdt men de methode goedkoop en toch nog
  traceerbaar.
 • Is dit geen lapmiddel?

16
Is er zo maar één vergelijking die het verband
uitlegt tussen Jaffé en ref methode?
 • Neen !
 • Uit de praktijk wordt dit bewezen door het
  bestaan van gelijke waarden voor Jaffé én voor de
  enzymatische methode op verschillende
  concentratieniveaus en bij verschillende
  individuen.
 • Een regressierechte uit eigen onderzoek verschilt
  van deze van Roche.
 • Roche
 • CrE 1.135 CrJ 0.32 of CrJ 0.881 CrE
  0.286
 • Eigen onderzoek
 • CrE 1.102 CrJ 0.20 of CrJ 0.907 CrE
  0.181

17
Spreiding van de gelijkwaardige serum creatinines
uitgevoerd met de Jaffé methode en met de
enzymatische methode
18
Grafische voorstelling van gelijkwaardige serum
creatinines met de jaffé en de enzymatische
methode
19
Zwevende snijpunten met variabele
richtingscoëfficiënt
20
Zwevende snijpuntenmet variabele constante
21
Berekende GFR eGFR
 • De eGFR wordt berekend op basis van de serum
  creatinine maar ter zelfder tijd wordt rekening
  gehouden met niet-renale factoren waardoor zijn
  relatie met GFR wordt verbeterd.
 • GFR should be estimated from prediction
  equations that take into account serum creatinine
  and some or all of age, gender, race and body
  sizeIn adults, either Cockcroft Gault or MDRD
  equations are useful
 • NKF KDOQI 2002

22
Vergelijkingen voor de voorspelling van GFR
 • Cockcroft Gault
 • (140-leeftijd) x gewicht/72 x Cs (x 0.85 bij
  v.)
 • MDRD 1
 • 170 x Cs -0.999 x lft -0.176 x (0.762 bij v.)
  x (1.180 bij zwart) x Urs -0.170 x Alb 0.318.
 • MDRD 2 (vereenvoudigde versie)
 • 186 x Cs -1.154 x lft -0.203 x (0.742 bij V.)
  x (1.212 bij zwart)

23
Voor pediatrie
 • Formule van Schwartz
 • GFR (mL/min/1.73 m2)
 • 0.55 x L (cm) / Cs
 • Echter niet bruikbaar voor enzymatische
  methoden

24
De MDRD formule (2000)
 • De afgekorte MDRD (4-v) hoeft geen ureum en
  albumine meting
 • 90 van de patiënten vallen binnen de 30 van
  de ware GFR

25
NKDEP
 • The National Kidney Disease Education Program
  recommends that clinical laboratories use the
  current MDRD equation without changing the
  calibration of the serum creatinine assays (???).
 • Re-calibration of serum creatinine to be
  traceable to the ID-MS reference methods should
  be introduced at the same time as the revised
  MDRD equation that has coefficients appropriate
  for use with zero-biased creatinine method.
 • The revised MDRD equation was expected in de
  fall of 2005 ???

26
Vergelijking tussen twee klaringsmethoden Jaffé
vs Cr51EDTA (mededeling Prof Dr Thienpont, UGent)
27
Correlaties tussen MDRDs op basis van
verschillende bepalingsmethoden I
 • MDRD berekend uit
 • creatininewaarden
 • bekomen uit de enzymatische methode en de
  Jaffé methode

28
Correlaties tussen MDRDs op basis van
verschillende bepalingsmethoden II
 • MDRD berekend uit
 • creatininewaarden
 • bekomen uit de Isotope Dilution MS methode en
  de Jaffé methode

29
Correlaties tussen MDRDs op basis van
verschillende bepalingsmethoden III
 • MDRD berekend uit
 • creatininewaarden
 • bekomen uit de Isotope Dilution MS methode en
  de Enzymatische methode

30
Creatinine klaring in de pediatrie (labo AZG)
Leeftijd CREAJAF CREAJAFU CREAJAFCL CREA CREAU CREACL
  mg/dL mg/dL mL/min mg/dL mg/dL mL/min
13,58 0,85 132 108 0,65 135 144
9,53 0,59 60,9 89,6 0,4 64,7 140
9,46 0,85 87,3 91,3 0,63 82,5 116
9,46 0,85 102 133 0,63 98,3 173
9,46 0,85 35 45,8 0,63 36,5 64,4
9,81 0,57 72,3 65,7 0,36 84,3 121
6,89 0,62 46,1 42,3 0,46 51,8 64,1
31
(No Transcript)
About PowerShow.com