View by Category

La intervenci en els serveis de Club Social per a persones amb malaltia mental: estratgies i tcnique - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

La intervenci en els serveis de Club Social per a persones amb malaltia mental: estratgies i tcnique

Description:

Coordinador Servicios de Rehabilitaci n CHM Les Corts- Barcelona. Madrid 25 ... darrera hi ha dos equips que recolzen aquesta proposta i que es responsabilitzen ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:147
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 41
Added by: Anonymous
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com