View by Category

LEUKERE LESSEN - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

LEUKERE LESSEN

Description:

LEUKERE LESSEN Mind Mapping voor de Leerkracht EEN KRITISCHE KIJK OP LEREN Leren als levenslange competentie Het spontane leervermogen in elk van ons De veranderende ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:24
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 1 June 2013
Slides: 16
Added by: Username withheld or not provided
Learn more at: http://www.edushock.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com