View by Category

Bab Pengurusan Kewangan - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Bab Pengurusan Kewangan

Description:

... kecuali wang berkaitan dengan Agama Islam dimasuk dan diperakaunkan di dalamnya. ... hasil kutipan berkaitan Agama Islam seperti zakat, fitrah dan lain-lain. 46 ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:4806
Avg rating:1.0/5.0
Slides: 56
Added by: Anonymous
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com