View by Category

Kaedah Penyelesaian Masalah - PowerPoint PPT Presentation

The presentation will start after a short
(15 second) video ad from one of our sponsors.


Hot tip: Video ads won’t appear to registered users who are logged in. And it’s free to register and free to log in!
About This Presentation
Title:

Kaedah Penyelesaian Masalah

Description:

Nota ini berkaitan dengan kaedah yang boleh digunakan untuk membantu murid-murid pemulihanmenguasai kemahiran penyelesaian masalah. Di antara kaedah yang dicadangkan ialah penggunaan bahan konkrit, melalui lukisan, papan fikir dan jalur fikir. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:992

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com