View by Category

Lek. wet. Lukasz Jarosz Zespуl zaburzen oddechowych swin Katedra Epizootiologii i Klinika Chorуb Zakaznych Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - PowerPoint PPT Presentation

The presentation will start after a short
(15 second) video ad from one of our sponsors.


Hot tip: Video ads won’t appear to registered users who are logged in. And it’s free to register and free to log in!
About This Presentation
Title:

Lek. wet. Lukasz Jarosz Zespуl zaburzen oddechowych swin Katedra Epizootiologii i Klinika Chorуb Zakaznych Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Description:

... - w etiologii grypy wi zasadnicz rol odgrywa serotyp H1N1 najcz ciej izolowany w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych - ostatnie wybuchy influenzy ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:354
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 73
Provided by: upLublin
Learn more at: http://www.up.lublin.pl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com