View by Category

Lek. wet. Lukasz Jarosz Zespуl zaburzen oddechowych swin Katedra Epizootiologii i Klinika Chorуb Zakaznych Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Lek. wet. Lukasz Jarosz Zespуl zaburzen oddechowych swin Katedra Epizootiologii i Klinika Chorуb Zakaznych Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Description:

... - w etiologii grypy wi zasadnicz rol odgrywa serotyp H1N1 najcz ciej izolowany w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych - ostatnie wybuchy influenzy ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:139
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 9 November 2012
Slides: 73
Added by: Username withheld or not provided
Learn more at: http://www.up.lublin.pl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com