View by Category

SEKTY i RUCHY RELIGIJNE W POLSCE WSPУLCZESNEJ - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

SEKTY i RUCHY RELIGIJNE W POLSCE WSPУLCZESNEJ

Description:

SEKTY i RUCHY RELIGIJNE W POLSCE WSP CZESNEJ mgr Magdalena Tomczyk Trudno ci w definicji i ocenie sekt Etymologia poj cia sekta Etymologicznie s owo sekta ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:132
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Added by: Anonymous
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com